Aleksandra Rzepkowska (red.)

Odmienność w kulturze

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3964-5
Rok wydania:
2017
Liczba stron:
330
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Aleksandra Rzepkowska (red.)

Odmienność w kulturze

Kategoria produktu:

Książka stanowi interdyscyplinarną refleksję nad problemem odmienności w kulturze. Składa się z pięciu części, w których oświetlone zostały różne oblicza odmienności oraz konteksty, w jakich się ona objawia: etniczny, historyczny, lingwistyczny, religijny, artystyczny oraz społeczny. Atutem książki jest szerokie spojrzenie na problem odmienności, co potwierdza nośność znaczeniową tej kategorii konceptualnej, a także otwiera nowe horyzonty analiz oraz refleksji.

Aleksandra Rzepkowska
Odmienność w kulturze. Wprowadzenie/ 7

Odmienność: od historii do współczesności

Monika Milewska
Odmienność jako kategoria polityczna w dyskursie i praktyce rewolucji francuskiej / 23

Artur Trapszyc
Z ziemi obcej do PRL-u. Hipisi – „odmieńcy” polskiej rzeczywistości kulturowej lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku / 41

Monika Baer
Od postsocjalizmu do późnego industrializmu. „Odmienność” jako strategia analityczna współczesnej antropologii / 61

Jarema Drozdowicz
Kategoria różnicy kulturowej w optyce antropologii edukacji / 79

Odmienność w kontekście religijnym i etnicznym

Marcin Kiełbus
„Święty głupiec” w chrześcijaństwie w świetle literatury polskiego średniowiecza / 97

Mariusz Misztal
Linobambakoi – kryptochrześcijanie na Cyprze / 113 

Swietłana Czerwonnaja
„Krym tatarski” – „Krym rosyjski”: kontrasty kulturowe / 129

Agnieszka Krawczyk
Wielokulturowość oddalona od pogranicza. Na przykładzie doświadczeń biograficznych członków łódzkich stowarzyszeń żydowskich / 141

Odmienność w literaturze i teatrze

Agnieszka Karlińska
Modernistyczny dyskurs odmienności. Postaci histeryczne w tekstach dramatycznych z przełomu XIX i XX wieku / 161

Karolina Wieliczko-Paluch
„Odmieńcy” w ostatnich powieściach Stanisława Piętaka / 179

Małgorzata Andrzejak-Nowara
Witolda Gombrowicza Błądzenie. Wokół inscenizacji Jerzego Jarockiego z Teatru Narodowego w Warszawie / 197

Wizualizacje odmienności

Rafał Piekarz
Święty Sebastian. Zmiany w sposobach obrazowania męczennika w kontekście kształtowania się podmiotowości gejowskiej / 213

Irena Kossowska
Łotewskość w oczach Łotyszy i w percepcji Polaków: wystawa sztuki łotewskiej w Warszawie w 1936 roku / 231

Łukasz Wróblewski
Odmienność w kontekście (bez)wstydu w filmie Wstyd Steve’a McQueena / 257

Małgorzata Lewandowska
Anna Piaggi: między odmiennością a geniuszem mody / 271

Odmienność: między wykluczeniem a wkluczeniem

Elżbieta Zakrzewska-Manterys
Upośledzeni umysłowo jako „odmieńcy” / 291

Beata Płuciniczak-Motowidło
Żywa Biblioteka jako metoda przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu / 305

Summaries / 319

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum