Waldemar Glabiszewski

Potencjał absorpcyjny przedsiębiorstw finansowych w Polsce w procesie transferu innowacyjnych technologii

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3596-8
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
356
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
175 x 250 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

52,00 zł

miękka

Waldemar Glabiszewski

Potencjał absorpcyjny przedsiębiorstw finansowych w Polsce w procesie transferu innowacyjnych technologii

Kategoria produktu:

„Kwestie dotyczące potencjału absorpcyjnego w procesie transferu technologii w dotychczasowej literaturze nie są jednoznacznie wyjaśnione, co więcej, w większości opracowań zagadnienie to traktuje się w sposób fragmentaryczny, koncentrując się przede wszystkim na specyfice przedsiębiorstw produkcyjnych. Istnieje zatem luka teoretyczno-empiryczna, którą wypełnia niniejsza monografia. Oryginalność pracy przejawia się nie tylko w holistycznym podejściu do problemu, lecz także w uwzględnianiu czynnika zróżnicowania sektorowego, lokując problem potencjału absorpcyjnego w procesie transferu technologii w sektorze usług, w tym usług finansowych. Wzbogaca to tym samym wiedzę z zakresu zarządzania technologiami, innowacjami i usługami, rozszerzając jednocześnie perspektywę zasobową przedsiębiorstwa o strukturę potencjału absorpcyjnego w procesie transferu innowacyjnych technologii. […] Monografia jest dziełem ciekawym, ważnym, kompleksowym i oryginalnym. Jest z pewnością opracowaniem naukowym, mocno osadzonym w teorii zarządzania. Ma również istotne walory empiryczne i aplikacyjne”.

Fragment recenzji dr hab. inż. Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej, prof. PŁ

Wstęp / 9

Rozdział 1. Transfer technologii jako źródło innowacji w przedsiębiorstwach / 19
1.1. Technologia jako przedmiot transferu / 19
1.2. Innowacje technologiczne jako bezpośredni cel transferu / 29
1.3. Pojęcie, istota i klasyfikacje transferu technologii / 43
1.4. Znaczenie innowacyjnych technologii i ich transferu dla powodzenia przedsiębiorstw / 57

Rozdział 2. Proces transferu technologii do przedsiębiorstw finansowych - 65
2.1. Usługowy charakter przedsiębiorstw finansowych / 65
2.2. Innowacje technologiczne w środowisku przedsiębiorstw finansowych / 73
2.3. Struktura procesu transferu technologii / 83
2.4. Proces absorpcji jako popytowa perspektywa transferu technologii / 96
2.5. Uwarunkowania realizacji procesu absorpcji technologii / 106

Rozdział 3. Potencjał absorpcyjny w procesie transferu innowacyjnych technologii / 119
3.1. Potencjał absorpcyjny w ujęciu teorii zarządzania wiedzą i organizacji uczącej się / 119
3.2. Wybrane koncepcje potencjału absorpcyjnego organizacji / 130
3.3. Pojęcie, istota i wymiary potencjału absorpcyjnego w transferze innowacyjnych technologii / 164
3.4. Struktura protechnologicznego potencjału absorpcyjnego przedsiębiorstwa / 178
3.5. Kontekst kształtowania potencjału absorpcyjnego przedsiębiorstwa / 189

Rozdział 4. Ocena stanu potencjału absorpcyjnego przedsiębiorstw finansowych w Polsce / 197
4.1. Metodyka badań empirycznych / 197
4.2. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw / 203
4.3. Wyzwania dla przedsiębiorstw finansowych w procesie absorpcji innowacyjnych technologii / 208
4.4. Poziom rozwoju potencjałów absorpcyjnych przedsiębiorstw finansowych /. 212
4.5. Silne i słabe strony potencjałów absorpcyjnych przedsiębiorstw finansowych / 217

Rozdział 5. Uwarunkowania skuteczności transferu innowacyjnych technologii do przedsiębiorstw finansowych w Polsce / 233
5.1. Skuteczność przedsiębiorstw finansowych w procesie transferu innowacyjnych technologii / 233
5.2. Endogeniczne czynniki absorpcji innowacyjnych technologii / 247
5.3. Egzogeniczne czynniki sprzyjające absorpcji innowacyjnych technologii / 259
5.4. Egzogeniczne czynniki ograniczające absorpcję innowacyjnych technologii / 264

Rozdział 6. Kierunki doskonalenia potencjału absorpcyjnego przedsiębiorstw finansowych w Polsce w procesie transferu innowacyjnych technologii / 271
6.1. Krytyczne kierunki rozwoju potencjału absorpcyjnego przedsiębiorstw finansowych / 271
6.2. Potencjał absorpcyjny skutecznych przedsiębiorstw finansowych / 276
6.3. Model potencjału absorpcyjnego przedsiębiorstw finansowych / 284
6.4. Systemowe podejście do zarządzania potencjałem absorpcyjnym w przedsiębiorstwach finansowych / 299

Zakończenie / 307

Bibliografia / 311

Załączniki
Załącznik 1. Elektroniczny kwestionariusz ankiety / 329
Załącznik 2. Kwestionariusz wywiadu / 339
Załącznik 3. Kwestionariusz do badań eksperckich – runda 1 / 343
Załącznik 4. Kwestionariusz do badań eksperckich – runda 2 - 345

Spis rysunków - 347

Spis tabel - 349

The absorptive capacity of financial companies in Poland in the process of innovative technologies transfer. Summary - 351

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum