• Strona główna
  • Filozofia
  • Konkurs na Katedrę Filozofii w Uniwersytecie Wileńskim w 1820 roku. Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Część 4

Tomasz Kupś, Dalius Viliūnas, Joanna Usakiewicz

Konkurs na Katedrę Filozofii w Uniwersytecie Wileńskim w 1820 roku. Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Część 4

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3754-2
Rok wydania:
2017
Liczba stron:
784
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Biblioteka "Studiów z historii filozofii"
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

58,00 zł

twarda z obwolutą

Tomasz Kupś, Dalius Viliūnas, Joanna Usakiewicz

Konkurs na Katedrę Filozofii w Uniwersytecie Wileńskim w 1820 roku. Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Część 4

Kategoria produktu:

Opracowanie naukowe - Tomasz Kupś, Dalius Viliūnas

Przekład i opracowanie tekstów łacińskich - Joanna Usakiewicz

Idea, aby w jednym opracowaniu zawrzeć całokształt polskiej kultury filozoficznej pierwszej połowy XIX wieku po raz pierwszy została podjęta przez Władysława Tatarkiewicza. Trzeba również podkreślić, że Tatarkiewicz jako pierwszy rozpoczął systematyczne badania swoistego skarbca dawnej kultury umysłowej – nieznanych wileńskich rękopisów filozoficznych. Idąc śladem tego klasyka badań nad historią filozofii, mamy nadzieję uczynić tutaj jeden niewielki krok naprzód, łączący odkrycia archiwistyczne z nowym spojrzeniem na życie filozoficzne dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, tego wciąż zagadkowego i kontrowersyjnego okresu, który przez naszego mistrza został nazwany „między Oświeceniem a mesjanizmem”.

PRZEDMOWA / 9

Tomasz Kupś
KONKURS WILEŃSKI. FAKTY I HIPOTEZY / 13
1. Przebieg konkursu / 13
1.1. Przygotowania / 18
1.2. Ogłoszenie / 30
1.3. Rozstrzygnięcie / 42
1.4. Podstawowe informacje dotyczące rozpraw konkursowych / 49
2. znani i nieznani autorzy rozpraw konkursowych / 51
2.1. Michał Wiszniewski / 54
2.2. Jeżowski i filomaci / 64
2.3. Damazy Dzierożyński / 75
2.4. Marcin Gregor i Mateusz Sartyni / 78
2.5. Anonimowe rozprawy łacińskie / 83
3. „kantowski” kontekst konkursu wileńskiego / 90
3.1. „Instytucjonalny” antykantyzm? / 91
3.2. „Kantowski” wątek w pracach konkursowych / 99

Dalius Viliūnas
O STANIE ZDROWIA FILOZOFII WILEŃSKIEJ W PIERWSZEJ POŁOWIE WIEKU XIX / 119
1. Słowo wstępne / 119
2. Uwagi o prahistorii konkursu wileńskiego / 128
3. Dwa ogłoszenia konkursu filozoficznego oraz ich implikacje historyczno-filozoficzne / 139
4. Osobliwości eklektyzmu / 156
5. Józef Maria Degérando i „zdrowa filozofia” ośrodka wileńskiego / 168
6. Uwagi na marginesach rozpraw konkursowych – śladami „szkoły wileńskiej” / 182
7. Anioł Dowgird – autor anonimowej recenzji rozprawy konkursowej Józefa Gołuchowskiego / 195
8. Epilog wojny na recenzje / 208

TEKSTY ŹRÓDŁOWE (ANTOLOGIA) / 211
Nota edytorska / 213
1. Drukowane ogłoszenia konkursu / 215
2. Józef Gołuchowski / 221
2.1. Qui philosophiam vituperat, nescio quid sit, quod laudandum putet? Rozprawa konkursowa nr 3 / 221
I. Logika / 224
II. Metafizyka / 236
III. Filozofia moralna / 250
Plan dawania filozofii / 262
Celniejsi pisarze filozofii, z których tę naukę pożytecznie czerpać można / 284
2.2. Ansicht des Einflusses der Mathematik auf die Bildung des Menschen / 303
3. Anioł Dowgird / 343
3.1. O logice, metafizyce i filozofii moralnej. Rozprawa na skutek konkursu ogłoszonego przez cesarski Uniwersytet Wileński r. 1820 dnia 1 marca do katedry rzeczonych przedmiotów napisana. Rozprawa konkursowa nr 7 / 343
3.2. Uwagi nad rozprawą konkursową do katedry filozofii teoretycznej i praktycznej, pod numerem trzecim / 425
[Logika] / 426
Metafizyka / 437
Filozofia moralna / 448
3.3. Projekty wykładania filozofii / 453
4. Damazy Dzierożyński. rozprawa o nauce filozofii. rozprawa konkursowa nr 4 / 459
Metafizyka / 507
Logika / 518
[Etyka] / 539
5. Mateusz Sartyni. rozprawa konkursowa nr 2 / 549
I / 553
II / 563
III / 570
6. Anonimowe rozprawy łacińskie / 575
6.1. Felix qui potuit rerum cognoscere causa. Rozprawa konkursowa nr 1 / 575
Zarys logiki / 577
Zarys metafizyki / 604
Zarys etyki / 626
6.2. Touton ton nomon ho Theos tetheiken. Rozprawa konkursowa nr 5 / 641
O metafizyce / 643
Filozofia obyczajów / 656
Logika / 664
6.3. Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. Rozprawa konkursowa nr 6 / 673
Logiki ogólnej pojęcie i zakres / 682
O metafizyce / 694
Filozofia praktyczna / 702
6.4. Quisnam igitur liber? Sapiens, qui sibi imperiosus. Rozprawa konkursowa nr 8 / 713
7. Uwagi Jana Śniadeckiego do rozpraw konkursowych / 753
7.1. Uwagi do rozpraw konkursowych / 753
7.2. Uwagi do rozprawy Michała Wiszniewskiego / 759

BIBLIOGRAFIA / 761
SPIS ZAWARTOŚCI DVD / 771
INDEKS NAZWISK / 773

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum