Sławomir Kunka

Pieśń dla Pana na osiem akordów. Teologia na usługach miłości

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3686-6
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
240
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Euntes Docete
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Sławomir Kunka

Pieśń dla Pana na osiem akordów. Teologia na usługach miłości

Kategoria produktu:

Wdzięczność jest naturalną reakcją człowieka na Boże obdarowanie łaską życia, wiary, rodziny i przyjaciół. Szukając wyrazu dla swej wdzięczności, pragnie on podzielić się z innymi własną radością. Próbując wyrazić Bożą dobroć, jeszcze bardziej możemy doświadczyć swej ograniczoności. Tak trudno jest bowiem znaleźć adekwatne środki, aby wypowiedzieć miłość Stwórcy, zawsze hojnego i przewyższającego ludzkie, a nawet anielskie, pojęcie. Choć żadna „pieśń” nie wysłowi dobroci Trójjedynego Boga, to przecież nie zwalnia to wierzących z pragnienia „dopisywania” wciąż nowych akordów ku Jego chwale. Osiem rozdziałów niniejszej książki odsłania ważne tematy katolickiej teologii, która pragnie być nie tylko na usługach wiary (A. Nossol), lecz także z wielkim przekonaniem pragnie służyć miłości. Czyni to w akcie całkowitego oddania Niepokalanej, Stolicy Mądrości.

Z pisaniem jest podobnie jak ze śpiewem. Stąd ta książka. Jej treść stanowi osiem konferencji, które powstały z myślą o pątnikach z diecezji pelplińskiej idących do Matki Bożej na Jasną Górę w latach 2008–2014 i 2016. Treść konferencji została nieco zmodyfikowana oraz zaopatrzona w przydatne, jak sądzę, przypisy i dopowiedzenia.

Przedmowa / 19

Wykaz skrótów / 23

Rozdział pierwszy
„Przyjemność czystości”. O VI przykazaniu Bożym / 27
1.1. Dekalog nie jest klatką / 31
1.2. Cały człowiek obrazem Boga / 32
1.3. Czym jest czystość... / 35
1.3.1. ...dla małżonków? / 36
1.3.2. ...dla osób nieżyjących w małżeństwie? / 37
1.3.3. ...dla osób konsekrowanych i celibatariuszy? / 38
1.4. Owoc przyjaźni z Chrystusem / 39
1.5. Czy komuś się udało? / 42
Podsumowanie / 43

Rozdział drugi
Słowo Boże w życiu katolika. Jak patrzeć na Słowo i jak słuchać Ciało? / 49
2.1. Konsekwencje „betlejemskiej nocy” / 52
2.1.1. „Słowo stało się ciałem” / 52
2.1.2. „Treść” Słowa Wcielonego / 54
2.1.3. Wszystko zmierzało ku Objawieniu Słowa / 56
2.2. Siostry nierozłączki (Biblia i Tradycja) / 57
2.2.1. Jesteśmy w Kościele / 57
2.2.2. Słowo Boże w Kościele / 58
2.2.3. Tradycja w Kościele / 59
2.2.4. Ścisła więź Pisma św. i Tradycji / 61
2.2.5. Tłumaczenie / 62
2.2.6. Cztery sensy / 64
2.2.7. Kanon / 65
2.2.8. Apokryfy / 67
2.3. Wierzę w Kościół, czyli słucham UNK / 68
2.3.1. Urząd Nauczycielski Kościoła / 68
2.3.2. Nadużycia interpretacyjne / 71
2.3.3. Zasady interpretacji tekstów biblijnych / 72
2.4. Życie wiarą ze słuchania / 73
2.4.1. Słuchanie słowa Bożego w Kościele i głoszenie go / 73
2.4.2. Owoce życia słowem Bożym / 76
2.4.3. Zachęta do życia miłością Słowa Bożego / 77
Podsumowanie / 78

Rozdział trzeci
„Grzechy wołające o pomstę do nieba”. O wartości ludzkiego życia, oblubieńczości, wolności, płaczu i pracy / 81
3.1. Wiara, która otwiera oczy, oraz doświadczenie, które potwierdza wiarę / 84
3.2. KKK 1867: „grzechy wołające o pomstę do nieba” / 88
3.2.1. Umyślne zabójstwo / 88
3.2.2. Grzech sodomski / 90
3.2.3. Ciemiężenie i wykorzystywanie bezbronnych / 92
3.2.4. U ciskanie cudzoziemców, wdów i sierot / 94
3.2.5. Zatrzymywanie zapłaty sługom i robotnikom / 95
3.3. Cztery płaszczyzny rozumienia KKK 1867 / 98
3.3.1. Bóg zawsze wierny człowiekowi / 98
3.3.2. Kara przyjdzie „z nieba” / 99
3.3.3. Bóg bliski wszystkiemu, co ludzkie / 100
3.3.4. „Wyższy” poziom ludzkich sumień / 100
Podsumowanie / 101

Rozdział czwarty
W obronie miłości. O sądzie Chrystusa nad światem / 103
4.1. Sąd w Piśmie świętym / 106
4.2. Sąd Chrystusa w świetle przypowieści ewangelicznych / 107
4.3. Sąd Chrystusa w świetle innych ksiąg Nowego Testamentu / 111
4.4. Sąd Chrystusa w refleksji teologicznej / 114
4.5. Czy pozwolę się obdarować Miłości? / 116
4.5.1. Niebo / 117
4.5.2. Czyściec / 118
4.5.3. Piekło / 120
Podsumowanie / 123

Rozdział piąty
5. Trudne drogi miłości. O powołaniu do ofiary / 125
5.1. O ofierze, ale inaczej / 127
5.2. Ofiara, której jeszcze nie było / 128
5.3. Ofiara, którą trzeba dopełniać? / 129
5.4. Trzy akty jednego dzieła odkupieńczej Ofiary / 132
5.5. Wola Ojca pokarmem Chrystusa-Baranka / 134
5.6. Ofiara człowieka odkupionego Krwią Baranka / 136
5.7. Ofiara Ciała i Krwi Chrystusa lekcją ofiarowania życia i śmierci Jego uczniów / 138
Podsumowanie / 139

Rozdział szósty
„Uwierzyłem i wiem”. O Miłości, która wszystko tłumaczy / 143
6.1. Ewangeliczne podania o wierze, która buduje Kościół, daje zdrowie i ocalenie / 146
6.2. Jedno Źródło istnienia, jedna Prawda oraz różne drogi jej odkrycia i wysłowienia / 150
6.3. Czy wiara i rozum mogą się w sobie zakochać? Charakterystyka ich relacji / 153
6.4. Boskie pochodzenie Objawienia. Wiara rozumna źródłem świętości / 154
6.5. „Egzorcyzmowanie” świata przez rozum oświecony wiarą / 156
Podsumowanie / 160

Rozdział siódmy
Kto żyje dla Chrystusa, jest „prawdziwy”.
O św. Janie Pawle II – orędowniku prawdy / 163
7.1. Prawdziwy „znak sprzeciwu” – krzyż Chrystusa / 165
7.2. Prawda koniecznym pokarmem wolności / 166
7.3. Prawda na kartach Pisma świętego / 167
7.3.1. Stary Testament / 168
7.3.2. N owy Testament / 169
7.4. „Blask prawdy” w nauczaniu Papieża Polaka / 171
7.4.1. Niebezpieczeństwo błędu i pokusa samodzielnego decydowania o prawdzie / 172
7.4.2. Prawda „w oknie” sumienia / 174
7.4.3. Najwyższa forma świadczenia o prawdzie – męczeństwo / 176
7.5. Praktyka życia chrześcijańskiego / 179
Podsumowanie / 181

Rozdział ósmy
O czynach miłości względem ciała pełnionych przez dzieci Miłosiernego Ojca / 183
8.1. Żołnierze wierni, a jednak „wyklęci” / 185
8.2. Podwójny wyrok dla „niezłomnych”: śmierć i zapomnienie / 187
8.3. Uczynki miłosierdzia względem ciała / 191
8.4. Biblijne przykłady czci okazywanej zmarłym / 193
8.5. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie / 198
Podsumowanie / 202

Posłowie. O Niepokalanie Poczętej, pierworodnej Córce naszego Ojca / 205
Zakończenie / 211
Bibliografia /. 217
Nota bibliograficzna / 231
Summary. An Eight-Chord Song for the Lord. Theology in the Service of Love / 235Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Sławomir Kunka

    Kapłan diecezji pelplińskiej (ur. 1979), ojciec duchowny w WSD w Pelplinie, asystent w Katedrze Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu. Autor książek Teologiczna wizja cielesności człowieka w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II (Lublin 2012) oraz Elementarz człowieka wolnego (Pelplin 2014). Zainteresowania z zakresu „teologii ciała” Jana Pawła II, antropologii adekwatnej, protologii integralnej i mariologii personalistycznej.

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum