SKIP_TO

60-lecie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

autorzy: Witold Wróblewski, Czesław Łapicz redaktorzy: Czesław Łapicz
Rok wydania:2006 Nr wydania:I Liczba stron:280 ISBN:83-231-1929-5
OPIS

Spis treści
Słowo Rektora; Wprowadzenie; Wystąpienie prezesa Klubu; Źródła i korzenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Marian Michniewicz: Państwowe Liceum im. J. i J. Śniadeckich w Wilnie we wspomnieniach ucznia; Andrzej Tomczak: Nauka i sztuka we Lwowie przed 1939 r.; Piotr Hübner: Nauka i szkoły wyższe II Rzeczypospolitej - system wartości; Mirosław A. Supruniuk: Losy profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego po 1945 r. Społeczność akademicka USB na obczyźnie (1947-1987). Trudne początki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Marian Biskup: Wspomnienie o początkach studiów historycznych | na UMK; Andrzej Tomczak: Trudne początki UMK w Toruniu 1954-1956; Marian Michniewicz: Wypowiedź na spotkaniu panelowym zorganizowanym przez Klub Profesorów UMK w dniu 10 listopada 2004 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika na wirażach polskiej historii: Wojciech Polak: Wydarzenia marca 1968 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wojciech Polak: Wydarzenia polityczne na UMK w latach 1980-1989. Naukowo-dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne sukcesy oraz porażki Uniwersytetu (próba syntezy): Józef Flik: Sukcesy i porażki Wydziału Sztuk Pięknych (próba syntezy); Krystyna Kamińska: Dzieje Wydziału Prawa i Administracji w latach 1945-2005 oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w latach 1968-2005; Cecylia Łubieńska-Iwaniszewska: Początki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Marian Michniewicz: Wydział Biologii i Nauki o Ziemi w sześćdziesiątą rocznicę powstania Uczelni; Jacek Staszewski: Wydział Humanistyczny; Henryka Duczkowska-Moraczewska: Archiwum - pamięć Uczelni. Duch ochoczy..., czyli o roli Duszpasterstwa Akademickiego i Klubu Inteligencji Katolickiej w dziejach Uniwersytetu: Witold Wróblewski: Powitanie; Wystąpienie JM Rektora, z okazji wręczenia Medalu za Zasługi dla UMK; Podziękowanie O. W. Kulisza; Przemówienie Nuncjusza Apostolskiego podczas sesji z okazji 60-lecia Duszpasterstwa Akademickiego przy UMK; Homilia Nuncjusza Apostolskiego; Jarosław Kuffel: Dopóki ziarno nie obumrze; Kazimierz Maliszewski: Działalność Duszpasterstwa Akademickiego O. O. Jezuitów w Toruniu w latach 1963-1988; Andrzej Tyc: Historia i rola Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu w dziejach UMK; Wojciech Polak: Działalność Służby Bezpieczeństwa wobec toruńskich Duszpasterstw Akademickich. Kopa lat... albo Szarganie świętości. Pracownicy Uniwersytetu we wspomnieniach i anegdocie: Stanisław Salmonowicz: Wspomnienia o profesorach i o "salonach" toruńskich lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych; Sławomir Kalembka: Garść anegdot oraz wspomnień pośrednich i bezpośrednich o pierwszych rektorach Almae Matris Torunensis; Zofia Michno-Zatorska: My o anegdocie - anegdota o nas. 60 lat i co dalej? czyli: Quo vadis, Universitas Copernicana Thoruniensis: Stanisław Dembiński: Wystąpienie; Jan Kopcewicz: 60 lat i co dalej?; Andrzej Jamiołkowski: Wystąpienie; Stanisław Łęgowski: Wystąpienie; Materiały do bibliografii; Noty o autorach

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.