Maciej Serowaniec, Jakub Zemła, Tymoteusz Gurbin (red.)

Konstytucje państw współczesnych. Studium prawno-historyczne

Wysyłamy w ciągu 10 dni
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3988-1
Rok wydania:
2018
Liczba stron:
278
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

23,80 zł

miękka

Maciej Serowaniec, Jakub Zemła, Tymoteusz Gurbin (red.)

Konstytucje państw współczesnych. Studium prawno-historyczne

Kategoria produktu:

Przybliżenie genezy i ewolucji prawnej ustrojów współczesnych państw oraz ich instytucji prawnych jest nie tylko zajęciem interesującym poznawczo, atrakcyjnym intelektualnie, lecz przede wszystkim zagadnieniem o charakterze praktycznym. Ów proces na przestrzeni dziejów odznaczał się bowiem wysoką dynamiką oraz dużą złożonością i z całą pewnością nie został jeszcze zakończony. Niniejsza publikacja jest próbą wskazania głównych kierunków zmian, jakie zachodzą we współczesnych państwach w zakresie funkcjonowania podstawowych instytucji, na tle powszechnie akceptowanych standardów wynikających z zasady demokratycznego państwa prawa. Przekazujemy ją szanownym Czytelnikom z nadzieją, że być może wywoła ona szerszą dyskusję nad kierunkami reform ustrojowych zainicjowanych w państwach na przestrzeni ostatniej dekady.

Słowo od Redakcji  / 7

Zbigniew Filipiak, Między literą prawa a praktyką. Uwagi na temat porządku konstytucyjnego Księstwa Warszawskiego  / 9

Tymoteusz Gurbin, Kilka uwag nad „sądami Diplocka”  / 27

Przemysław Lewicki, Instrument(y) rządzenia – konstytucje angielskiego protektoratu  / 49

Jan Majewski, Teologia polityczna na przykładzie Dwóch Ciał Króla  / 67

Tadeusz Mroziuk, Prawa konstytucyjne Hugona Kołłątaja: geneza, treść i znaczenie  / 77

Agnieszka Pawłowska-Kubik, Między teorią a praktyką. Kilka uwag o konstytucjach staropolskich na przykładzie konstytucji o senatorach-rezydentach i kompozycji między stanami  / 111

Patryk Rejs, Parteiantrag auf Normenkontrolle – nowy rodzaj austriackiej skargi konstytucyjnej  / 143

Marta Sagan, Najwyższa Rada Sądownictwa jako organ gwarantujący realizację konstytucyjnej zasady niezależności władzy sądowniczej w Republice Włoskiej – czy w pełni?  / 167

Maciej Serowaniec, Rola parlamentu narodowego w kształtowaniu polityki integracyjnej na przykładzie państw nordyckich  / 179

Anna Tarnowska, Dwa oblicza konstytucji. Tekst konstytucji i jego interpretacja jako przedmiot badań na przykładzie projektu naukowego ReConFort  / 199

Monika Tyloch, Duch konstytucji i jego ochrona, czyli o norweskiej klauzuli wieczystej  / 219

Jacek Wantoch-Rekowski, Problematyka dotycząca ubezpieczeń społecznych w konstytucjach wybranych państw europejskich  / 233

Jakub Zemła, Konstytucjonalizm kompromisu – symbol przemian społecznych i prawnych w Japonii  / 247

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Maciej Serowaniec

    Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. Współpracy z Zagranicą. Sekretarz naukowy redakcji Toruńskich Studiów Polsko-Włoskich/Studi polacco-italiani di Toruń. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego. Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2017). Autor ponad 70 publikacji z zakresu polskiego i porównawczego prawa konstytucyjnego. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień z zakresu relacji między krajowym prawem konstytucyjnym a unijnym porządkiem prawnym oraz prawa parlamentarnego polskiego i obcego.

  • Jakub Zemła

    Asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2016–2018 prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego oraz sekretarz naukowy Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Konstytucje państw nowożytnych: historia i współczesność”. W latach 2015–2016 wiceprezes ds. działalności naukowej, a w latach 2016–2017 skarbnik toruńskiej grupy lokalnej Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Prelegent podczas licznych studencko-doktoranckich, ogólnopolskich konferencji i seminariów naukowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół prawa konstytucyjnego oraz prawa administracyjnego. Obecnie jest sekretarzem zespołu redakcyjnego Studenckich Zeszytów Naukowych WPiA UMK.

  • Tymoteusz Gurbin

    Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prelegent podczas międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych. Członek zespołu wolontariuszy Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego wspierających organizację eksperckich konferencji międzynarodowych „Industrial Summit. Europe meets Ukraine 2017” oraz „Warsaw Security Forum”. Uczestniczył w pierwszej edycji Akademii In.Europa tygodnika „Polityka”, jest również studentem w Akademii Młodych Dyplomatów przy Europejskiej Akademii Dyplomacji. Prowadzi badania z zakresu historii prawa, praw człowieka i stosunków międzynarodowych na obszarze Wysp Brytyjskich, od 2016 roku jest prezesem Koła Naukowego Historii Państwa i Prawa UMK w Toruniu. Stypendysta Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum