• Strona główna
  • Geografia
  • Późnoglacjalny i holoceński rozwój dolinek erozyjno-denudacyjnych na wybranych przykładach zboczy dolin i rynien w krajobrazie młodoglacjalnym Polski Północnej

Tomasz Jaworski

Późnoglacjalny i holoceński rozwój dolinek erozyjno-denudacyjnych na wybranych przykładach zboczy dolin i rynien w krajobrazie młodoglacjalnym Polski Północnej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4126-6
Rok wydania:
2018
Liczba stron:
208
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
210 x 297 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

94,00 zł

miękka

Tomasz Jaworski

Późnoglacjalny i holoceński rozwój dolinek erozyjno-denudacyjnych na wybranych przykładach zboczy dolin i rynien w krajobrazie młodoglacjalnym Polski Północnej

Kategoria produktu:

Monografia […] porusza bardzo ważny problem naukowy dotyczący rozwoju rzeźby Polski Niżowej od późnego glacjału do czasów współczesnych. Szczególnymi walorami tej pracy są:

  • kompleksowość ujęcia problemu, co było możliwe poprzez szczegółowe badania terenowe i laboratoryjne na licznych dobrze dobranych stanowiskach reprezentatywnych w Polsce Środkowo-Północnej;
  • podjęcie wskazania genezy i etapów rozwoju pokrewnych form dolinnych erozyjno-denudacyjnych dotychczas nieopisywanych szczegółowo w Polsce Niżowej;
  • przedstawienie szczegółowej klasyfikacji form dolinek bocznych na tle ich morfometrii, morfologii budowy geologicznej, genezy i wieku.

 […] Zamieszczono w niej bardzo bogaty materiał dokumentacyjny, starannie zebrany, przetworzony i przejrzyście przedstawiony. Stanowiska badawcze i osiągnięte wyniki są znakomicie ilustrowane na licznych mapach, modelach terenu, przekrojach, wykresach.

Józef Szpikowski (UAM) – fragment recenzji

 

Autor zajął się stosunkowo słabo zbadanymi formami – dolinkami erozyjno-denudacyjnymi. Rozpoznał ich cechy metryczne, wyjaśnił morfogenezę. […] Zwrócił też uwagę na wiek osadów, które można skorelować z wiekiem dolinek i teras na ich zboczach oraz na zboczu pradoliny.

[…] Bardzo interesujące jest wskazanie na deluwia starszej generacji. Zwykle w badaniach wąwozów czy innych rozcięć były one pomijane, uznawane już za podłoże. […] Autor uchwycił osady pod glebą kopalną ze schyłku zlodowacenia i klimatu peryglacjalnego, które na obszarze peryglacjalnym dotychczas nie były rozpoznawane. Jest to potwierdzone palinologicznie, co szczególnie ważne w przypadku występowania dat inwersyjnych. W każdym z omówionych stanowisk odnoszono się do udokumentowanej działalności człowieka i do młodszych deluwiów z jego działalnością powiązanych.

Ważną częścią monografii jest rozdział szósty. Ma on cechy syntezy, w której pokazano typy dolinek erozyjno-denudacyjnych oraz zbocza o różnym wieku i morfologii w nawiązaniu do koncepcji rozwoju stoku. […] Jest to analiza czynników warunkujących formowanie się stoku. Zaproponowano klasyfikację zboczy Doliny Dolnej Wisły obejmującą cztery typy. Przebieg procesów i zmian opisano w nawiązaniu do wieku zboczy doliny Wisły […].

Ewa Smolska (UW) – fragment recenzji

1. Wprowadzenie / 7

2. Cel, obszar i metody badań / 19
2.1. Cel badań / 19
2.2. Obszar badań / 19
2.3. Metody badań / 21
2.3.1. Badania terenowe / 21
2.3.2. Badania paleoekologiczne / 22
2.3.3. Datowania bezwzględne / 22
2.3.4. Prace laboratoryjne / 22
2.3.5. Prace kameralne / 23

3. Dolinki na zboczach Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej w okolicy Nakła nad Notecią / 25
3.1. Charakterystyka dolinek / 27
3.1.1. Dolinka Bielawska / 28
3.1.2. Dolinka Śleska / 41
3.1.3. Dolinka w okolicy Minikowa / 52
3.1.4. Nisza w Trzeciewnicy / 58
3.2. Relacje osadów w pradolinie do osadów den dolinek / 66
3.2.1. Torfowisko / 66
3.2.2. Osady trawertynowe / 71
3.3. Podsumowanie / 74

4. Dolinki na zboczach Doliny Dolnej Wisły we wschodniej części Basenu Unisławskiego / 77
4.1. Parów w Płutowie / 81
4.2. Parów w Uściu koło Chełmna / 93
4.3. Dolinka w Uściu koło Chełmna / 106
4.4. Podsumowanie / 109

5. Dolinki na zboczach rynien subglacjalnych Garbu Lubawskiego (Welu i Łyny), Wysoczyzny Dobrzyńskiej (Ruźca) i na zboczach Doliny Drwęcy (Kotlina Młyniecka) / 111
5.1. Dolinki na zboczach rynny welskiej i jej sąsiedztwa (Garb Lubawski) / 111
5.1.1. Formy denudacyjne / 113
5.1.2. Dolinki erozyjne / 117
5.1.3. „Dolinne” nisze źródliskowe i rozdoły na zboczach przełomów przelewowych / 122
5.2. Dolinki na zboczach rynny górnej Łyny (Garb Lubawski) / 126
5.3. Dolinki na zboczach Kotliny Młynieckiej (Dolina Drwęcy) / 131
5.4. Parowy drogowe na zboczach rynny subglacjalnej Ruźca (Wysoczyzna Dobrzyńska) / 137
5.5. Podsumowanie / 143

6. Rozwój zboczy dolinnych w krajobrazie młodoglacjalnym (na przykładzie Doliny Dolnej Wisły) / 145
6.1. Klasyfikacja zboczy Doliny Dolnej Wisły / 150
6.1.1. Zbocza późnoglacjalne z cechami peryglacjalnymi / 150
6.1.2. Zbocza odmłodzone z cechami peryglacjalnymi / 155
6.1.3. Zbocza odmłodzone bez cech peryglacjalnych / 158
6.1.4. Zbocza odmłodzone z systemami dolinek holoceńskich / 160
6.1.5. Zbocza wielokrawędziowe / 161
6.2. Podsumowanie / 164

7. Morfogeneza dolinek erozyjno-denudacyjnych / 167

8. Podsumowanie i wnioski / 177
Literatura / 187
Summary / 203

 

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum