Maciej Krotofil, Robert Rybak (red.)

Wojna a mapa. Historia i współczesność

Wysyłamy w ciągu 7 dni
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3827-3
Rok wydania:
2017
Liczba stron:
138
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,00 zł

miękka

Maciej Krotofil, Robert Rybak (red.)

Wojna a mapa. Historia i współczesność

Kategoria produktu:

Podstawowym elementem operowania wojsk jest wiedza o środowisku działania. Pozwala ona nie tylko na sprawne ich działanie, ale również na efektywne wykorzystanie posiadanego potencjału. Niniejsza książka przedstawia rozwój, rolę i funkcję kartografii wojskowej w budowaniu zobrazowania teatru działań wojennych w minionej epoce oraz współczesnych możliwości jej wykorzystania do ukazania wybranej przestrzeni. Dzięki szerokiemu ujęciu problematyki opisuje również wybrane nieużywane współcześnie znaki taktyczne mające na celu przekazać możliwie najwięcej zwięzłej informacji operacyjnej. Autorzy w opracowaniu posłużyli się konkretnymi przykładami.

Wstęp / 7

Eugeniusz Sobczyński
Wpływ doktryny politycznej i militarnej ZSRR (UW) na polską kartografięwojskową w latach 1945–1990 / 11

Jacek Kijakowski
Wpływ wojen na mapy morskie Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej / 71

Robert Rybak
Środowisko działania wojsk w procesie realizacji operacji militarnych w świetle wybranych polskich dokumentów wojskowych XX i XXI wieku / 97

Jarosław Centek
Niemieckie znaki taktyczne. Zarys problematyki na przykładzie Reichsheer (1919–1934) / 121

Streszczenia/Summary / 137

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Maciej Krotofil

    Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2001 r. uzyskał na Wydziale Nauk Historycznych tej uczelni stopień doktora, a w 2013 r. doktora habilitowanego. Pracuje w Zakładzie Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. Jego główne zainteresowania badawcze skupiają się na zagadnieniach związanych z dziejami Wojska Polskiego w okresie międzywojennym, polską i ukraińską historią wojskową, stosunkami polsko-ukraińskimi w okresie międzywojennym oraz mniejszościami narodowymi w Polsce. Ponadto interesują go problemy stosunków międzynarodowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Jest autorem prac dotyczących powyższej tematyki publikowanych w Polsce, na Ukrainie, na Litwie i w Rumunii. W 2012 r. został honorowym zagranicznym członkiem Południowego Ośrodka Instytutu Ukraińskiej Archeografii i Źródłoznawstwa im. M. S. Hruszewskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

  • Robert Rybak

    Absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W 2013 uzyskał tytuł doktora na Wydziale Dowodzenia i Operacji morskich Akademii Marynarki Wojennej. Pracuje w Zakładzie Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W obszarze jego badań znajdują się zagadnienia związane z polskimi siłami zbrojnymi w okresie po 1945 roku. Ponadto, jego zainteresowania skupiają się wokół bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie i na Kaukazie. Jest autorem wielu prac o powyższej tematyce.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum