Bożena Żejmo, Iwona Rzepnikowska (red.)

Współczesne badania nad folklorem i literaturą rosyjską. 30 lat toruńskiej rusycystyki

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3838-9
Rok wydania:
2017
Liczba stron:
514
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Bożena Żejmo, Iwona Rzepnikowska (red.)

Współczesne badania nad folklorem i literaturą rosyjską. 30 lat toruńskiej rusycystyki

Kategoria produktu:

Monografia zbiorowa Współczesne badania nad folklorem i literaturą rosyjską proponuje Czytelnikom wyniki interdyscyplinarnych poszukiwań naukowych badaczy polskich i rosyjskich, poświęcone najnowszym rozpoznaniom ideowo-formalnym z zakresu folkloru i literatury rosyjskiej. Autorzy tekstów omawiają tytułowe zagadnienie w rozmaitych przekrojach tematycznych i problemowych, rozpatrując je w kategoriach literaturoznawczych, antropologicznych, kulturologicznych i historiograficznych, co nadało projektowi zróżnicowany i kompleksowy charakter, a tradycyjną perspektywę poszerzyło o ciekawe i nowatorskie koncepcje. Zebrane w monografii rozprawy dowodzą, iż dialog z- i o folklorze i literaturze rosyjskiej niezmiennie pozostaje aktualny oraz inspirujący, otwiera kolejne obszary badawcze i wciąż rodzi nowe pytania. Wyrażamy nadzieję, że niniejszy tom będzie stanowić nie tylko asumpt do dalszych rozważań, ale także sprawi szerokiej rzeszy czytelników intelektualną przyjemność.

Słowo wstępne / 9

W świecie bajki ludowej

Iwona Rzepnikowska
Сюжет ≪Спор о верности жены≫ (СУС 882А) и особенности его реализации в сказке Матвея Коргуева Арсений и Хеона / 15

Марина Костюхина
Дети-сказители (к проблеме памяти фольклорной традиции/ 33

Ewa Serafin
Postać matki w ludowych bajkach magicznych (na przykładzie tematu cudownego macierzyństwa) / 39

Obrzędy ludowe: ustne i literackie oblicze zjawiska

Юлия Крашенинникова
Русский свадебный обряд в публикациях XIX - нач. XX вв. / 53

Roksana Sitniewska
Przemiany ludowych obrzędow pogrzebowych ukazane w literaturze polskiej XX wieku / 65

Beata Trojanowska
Символика „Вальпургиевой ночи” в зеркале двух русских литературных текстов XIX и XX вв. (Чертогон Н. Лескова и Вальпургиева ночь, или Шаги Командора Вен. Ерофеева) / 81

Inspiracje ludowe w literaturze: teoria i praktyka

Елена Левкиевская
Восточнославянские мифологические рефлексы в русских литературных текстах / 97

Татьяна Рожкова
≪Новый≫Пересмешник, или повествовательные предпочтения рыночного автора последней трети XVIII века / 113

Katarzyna Arciszewska
Echa folkloru ukraińskiego w Wieczorach na chutorze koło Dikańki Mikołaja Gogola / 129

Ksenia Dubiel
Фольклорные мотивы на ритмическом уровне футуристического стиха (на материале поэзии русских кубофутуристов – Велимира Хлебникова и Алексея Крученых) / 145

Ольга Дмитриенко
Имя „Нина” как ключ к мифопоэтике рассказа Набокова Весна в Фиальте (1936) / 161

Anna Chudzińska-Parkosadze
Aмбивалентный образ ведьмы в романе Михаила Булгакова Мастер и Маргарита / 175

Aleksandra Zywert
Folklor w prozie Anny Starobiniec / 189

Czas pewnej utopii

Василий Щукин
Нам песня строить наш миф помогает (мифопоэтика эпохи в текстах эстрадных песен) / 203

Ирина Козлова
„Вашей молодости стоит /мой стахановский задор!”: счастливая старость в творчестве советских сказителей / 219

Kristina Vorontsova
Польша в поэзии московских концептуалистов: деконструкция культурных мифов / 237

Człowiek – absolut – świat

Александр Шайкин
Данный Богу: Бог и человек в житии Феодосия Печерского / 257

Anna Majmieskułow
Въезд князя Мышкина „на осле” в Петербург / 271

Anna Kościołek
Rosjanin w Wiecznym Mieście (Listy rzymskie Andrzeja Murawjowa) / 283

Piotr Głuszkowski
Проблемы религии в творчестве Фаддея Булгарина в контексте теории официальной народности / 295

Marta Łukaszewicz
Метель как место встречи человека с Богом в рассказах Николая Лескова На краю света и Некрещеный поп / 309

Ольга Мещерякова
Художественная интерпретация понятий „Бог”, „природа”, “человек” в рассказе Ивана Бунина Над городом / 323

Mirosław Śmiłowski
Jerozolima w utworach Violi Wein, Ludmiły Ulickiej i Diny Rubiny / 335

Jolanta Greń-Kulesza
Kategoria судьбы w tworczości Ludmiły Ulickiej. Powieść Przypadek Doktora Kukockiego / 349

Ludmiła Szewczenko
Сверхчувственное начало в художественном воплощении триады Бог / мир / человек в русской и русскоязычной прозе рубежа ХХ–ХХI веков / 363

W kręgu rosyjskich klasyków

Magdalena Dąbrowska
Czasopisma literackie poźnego Oświecenia w służbie wychowania społeczeństwa (≪Что-нибудь от безделья на досуге≫ Николая Осипова) / 377

Joanna Nowakowska-Ozdoba
Obraz Kaukazu w poematach Michaiła Lermontowa / 391

Bożena Żejmo
„Tekst petersburski” w tworczości Wsiewołoda Garszyna / 405

Roman Kuligowski
Polsko-japońska Nastazja Andrzeja Wajdy na tle innych ekranizacji Idioty Fiodora Dostojewskiego / 421

W świecie poezji

Jolanta Brzykcy
Kilka uwag o poetyce Miniatur Lwa Gomolickiego / 435

Kamil Dźwinel
Epitafia dla Nocnego gościa. Polskie piosenki poświęcone Sergiuszowi Jesieninowi / 447

Виктория Трубицына
Концепт ≪одиночество≫ в фольклорной песенной и литературной лирике о неволе / 461

Kobiety o kobietach

Daria Ambroziak
Оbraz życia ziemiaństwa rosyjskiego w świetle wspomnień Zofii Kowalewskiej / 479

Elena A. Mikhalik
Гомосексуальный дискурс в современной российской фантастике (на материале сборника рассказов Беспощадная толерантность) / 497

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum