Anna Kurowska, Bartosz Pieliński, Ryszard Szarfenberg, Anna Wójtewicz

Perspektywa gender w polityce społecznej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3609-5
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
212
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Anna Kurowska, Bartosz Pieliński, Ryszard Szarfenberg, Anna Wójtewicz

Perspektywa gender w polityce społecznej

Kategoria produktu:

„W ostatnich dwudziestu latach ukazały się liczne przekłady i oryginalne prace polskich autorów dotyczące kwestii płci kulturowej. Pokazują one, że płeć jest ważnym elementem warunkującym tożsamość i sytuację społeczną, a bez wzięcia pod uwagę kulturowych uwarunkowań płci trudno opisać społeczeństwo i mechanizmy nim rządzące. Recenzowana książka, wynik współpracy uczonych z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wprowadza tę problematykę do polityki społecznej. Autorzy zastanawiają się, jak teorię wykorzystać w polu praktyki i jakie pożytki może to przynieść. Już samo podjęcie tematu zasługuje na uznanie. Szczególnie dziś, gdy perspektywa gender wymaga odczarowania i fachowej debaty”.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Agnieszki Kościańskiej z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

Wprowadzenie. Jak rozumieć perspektywę gender w kontekście polityki społecznej? / 9

Rozdział I
Wielka zmiana? Płeć, rodzina i społeczeństwo w perspektywie gender
Wstęp / 21
Pojęcie i rozwój teorii płci kulturowej (gender)  / 24
Widmo wielkiej zmiany – ruch kobiecy i rodzina w XIX-wiecznym społeczeństwie  / 32
XX wiek – regres czy progres dla sprawy wielkiej zmiany?  / 51
Przełom wieków – czy genderzagraża rodzinie? / 58
Czy w polityce społecznej jest miejsce dla gender? / 68
Podsumowanie  / 74

Rozdział II
Pomiędzy nowym a starym. Badanie zmian polityczno-społecznych z perspektywy instytucjonalizmu feministycznego
Wstęp  / 77
Inspiracja – nowy instytucjonalizm / 82
Budowanie nowej perspektywy  / 88
Instytucje nacechowane płciowo  / 92
Reżimy płci  / 94
Feminizm a zmiana instytucjonalna  /  97
Jak dokonywać zmiany?  / 101
Podsumowanie  / 104

Rozdział III
(De)familializacja i (de)genderyzacja – substytucyjne czy komplementarne perspektywy w porównawczej polityce społecznej?
Wstęp  / 109
Główne zarzuty wobec perspektywy(de)familializacji  / 111
(De)familializacja i (de)genderyzacja: części wspólne i rozłączne  / 114
Kluczowe pytania badawcze w perspektywie (de)familializacji  / 115
Kluczowe pytanie badawcze w perspektywie (de)genderyzacji  / 117
Przecięcie obu perspektyw – części wspólne i rozłączne: przykłady  / 118
Reżimy polityki opieki nad małym dzieckiem a synergia obu perspektyw badawczych  / 121
Pojęcia (de)familializacji i (de)genderyzacji a cele polityki społecznej / 129
(De)genderyzacja a (de)familializacja i (de)komodyfikacja, czyli równość płci a dobrobyt jednostki w kontekście triady welfare mix  /  131
Podsumowanie  / 133

Rozdział IV
O genderowej ślepocie i innych słabościach koncepcji aktywnej polityki społecznej
Wstęp  / 135
Źródła pojęcia aktywnej polityki społecznej  / 137
Dziesięć idei przewodnich współczesnej koncepcji polityki społecznej  / 142
Model/koncepcja aktywnej polityki społecznej  / 147
Reorientacja polityki społecznej i jej wymiary  / 154
Ocenianie aktywnej polityki społecznej  / 162
Podsumowanie  / 168

Zakończenie. Nie bójmy się tego słowa – perspektywa gender w badaniach nad polityką społeczną  / 173
Spis wykresów, tabel i rysunków  / 183
Literatura  / 185
Noty o autorach  / 209

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
 • Anna Kurowska

  Doktor nauk humanistycznych, absolwentka nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim (2004) oraz ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2007). Obecnie pracuje w Instytucie Polityki Społecznej UW. Jest laureatką konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Narodowego Centrum Nauki. Kieruje projektami badawczych poświęconymi zagadnieniom wpływu polityki rodzinnej na dzietność, aktywność zawodową kobiet oraz realne możliwości wyboru cenionych przez kobiety i mężczyzn sposobów organizacji życia. Realizuje badania w ramach międzynarodowych projektów badawczych finansowanych z 7 Programu Ramowego UE (projekt LIVEWHAT) oraz Horizon 2020 (projekt TransSOL). Jest autorką licznych publikacji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym autorką i współautorką książek z zakresu polityki społecznej. Zainteresowania badawcze: polityka rodzinna, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, dzietność, zatrudnienie kobiet, capability approach, wskaźniki społeczne. W IPS prowadzi zajęcia ze statystyki, ekonomii oraz ekonomii rodziny.

 • Bartosz Pieliński

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Pracuje w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książki "Między Japonią a Singapurem. Rozwoj polityki społecznej w Azji Wschodniej (2013)", w której zastosował analizę instytucjonalną do badania rozwoju systemów zabezpieczenia społecznego w Azji, oraz artykułów publikowanych m.in. w „Problemach Polityki Społecznej” (2012),
  „Kulturze i Edukacji” (2010) i „Polityce Społecznej” (2007). W IPS prowadzi zajęcia m.in. z socjologii problemów społecznych, metod badań socjologicznych oraz wykład poświęcony instytucjonalizmom w kontekście polityki społecznej. Zajmuje się nowym instytucjonalizmem oraz rolą organizacji trzeciego sektora w polityce społecznej. Swoje zainteresowania trzecim sektorem rozwija obecnie m.in. w obrębie dwóch projektów międzynarodowych: Third Sector Impact i International Comparative Social Enterprise Models.

 • Ryszard Szarfenberg

  Doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce, profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Polityki Społecznej, kierownik Pracowni Pomocy i Integracji Społecznej. Ekspert Narodowej Strategii Integracji Społecznej 2004−2010, krajowy ekspert European Minimum Income Network. Przewodniczący Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu European Anti-Poverty Network i członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Członek rad redakcyjnych serii „Biblioteka Pracownika Socjalnego”, „Współczesna Polityka Społeczna” oraz kwartalnika „Problemy Polityki Społecznej”. Autor wielu publikacji z zakresu polityki społecznej,polityki publicznej, usług społecznych, ewaluacji, europejskiej i międzynarodowej polityki społecznej, ubóstwa i wykluczenia społecznego, pomocy społecznej.

 • Anna Wójtewicz

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, zatrudniona w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Pracowni Badania Jakości Życia. Zajmuje się socjologią ciała i medycyny, polityką zdrowotną i promocją zdrowia, problematyką kobiecą i przemianami społecznymi związanymi z konsumeryzmem. Jest autorką m.in. książek: Ciało w kulturze konsumpcji. Efektywność edukacji zdrowotnej
  na przykładzie sieci szkoł promujących zdrowie (2014) i Dobra i usługi społeczna dla najstarszego pokolenia. Szanse rozwoju w kontekście realiów społeczeństwa masowej konsumpcji (2014), oraz artykułów opublikowanych w czasopismach „Przegląd Socjologii Jakościowej” (2011), „Kultura i Edukacji” (2006, 2008) i rozdziałów w pracach zbiorowych poświęconych współczesnej polityce społecznej. W IS UMK prowadzi zajęcia m.in. z socjologii ciała, konsumpcji, problematyki genderowej oraz jakościowych metod badawczych. Zaangażowana w projekty badawcze, m.in.: „Raport o raportach. Wielowymiarowa i wielofunkcyjna
  analiza trafności, recepcji i użyteczności raportów o stanie kultury” w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego OBSERWATORIUM KULTURY; i granty własne, np. „Apetyt na zmianę. O społecznym znaczeniu nowych zachowań konsumenckich na przykładzie alternatywnych sieci produkcji, dystrybucji i konsumpcji” (Grant WH UMK).

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum