Maciej Krotofil, Robert Rybak (red.)

Wojna a mapa. Historia i współczesność

Wysyłamy w ciągu 5 dni
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3827-3
Rok wydania:
2017
Liczba stron:
138
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,00 zł

miękka

Maciej Krotofil, Robert Rybak (red.)

Wojna a mapa. Historia i współczesność

Kategoria produktu:

Podstawowym elementem operowania wojsk jest wiedza o środowisku działania. Pozwala ona nie tylko na sprawne ich działanie, ale również na efektywne wykorzystanie posiadanego potencjału. Niniejsza książka przedstawia rozwój, rolę i funkcję kartografii wojskowej w budowaniu zobrazowania teatru działań wojennych w minionej epoce oraz współczesnych możliwości jej wykorzystania do ukazania wybranej przestrzeni. Dzięki szerokiemu ujęciu problematyki opisuje również wybrane nieużywane współcześnie znaki taktyczne mające na celu przekazać możliwie najwięcej zwięzłej informacji operacyjnej. Autorzy w opracowaniu posłużyli się konkretnymi przykładami.

Wstęp / 7

Eugeniusz Sobczyński
Wpływ doktryny politycznej i militarnej ZSRR (UW) na polską kartografięwojskową w latach 1945–1990 / 11

Jacek Kijakowski
Wpływ wojen na mapy morskie Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej / 71

Robert Rybak
Środowisko działania wojsk w procesie realizacji operacji militarnych w świetle wybranych polskich dokumentów wojskowych XX i XXI wieku / 97

Jarosław Centek
Niemieckie znaki taktyczne. Zarys problematyki na przykładzie Reichsheer (1919–1934) / 121

Streszczenia/Summary / 137

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Maciej Krotofil

    Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2001 r. uzyskał na Wydziale Nauk Historycznych tej uczelni stopień doktora, a w 2013 r. doktora habilitowanego. Pracuje w Zakładzie Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. Jego główne zainteresowania badawcze skupiają się na zagadnieniach związanych z dziejami Wojska Polskiego w okresie międzywojennym, polską i ukraińską historią wojskową, stosunkami polsko-ukraińskimi w okresie międzywojennym oraz mniejszościami narodowymi w Polsce. Ponadto interesują go problemy stosunków międzynarodowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Jest autorem prac dotyczących powyższej tematyki publikowanych w Polsce, na Ukrainie, na Litwie i w Rumunii. W 2012 r. został honorowym zagranicznym członkiem Południowego Ośrodka Instytutu Ukraińskiej Archeografii i Źródłoznawstwa im. M. S. Hruszewskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

  • Robert Rybak

    Absolwent Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. W 2001 roku został mianowany na pierwszy stopień oficerski i rozpoczął zawodową służbę wojskową na okrętach marynarki wojennej, kolejno na niszczycielu rakietowym ORP „Warszawa”, okręcie szkolnym ORP „Wodnik” oraz fregacie rakietowej ORP „Gen. T. Kościuszko”. Od 2007 roku pełnił służbę w Dowództwie 3. Flotylli Okrętów, a następnie w Dowództwie Marynarki Wojennej, Dowództwie Generalnym Sił Zbrojnych, Centrum Operacji Morskich – Dowództwie Komponentu Morskiego. W 2013 roku obronił rozprawę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie. Rok później zakończył zawodową służbę wojskową i rozpoczął pracę naukową w Zakładzie Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na stanowisku adiunkta. Autor realizuje zadania badawcze w zakresie strategii i doktryny wojennej oraz historii polskich sił zbrojnych. Szczególną uwagę poświęca bezpieczeństwu morskiemu państwa i związanej z nim działalności operacyjnej marynarki wojennej. Opublikował szereg artykułów o tematyce obronnej, jest współredaktorem takich monografii, jak: Wyzwania w wychowaniu i edukacji na rzecz bezpieczeństwa w nowym wieku, Siła i strategia bezpieczeństwa narodowego, Wojna a mapa: historia i współczesność oraz Rzecz o obywatela obowiązkach obronnych.Realizator projektu badawczego Możliwości wzmocnienia systemu obronnego państwa przez obywateli RP w świetle obowiązujących regulacji prawnych.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum