Nikola Topuzov, Ianka Mihaylova

Bułgaria e małka i hubaba

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4095-5
Rok wydania:
2018
Liczba stron:
196
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
210 x 297 mm
Seria:
Bułgaria e małka no hubaba
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Nikola Topuzov, Ianka Mihaylova

Bułgaria e małka i hubaba

Kategoria produktu:

PRZEDMOWA DLA STUDENTÓW / ПРЕДГОВОР ЗА СТУДЕНТИТЕ / 9
ПРЕДГОВОР ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ / 11

ТЕМА 1. Божури и незабравки. Съвременни 11 – 16
български автори Изразяване на одобрение и неодобрение. Местоимения, числителни имена – преговор

ТЕМА 2. Съвременни български писатели 16 – 21
Изразяване на прикритост, на съгласие или несъгласие. Система на глаголните времена – преговор

ТЕМА 3. Разходка из Стария град. Разказ 22 – 25
по въображение Членуване – преговор. Двойни съгласни

ТЕМА 4. Разходка из Стария град – продължение 26– 29
Упътване за адрес и посоки. Двойни съгласни – продължение. Числителни имена, членуване – преговор

ТЕМА 5. Градовете на България 30 – 35
Посока на движение с глаголите идвам, дойда, ида; отивам, отида, ида и ходя. Двойни съгласни – продължение

ТЕМА 6. Градовете на България – продължение 36 – 40
Изразяване на предположение и учтивост. Условно наклонение

ТЕМА 7. Най-добрият град за живеене 41 – 45
Условно наклонение – продължение. Писане на главна буква

ТЕМА 8. Малките градчета на България 46– 50
Минало несвършено деятелно причастие. Непряка реч

ТЕМА 9. Приказки 51 – 55
Изразяване на силно учудване, изненада. Преизказване

ТЕМА 10. Легенди 56– 59
Изразяване на съмнение и резервираност. Преизказване – продължение

ТЕМА 11. Чувства и преживявания 60 – 64
Изразяване на убеденост или резервираност – продължение. Употреба на главни букви

ТЕМА 12. Чувства и преживявания – продължение 64 – 69
Изразяване на ярост, изненада, съжаление, възторг. Ограждаща запетайка

ТЕМА 13. Кино и театър 70 – 74
Харесване – нехаресване. Сегашно деятелно причастие.

ТЕМА 14. Кино и театър – продължение 74 – 78
Да-конструкции – словоред – повторение. Пунктуация

ТЕМА 15. Българска телевизия 79 – 83
Съвети и препоръки. Да или за да, кой или кого

ТЕМА 16. Българско радио 83 – 87
Аргументация. Никой, никого, никому, всекиму

ТЕМА 17. Животински свят 88 – 92
Изразяване на резервираност. Сложно съставно с подчинено определително изречение, пунктуация

ТЕМА 18. Животински свят – продължение 93 – 98
Членуване на несъгласувано определение 

ТЕМА 19. Растителен свят. Житни растения 99– 104
и зърнени храни Запетая в просто изречение пред съюзи

ТЕМА 20. Цветята 105 – 110
Подробен преразказ. Пунктуация при инверсия на частите на изречението

ТЕМА 21. Гората 111 – 115
Променливо я

ТЕМА 22. Празници 115 – 120
Синтактична синонимия (деятелни ≈ страдателни конструкции)

ТЕМА 23. Васил Левски 121 – 125
А или Ъ в краесловието. Запетайка

ТЕМА 24. Пощи 126 – 132
Членуване; употреба на времената – преговор

ТЕМА 25. Банки 132 – 136
Разговорни изрази с вървя

ТЕМА 26. Съд, полиция и престъпност 137 – 142
Разговорни изрази с работа. Говорещият – свидетел или несвидетел – преговор

TЕМА 27. Съд, полиция и престъпност – продължение 143 – 149
Разговорни изрази за пожелание, одобрение и похвала, предупреждение, успокоение, възхищение, съчувствие, подценяване

ТЕМА 28. Образованието в България 149 – 154
Изразяване на пренебрежение

ТЕМА 29. Кой как се облича 156 – 160
Изразяване на забрана и отказ

TЕМА 30. Пътуване 161 – 168
Разговорни изрази с нещо и нищо

БЕЛЕЖКИ 169 – 196

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum