Sylwia Grochowina, Katarzyna Kącka

Polityka niemieckich władz okupacyjnych na Pomorzu Gdańskim. Dokumentacja wybranych problemów

Nakład wyczerpany

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
Rok wydania:
2018
Liczba stron:
666
Nr wydania:
pierwsze
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-4157-0
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-4113-6

64,00 zł

Sylwia Grochowina, Katarzyna Kącka

Polityka niemieckich władz okupacyjnych na Pomorzu Gdańskim. Dokumentacja wybranych problemów

Kategoria produktu:

Wykaz skrótów / 19
Wstęp / 21

Część I. Niemiecka polityka narodowościowa w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie w latach 1939–1945 / 25
Część II. Dokumenty niemieckie w polskim tłumaczeniu / 39
Część III. Dokumenty niemieckie w oryginalnym brzmieniu / 347

1. Antecedencje / 41 / 349
Dokument 1: 23 maja 1939 roku, Berlin – Fragment protokołu konferencji w Kancelarii Rzeszy w sprawie ataku na Polskę / 41 / 349
Dokument 2: 22 sierpnia 1939 roku, Obersalzberg – Fragment przemówienia Führera i kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera na odprawie z wyższymi dowódcami armii w sprawie rozpoczęcia ataku na Polskę / 46 / 352
Dokument 3: 31 sierpnia 1939 roku, Berlin – Fragment dyrektywy nr 1 Naczelnego Dowódcy Wehrmachtu Adolfa Hitlera w sprawie agresji na Polskę / 47 / 352
Dokument 4: 1 września 1939 roku, Berlin – Proklamacja Führera i kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera do Wehrmachtu / 48 / 353
Dokument 5: 1 września 1939 roku, kwatera główna – Odezwa Naczelnego Dowódcy Wojsk Lądowych gen. Walthera von Brauchitscha do ludności polskiej / 49 / 354

2. Administracja i podział terytorialny ziem polskich wcielonych do Trzeciej Rzeszy / 50 / 355
Dokument 6: 1 września 1939 roku, Berlin – Ustawa o ponownym zjednoczeniu Wolnego Miasta Gdańska z Rzeszą Niemiecką / 50 / 355
Dokument 7: 5 września 1939 roku – Wyciąg z rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojsk Lądowych skierowanego do gauleitera Alberta Forstera / 52 / 357
Dokument 8: 7 września 1939 roku, Gdańsk – Obwieszczenie gauleitera i szefa administracji cywilnej przy dowódcy Okręgu Wojskowego Prusy Zachodnie Alberta Forstera w sprawach administracyjnych / 53 / 357
Dokument 9: 12 września 1939 roku, Berlin – Pierwsze rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych Rzeszy Wilhelma Fricka i Naczelnego Dowódcy Wojsk Lądowych gen. Walthera von Brauchitscha do ustawy o ponownym zjednoczeniu
Wolnego Miasta Gdańska z Rzeszą Niemiecką / 54 / 358
Dokument 10: 14 września 1939 roku, Gdańsk – Odezwa dowódcy Okręgu Wojskowego Prusy Zachodnie gen. Fritza Walthera Heitza / 55 / 359
Dokument 11: 25 września 1939 roku, Berlin – Memorandum ambasadora Niemiec w Polsce Hansa Adolfa von Moltke w sprawie utworzenia szczątkowego państwa polskiego / 56 / 360
Dokument 12: 25 września 1939 roku, Berlin – Zarządzenie Führera i kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera o organizacji administracji wojskowej na okupowanych byłych polskich obszarach / 59 / 362
Dokument 13: 8 października 1939 roku, Berlin – Dekret Führera i kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera o strukturze i administracji terenów wschodnich / 63 / 365 
Dokument 14: 26 października 1939 roku, Berlin – Dekret Führera Adolfa Hitlera nominujący Alberta Forstera na namiestnika Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie / 66 / 368
Dokument 15: 26 października 1939 roku, Berlin – Pierwsze rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych Rzeszy Wilhelma Ficka dla realizacji dekretu Führera i kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera o strukturze i administracji terenów wschodnich / 66 / 369
Dokument 16: 2 listopada 1939 roku, Berlin – Drugie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych Rzeszy Wilhelma Fricka dla realizacji dekretu Führera i kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera o strukturze i administracji terenów wschodnich / 67 / 370
Dokument 17: 7 listopada 1939 roku, Berlin – Okólnik Reichsführera SS i szefa policji niemieckiej Heinricha Himmlera w sprawie organizacji Tajnej Policji Państwowej na terenach wschodnich / 71 / 373
Dokument 18: 8 listopada 1939 roku, Gdańsk – Zarządzenie namiestnika i gauleitera Alberta Forstera w sprawie administracji Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie / 74 / 376
Dokument 19: 21 grudnia 1939 roku, Berlin – Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych Rzeszy Wilhelma Fricka o wprowadzeniu niemieckiej ordynacji gminnej na wschodnich terenach wcielonych [do Trzeciej Rzeszy] / 75 / 377
Dokument 20: 27 grudnia 1939 roku, Berlin – Pismo ministra spraw wewnętrznych Rzeszy Wilhelma Fricka do namiestników Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie i Okręgu Rzeszy Kraj Warty oraz do prezydentów rejencji w Gdańsku, Kwidzynie, Bydgoszczy, Poznaniu, Inowrocławiu i Kaliszu / 85 / 387
Dokument 21: 29 maja 1940 roku, Berlin – Trzecie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych Rzeszy Wilhelma Fricka dla realizacji dekretu Führera i kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera o strukturze i administracji terenów wschodnich / 87 / 390

3. Podstawowe założenia niemieckiej polityki okupacyjnej / 89 / 392
a. wobec okupowanej Polski / 89 / 392
Dokument 22: 7 października 1939 roku, Berlin – Dekret Führera i kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera o umocnieniu niemczyzny / 89 / 392
Dokument 23: 20 października 1939 roku, Berlin – Sprawozdanie z konferencji Führera i kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera z szefem Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu gen. Wilhelmem Keitlem w sprawie polityki niemieckiej w oku powanej Polsce, która odbyła się 17 października 1939 roku / 91 / 394
Dokument 24: 25 listopada 1939 roku, Berlin – Memoriał Urzędu Polityki Rasowej NSDAP pt. Sprawa traktowania ludności byłych polskich obszarów z rasowo-politycznego punktu widzenia / 93 / 396
Dokument 25: 15 maja 1940 roku, Berlin – Kilka myśli Reichsführera SS i szefa policji niemieckiej Heinricha Himmlera o traktowaniu obcoplemieńców na Wschodzie / 124 / 425
b. wobec okupowanego Pomorza Gdańskiego / 127 / 428
Dokument 26: Wrzesień (około 5.) 1939 roku, Gdańsk – Wytyczne gauleitera i szefa administracji cywilnej przy dowódcy Okręgu Wojskowego Prusy Zachodnie Alberta Forstera w sprawie postępowania na okupowanych przez wojska niemieckie terenach Prus Zachodnich / 127 / 428
Dokument 27: Wrzesień (około 8.) 1939 roku, Gdańsk – Uzupełnienie gauleitera i szefa administracji cywilnej przy dowódcy Okręgu Wojskowego Prusy Zachodnie Alberta Forstera do wytycznych w sprawie postępowania na okupowanych przez wojska niemieckie terenach Prus Zachodnich / 131 / 431
Dokument 28: Wrzesień (około 8.) 1939 roku, Gdańsk – Drugie uzupełnienie gauleitera i szefa administracji cywilnej przy dowódcy Okręgu Wojskowego Prusy Zachodnie Alberta Forstera do wytycznych w sprawie postępowania na okupowanych przez wojska niemieckie terenach Prus Zachodnich / 133 / 432
Dokument 29: Wrzesień (około 8.) 1939 roku, Gdańsk – Trzecie uzupełnienie gauleitera i szefa administracji cywilnej przy dowódcy Okręgu Wojskowego Prusy Zachodnie Alberta Forstera do wytycznych w sprawie postępowania na okupowanych przez wojska niemieckie terenach Prus Zachodnich / 134 / 433
Dokument 30: 10 września 1939 roku, Gdańsk – Wytyczne gauleitera i szefa administracji cywilnej przy dowódcy Okręgu Wojskowego Prusy Zachodnie Alberta Forstera dla komisarycznych starostów w Starogardzie, Tczewie, Wejherowie, Kościerzynie, Kartuzach, Świeciu, Chełmnie, Tucholi i Bydgoszczy / 135 / 435
Dokument 31: 12 września 1939 roku, Gdańsk – Wytyczne gauleitera i szefa administracji cywilnej przy dowódcy Okręgu Wojskowego Prusy Zachodnie Alberta Forstera dla komisarycznych starostów w Starogardzie, Tczewie, Wejherowie, Kościerzynie, Kartuzach, Świeciu, Chełmnie, Tucholi, Bydgoszczy, Grudziądzu, Toruniu, Wąbrzeźnie, Brodnicy i Lubawie / 137 / 437
Dokument 32: 13 września 1939 roku, Gdańsk – Wytyczne gauleitera i szefa administracji cywilnej przy dowódcy Okręgu Wojskowego Prusy Zachodnie Alberta Forstera dla starostów w Starogardzie, Tczewie, Wejherowie, Kościerzynie, Kartuzach, Świeciu, Chełmnie, Tucholi, Bydgoszczy, Grudziądzu, Toruniu, Wąbrzeźnie, Brodnicy i Lubawie / 138 / 438
Dokument 33: Wrzesień/październik 1939 roku, Gdańsk – Uwagi dowódcy pionu służby bezpieczeństwa w oddziale 16. Komendy Operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w Bydgoszczy, SS-Sturmbannführera dra Franza Rödera o konieczności propagandowego urabiania Polaków w Prusach Zachodnich / 139 / 439

4. Eksterminacja ludności polskiej / 142 / 442
a. eksterminacja bezpośrednia / 142 / 442
Dokument 34: 11 września 1939 roku, Berlin – Fragment raportu szefa policji bezpieczeństwa (Referat Specjalny „Akcja Tannenberg”) o działaniach IV grupy operacyjnej na terenie Pomorza za okres od 10 września 1939 roku, godz. 20.00 do 11 września 1939 roku, godz. 8.00 / 142 / 442
Dokument 35: 15 października 1939 roku, Toruń – Fragment przemówienia dowódcy Północnego Okręgu Selbstschutzu SS-Oberführera Ludolfa von Alvenslebena na apelu członków Selbstschutzu miasta i powiatu toruńskiego / 143 / 443
Dokument 36: 16 października 1939 roku, Toruń – Rozkaz komendanta policji ochronnej Dreiera o przeprowadzeniu rewizji i aresztowań w Toruniu w dniach 17–21 października 1939 roku / 144 / 443
Dokument 37: 20 października 1939 roku, Toruń – Pismo kierownika Selbstschutzu w Toruniu Rudolfa Preussa do komisarycznego radcy miejskiego o utworzeniu Selbstschutzu / 148 / 448
Dokument 38: 17 listopada 1939 roku, Gdańsk – Pismo dowódcy w XX. Okręgu Wojskowym gen. Fedora von Bocka do namiestnika i gauleitera Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie Alberta Forstera w sprawie działalności Selbstschutzu / 149 / 448
Dokument 39: [styczeń] 1940 roku, Gdańsk – Sprawozdanie wyższego dowódcy SS i policji w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie SS-Gruppenführera Richarda Hildebrandta o działalności Oddziału Wartowniczo-Szturmowego SS Kurta Eimanna / 152 451
Dokument 40: 6 stycznia 1940 roku, Berlin – Pismo SS-Obergruppenführera Augusta Heissmeyera do Reichsführera SS i szefa policji niemieckiej Heinricha Himmlera w sprawie wizytacji Oddziału Wartowniczo-Szturmowego SS Kurta Eimanna i rozmów przeprowadzonych w Gdańsku z wyższym dowódcą SS i policji w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie SS-Gruppenführerem Richardem Hildebrandtem / 157 / 453
Dokument 41: 9 stycznia 1940 roku, Gdańsk – Pismo wyższego dowódcy SS i policji w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie SS-Gruppenführera Richarda Hildebrandta do Reichsführera SS i szefa policji niemieckiej Heinricha Himmlera w sprawie utworzenia i działalności Oddziału Wartowniczo-Szturmowego SS Kurta Eimanna / 160 / 455
Dokument 42: 4 grudnia 1941 roku, Berlin – Rozporządzenie Rady Ministrów do Spraw Obrony Rzeszy o sądownictwie karnym dla Polaków i Żydów na wschodnich terenach wcielonych [do Trzeciej Rzeszy] / 162 / 456
Dokument 43: 21 kwietnia 1942 roku, Bydgoszcz – Pismo prokuratora Klinga do miejskiego radcy budowlanego Franza Froesego w sprawie działalności Sądu Specjalnego w Bydgoszczy od września do grudnia 1939 roku / 167 / 461
b. eksterminacja pośrednia. Obóz Stutthof / 168 / 462
Dokument 44: 16 grudnia 1939 roku, Berlin – Pismo Reichsführera SS i szefa policji niemieckiej Heinricha Himmlera do wyższego dowódcy SS i policji w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie SS-Gruppenführera Richarda Hildebrandta w sprawie samowolnego powołania Oddziału Wartowniczo-Szturmowego SS Kurta Eimanna i działalności obozu Stutthof / 168 / 462
Dokument 45: 31 stycznia 1940 roku, Oranienburg – Pismo inspektora obozów koncentracyjnych SS-Oberführera Richarda Glücksa do Reichsführera SS i szefa policji niemieckiej Heinricha Himmlera w sprawie włączenia obozu jeńców cywilnych Stutthof w poczet państwowych obozów koncentracyjnych / 170 / 463
Dokument 46: 29 kwietnia 1940 roku, Gdańsk – Pismo wyższego dowódcy SS i policji w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie SS-Gruppenführera Richarda Hildebrandta do Reichsführera SS i szefa policji niemieckiej Heinricha Himmlera w sprawie włączenia obozu Stutthof w poczet państwowych obozów koncentracyjnych / 171 / 464
Dokument 47: 7 lipca 1941 roku, Gdańsk – Pismo inspektora policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa w Gdańsku SS-Standartenführera Helmutha Willicha do szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy Reinharda Heydricha w sprawie utworzenia obozu pracy wychowawczej w Stutthofi e i obozu przesiedleńczego w Potulicach / 173 / 466
Dokument 48: 9 sierpnia 1941 roku, Berlin – Pismo szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy Reinharda Heydricha do inspektora policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa w Gdańsku Helmutha Willicha w sprawie zatwierdzenia obozu Stutthof jako obozu pracy wychowawczej / 176 / 468
Dokument 49: 25 września 1941 roku, Gdańsk – Pismo inspektora policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa w Gdańsku SS-Oberführera Helmutha Willicha do SS-Obersturmbannführera Maxa Pauly’ego w sprawie przejęcia obozu Stutthof przez policję bezpieczeństwa i powierzenia Pauly’emu stanowiska komendanta obozów w Stutthofi e, Potulicach, Smukale i Toruniu / 177 / 469
Dokument 50: 2 października 1941 roku, Gdańsk – Pismo Centrali Przesiedleńczej w Gdańsku do komendantów obozów w Potulicach, Smukale i Toruniu w sprawie podporządkowania tych obozów komendantowi obozu Stutthof Maxowi Pauly’emu / 179 / 471
Dokument 51: 28 października 1941 roku, Stutthof – Pismo szefa gospodarczego obozu Stutthof Ericha Niemanna do Urzędu Kierowniczego Tajnej Policji Państwowej w Gdańsku o przejęciu przez Urząd Kierowniczy Tajnej Policji Państwowej obiektów obozu Stutthof wraz z wyposażeniem od Nadodcinka SS „Wisła” / 180 / 472
Dokument 52: 19 listopada 1941 roku, Gdańsk – Notatka sporządzona w kancelarii inspektora policji bezpieczeństwa w Gdańsku dla Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy w Berlinie na temat stanu osobowego więźniów obozu Stutthof / 181 / 474
Dokument 53: 11 grudnia 1941 roku, Berlin – Sprawozdanie SS-Sturmbannführera Gerharda Maurera z wizytacji obozu Stutthof w dniu 10 grudnia 1941 roku / 181 / 474
Dokument 54: 17 grudnia 1941 roku, Berlin – Notatka SS-Sturmbannführera Gerharda Maurera dotycząca rozmów przeprowadzonych w Głównym Urzędzie Budżetu i Budownictwa SS w Berlinie w sprawie uznania obozu Stutthof za państwowy obóz koncentracyjny / 184 / 476
Dokument 55: 19 grudnia 1941 roku, Berlin – Pismo Reichsführera SS i szefa policji niemieckiej Heinricha Himmlera do SS-Gruppenführera Oswalda Pohla z poleceniem przejęcia przez niego obozu Stutthof jako państwowego obozu koncentracyjnego / 186 / 477
Dokument 56: 8 stycznia 1942 roku, Gdańsk – Pismo wyższego dowódcy SS i policji w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie SS-Gruppenführera Richarda Hildebrandta do inspektora policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa w Gdańsku SS-Oberführera Helmutha Willicha o nadaniu obozowi Stutthof z dniem 7 stycznia 1942 roku statusu państwowego obozu koncentracyjnego / 187 / 479
Dokument 57: 9 stycznia 1942 roku, Berlin – Sprawozdanie Urzędu II – Budownictwo Głównego Urzędu Gospodarczo-Administracyjnego SS w Berlinie z wizytacji obozu koncentracyjnego Stutthof w dniu 8 stycznia 1942 roku / 188 / 480
Dokument 58: 12 stycznia 1942 roku, Berlin – Prawne i gospodarcze uzasadnienie upaństwowienia obozu Stutthof, dołączone do sprawozdania SS-Oberführera Hansa Kammlera /192 / 483
Dokument 59: 12 stycznia 1942 roku, Gdańsk – Pismo inspektora policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa w Gdańsku SS-Oberführera Helmutha Willicha do inspektora obozów koncentracyjnych Richarda Glücksa w sprawie przekazania 230 esesmanów z załogi obozu Stutthof do policji bezpieczeństwa i zezwolenia na tymczasowe kierowanie do obozu Stutthof tzw. więźniów wychowawczych / 194 / 486
Dokument 60: 17 stycznia 1942 roku, Berlin – Pismo szefa Głównego Urzędu SS-WVHA SS-Gruppenführera Oswalda Pohla do wyższego dowódcy SS i policji w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie SS-Gruppenführera Richarda Hildebrandta / 196 / 488
Dokument 61: 4 lutego 1942 roku, Berlin – Pismo szefa SS-WVHA SS-Gruppenführera Oswalda Pohla do Reichsführera SS i szefa policji niemieckiej Heinricha Himmlera z informacją o przejęciu obozu Stutthof jako państwowego obozu koncentracyjnego i o opracowaniu planów rozbudowy obozu / 197 / 489
Dokument 62: 20 lutego 1942 roku, Berlin – Okólnik szefa Gestapo Heinricha Müllera do wszystkich szefów Gestapo, inspektorów policji bezpieczeństwa, wyższych dowódców SS i policji oraz Urzędów Centralnych SS z informacją o utworzeniu państwowego obozu koncentracyjnego Stutthof / 198 / 490
Dokument 63: 2 września 1942 roku, [Oranienburg] – Pismo SS-Standartenführera Hansa Loernera do Izby Obrachunkowej Rzeszy Niemieckiej w sprawach finansowych związanych z upaństwowieniem obozu Stutthof / 199 / 492

5. Wysiedlenia / 201 / 494

a. wysiedlenia „dzikie” / 201 / 494
Dokument 64: 29 września 1939 roku, Gdańsk – Tajne pismo dowódcy Okręgu Wojskowego Prusy Zachodnie gen. Fritza Walthera Heitza do komendanta twierdzy Gdynia Robina Schalla-Emdena w sprawie wysiedleń w Gdyni / 201 / 494
Dokument 65: 5 października 1939 roku, Gdańsk – Tajne pismo zastępcy szefa zarządu cywilnego w Okręgu Wojskowym Prusy Zachodnie Wilhelma Hutha do komisarza państwowego w Gdyni Hermanna Matthäsa w sprawie akcji wysiedleńczej w Gdyni / 201 / 495
Dokument 66: 12 października 1939 roku, Gdynia – Obwieszczenie prezydenta policji SS-Brigadeführera Christopha Diehma o wysiedleniu Polaków z Orłowa / 202 / 495
Dokument 67: 14 października 1939 roku, Gdańsk – Odpis zarządzenia zastępcy szefa zarządu cywilnego w Okręgu Wojskowym Prusy Zachodnie Wilhelma Hutha w sprawie akcji wysiedleńczej w Gdyni / 203 / 496
Dokument 68: 14 października 1939 roku, Gdynia – Tajne sprawozdanie Prezydium Policji w Gdyni dla wyższego dowódcy SS i policji w Okręgu Wojskowym Prusy Zachodnie SS-Gruppenführera Richarda Hildebrandta na temat wysiedlania Polaków z Orłowa / 204 / 497
Dokument 69: 15 października 1939 roku, Gdynia – Obwieszczenie prezydenta policji SS-Brigadeführera Christopha Diehma o konieczności opuszczenia miasta przez ludność polską i udania się w kierunku Częstochowy, Kielc, Siedlec i Lublina / 206 / 500
Dokument 70: 20 października 1939 roku, Gdynia – Zapis z narady w dniu 19 października 1939 roku u komisarza miejskiego Gdyni z udziałem prezydenta policji wraz ze sztabem, przedstawiciela komendanta twierdzy kapitana Schomburga, dyrektora do spraw kryminalnych Claasena jako szefa Gestapo, przedstawiciela Gospodarki Węglowej, przedstawiciela NSV, przedstawiciela Centralnego Biura Imigracyjnego i kierowników poszczególnych działów w strukturze administracji miejskiej Gdyni / 207 / 501
Dokument 71: 25 października 1939 roku, Gdynia – Zaświadczenie prezydenta policji SS-Brigadeführera Christopha Diehma o nakazie opuszczenia miasta bez prawa powrotu / 209 / 503
Dokument 72: 27 października 1939 roku, Gdynia – Obwieszczenie prezydenta policji SS-Brigadeführera Christopha Diehma o obowiązkowej rejestracji w Urzędzie Pracy w Gdyni / 209 / 503
Dokument 73: 23 września 1940 roku, Berlin – Fragment pisma kierownika Wydziału Odszkodowań w Sztabie Głównym Komisarza Rzeszy do spraw Umocnienienia Niemczyzny do wyższego dowódcy SS i policji w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie SS-Gruppenführera Richarda Hildebrandta / 210 / 504

b. zorganizowana akcja wysiedleńczo-osadnicza. Obozy przesiedleńcze / 212 / 506
Dokument 74: 30 października 1939 roku, Berlin – Zarządzenie Reichsführera SS, szefa policji niemieckiej i Komisarza Rzeszy do spraw Umocnienia Niemczyzny Heinricha Himmlera w sprawie przesiedlenia obywateli polskich / 212 / 506
Dokument 75: 20 marca 1940 roku, Toruń – Pismo funkcjonariusza ekspozytury Gestapo w Toruniu Heinza Kaspera do zwierzchniej placówki Gestapo w Bydgoszczy w sprawie wysiedlenia rodzin Polaków zamordowanych w lesie Barbarka / 213 / 507
Dokument 76: 19 października 1940 roku, Berlin – Pismo Reichsführera SS, Komisarza Rzeszy do spraw Umocnienia Niemczyzny do najwyższych władz Trzeciej Rzeszy w sprawie przesiedleńców / 214 / 508
Dokument 77: 14 listopada 1940 roku, Gdańsk – Pismo SS-Hauptsturmführera Franza Abromeita do komendanta obozu przesiedleńczego w Toruniu SS-Oberscharführera Heinza Radtke w sprawie transportu Polaków / 215 / 509
Dokument 78: 15 listopada 1940 roku, Gdańsk – Zarządzenie SS-Hauptsturmführera Franza Abromeita w sprawie organizacji i metod pracy w obozach zbiorczych w Potulicach, Tczewie i Toruniu / 216 / 511

Dokument 79: 2 grudnia 1940 roku, Toruń – Pismo komendanta obozu przesiedleńczego

w Toruniu SS-Oberscharführera Heinza Radtke do Centrali Przesiedleńczej
w Gdyni w sprawie akcji ewakuacyjnej
218 513
Dokument 80: 16 grudnia 1940 roku, Gdańsk – Pismo SS-Hauptsturmführera
Franza Abromeita do Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy w sprawie opieki
lekarskiej w obozach zbiorczych Centrali Przesiedleńczej
219 514
Dokument 81: 22 stycznia 1941 roku, Gdynia – Zarządzenie SS-Hauptsturmführera
Franza Abromeita w sprawie organizacji i metod pracy w obozach zbiorczych
w Potulicach, Tczewie i Toruniu
220 516
Dokument 82: 23 stycznia 1941 roku, Berlin – Pismo szefa Głównego Urzędu
Bezpieczeństwa Rzeszy Reinharda Heydricha do namiestnika i gauleitera Alberta
Forstera oraz organów policyjnych w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie
w sprawie utworzenia Centrali Przesiedleńczej w Gdańsku
224 519
Dokument 83: 14 czerwca 1941 roku, Toruń – Pismo komendanta obozu przesiedleńczego
w Toruniu SS-Hauptscharführera Heinza Radtke do Centrali Przesiedleńczej
w Gdyni w sprawie ewakuacji w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie
225 521
Dokument 84: 27 czerwca 1941 roku, Toruń – Pismo komendanta obozu przesiedleńczego
w Toruniu SS-Oberscharführera Heinza Radtke do Centrali Przesiedleńczej
w Gdyni w sprawie selekcji przeprowadzanej przez przedstawicieli
Urzędu Pracy w Toruniu wśród Polaków przetrzymywanych w toruńskim obozie
przesiedleńczym
226 522
Dokument 85: 21 lipca 1941 roku, Toruń – Pismo komendanta obozu przesiedleńczego
w Toruniu SS-Oberscharführera Heinza Radtke do Centrali Przesiedleńczej
w Gdyni w sprawie wizyty namiestnika i gauleitera Alberta Forstera
227 524
Dokument 86: 2 września 1941 roku, Gdynia – Pismo SS-Hauptsturmführera
Franza Abromeita do Krajowego Urzędu do spraw Żywności w Gdańsku w sprawie
przydzielenia kartek żywnościowych nowo utworzonemu obozowi Centrali
Przesiedleńczej w Smukale
228 525
Dokument 87: 27 września 1941 roku, Stutthof – Zarządzenie komendanta obozu
Stutthof Maxa Pauly’ego w sprawie przejęcia kontroli nad obozami przesiedleńczymi
w Potulicach, Smukale i Toruniu
229 526
Dokument 88: 16 października 1941 roku, Smukała – Sprawozdanie lekarza obozu
przesiedleńczego w Smukale Ludwika Rochonia 230 527
Dokument 89: 15 listopada 1941 roku, Gdańsk – Pismo SS-Hauptsturmführera
Franza Abromeita do komendanta obozu Centrali Przesiedleńczej w Smukale
SS-Oberscharführera Fritza Webera w sprawie postawy Polaków zwalnianych
z obozu lub będących na przepustce
231 528
Dokument 90: 28 stycznia 1942 roku, Gdynia – Pismo inspektora policji bezpieczeństwa
i służby bezpieczeństwa w Gdańsku SS-Oberführera Helmutha Willicha do
referatów specjalnych służby bezpieczeństwa w Jabłonowie, Toruniu, Smukale i Potulicach
w sprawie rozkazu służbowego inspektora policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa
w Gdańsku SS-Oberführera Helmutha Willicha z 20 stycznia 1942 roku
232 529
Dokument 91: 1 kwietnia 1942 roku, Toruń – Sprawozdanie lekarza obozu przesiedleńczego
w Toruniu Józefa Dębskiego 234 531
Spis treści 13
PL DE
Dokument 92: 31 maja 1942 roku, Potulice – Sprawozdanie lekarza obozu przesiedleńczego
w Potulicach Leona Konkolewskiego 237 534
Dokument 93: 5 września 1942 roku, Potulice – Rozkaz sztabowy nr 1 komendanta
obozu przesiedleńczego w Potulicach SS-Sturmbannführera Rillera 238 535
Dokument 94: 22 września 1942 roku, Gdańsk – Rozkaz inspektora policji
bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa w Gdańsku SS-Oberführera Helmutha
Willicha w sprawie straży dla obozu przesiedleńczego w Potulicach
240 537
Dokument 95: 26 października 1942 roku, Toruń – Sprawozdanie komendanta
obozu przesiedleńczego w Toruniu SS-Sturmbannführera Haralda Lebiusa w sprawie
pożaru w fi lii obozu przesiedleńczego w Toruniu przy ul. Bażyńskich 38/44
241 539
Dokument 96: 27 października 1942 roku, Toruń – Meldunek komisarza kryminalnego
SS-Obersturmführera Wögera w sprawie pożaru w fi lii obozu przesiedleńczego
w Toruniu przy ul. Bażyńskich 38/44
243 541
6. Niemiecka lista narodowa (Deutsche Volksliste, DVL) 247 544
Dokument 97: 12 września 1940 roku, Berlin – Zarządzenie Reichsführera SS,
szefa policji niemieckiej i Komisarza Rzeszy do spraw Umocnienia Niemczyzny
Heinricha Himmlera w sprawie zbadania i wyodrębnienia ludności na wschodnich
terenach wcielonych [do Trzeciej Rzeszy]
247 544
Dokument 98: 4 marca 1941 roku, Berlin – Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych
Rzeszy Wilhelma Fricka, zastępcy Führera Rudolfa Hessa oraz Reichsführera
SS, szefa policji niemieckiej i Komisarza Rzeszy do spraw Umocnienia
Niemczyzny Heinricha Himmlera o niemieckiej liście narodowej i niemieckim obywatelstwie
na wschodnich terenach wcielonych [do Trzeciej Rzeszy]
251 548
Dokument 99: 13 marca 1941 roku, Berlin – Zarządzenie ministra spraw wewnętrznych
Rzeszy Wilhelma Fricka o nabywaniu niemieckiego obywatelstwa
przez byłych polskich i gdańskich obywateli
254 552
Dokument 100: 31 stycznia 1942 roku, Berlin – Drugie rozporządzenie ministra
spraw wewnętrznych Rzeszy Wilhelma Fricka, kierownika kancelarii NSDAP
Martina Bormanna oraz Reichsführera SS, szefa policji niemieckiej i Komisarza
Rzeszy do spraw Umocnienia Niemczyzny Heinricha Himmlera o niemieckiej liście
narodowej i niemieckim obywatelstwie na wschodnich terenach wcielonych
[do Trzeciej Rzeszy]
272 570
Dokument 101: 9 lutego 1942 roku, Berlin – Rozporządzenie Reichsführera SS,
szefa policji niemieckiej i Komisarza Rzeszy do spraw Umocnienia Niemczyzny
Heinricha Himmlera o postępowaniu z osobami wpisanymi na niemiecką listę narodową
274 573
Dokument 102: 10 lutego 1942 roku, Berlin – Rozporządzenie nr 66/I Reichsführera
SS, szefa policji niemieckiej i Komisarza Rzeszy do spraw Umocnienia
Niemczyzny Heinricha Himmlera w sprawie wpisu na niemiecką listę narodową
282 579
Dokument 103: 16 lutego 1942 roku, Berlin – Okólnik Reichsführera SS, szefa policji
niemieckiej i Komisarza Rzeszy do spraw Umocnienia Niemczyzny Heinricha
Himmlera w sprawie osób pochodzenia niemieckiego, które nie złożyły wniosku
o przyjęcie ich na niemiecką listę narodową
283 581
14 Polityka niemieckich władz okupacyjnych na Pomorzu Gdańskim
PL DE
Dokument 104: 16 lutego 1942 roku, Berlin – Zarządzenie Reichsführera SS,
szefa policji niemieckiej i Komisarza Rzeszy do spraw Umocnienia Niemczyzny
Heinricha Himmlera w sprawie postępowania z osobami wpisanymi do czwartej
grupy niemieckiej listy narodowej
284 582
Dokument 105: 22 lutego 1942 roku, Gdańsk – Odezwa namiestnika i gauleitera
Alberta Forstera do mieszkańców Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie 288 587
7. Warunki życia Polaków 291 590
a. dyskryminacja Polaków 291 590
Dokument 106: 5 września 1939 roku, kwatera główna – Rozporządzenie Naczelnego
Dowódcy Wojsk Lądowych gen. Walthera von Brauchitscha o wprowadzeniu
na zajmowanych ziemiach polskich sądów specjalnych
291 590
Dokument 107: 5 września 1939 roku, kwatera główna – Rozporządzenie Naczelnego
Dowódcy Wojsk Lądowych gen. Walthera von Brauchitscha o wprowadzeniu
na zajmowanych ziemiach polskich niemieckiego prawa karnego
292 591
Dokument 108: 7 września 1939 roku, Gdańsk – Zarządzenie pełnomocnika szefa
administracji cywilnej przy dowódcy Okręgu Wojskowego Prusy Zachodnie do
spraw policji SS-Oberführera Johannesa Schäfera w sprawie oddania broni, mundurów
i odznak polskich
293 592
Dokument 109: 8 września 1939 roku, Toruń – Obwieszczenie komendanta miasta
i twierdzy Toruń ppłk. Heinza Joachima Wernera-Ehrenfeuchta 294 593
Dokument 110: 10 września 1939 roku, Gdańsk – Zarządzenie gauleitera i szefa
administracji cywilnej przy dowódcy Okręgu Wojskowego Prusy Zachodnie Alberta
Forstera dotyczące stowarzyszeń i zebrań
295 594
Dokument 111: 10 września 1939 roku, Toruń – Obwieszczenie komendanta
miasta i twierdzy Toruń ppłk. Heinza Joachima Wernera-Ehrenfeuchta 297 596
Dokument 112: 12 września 1939 roku, Berlin – Rozporządzenie Naczelnego
Dowódcy Wojsk Lądowych gen. Walthera von Brauchitscha o posiadaniu broni 297 596
Dokument 113: 21 września 1939 roku, Berlin – Rozporządzenie Naczelnego
Dowódcy Wojsk Lądowych gen. Walthera von Brauchitscha dla uzupełnienia rozporządzenia
o posiadaniu broni
298 597
Dokument 114: 21 września 1939 roku, Toruń – Zarządzenie nr 33 komisarza
miasta Torunia Waltera Kiesslinga w sprawie utworzenia „Urzędu Mieszkaniowego
i Kwaterunkowego”
299 598
Dokument 115: 25 września 1939 roku, Toruń – Zarządzenie nr 27 komisarza
miasta Torunia Waltera Kiesslinga w sprawie ograniczeń handlowych 300 599
Dokument 116: 27 września 1939 roku, Gdańsk – Rozporządzenie dowódcy Okręgu
Wojskowego Prusy Zachodnie gen. Fritza Walthera Heitza o posiadaniu broni 301 600
Dokument 117: 2 października 1939 roku, Toruń – Zarządzenie nr 42 komisarza
miasta Torunia Waltera Kiesslinga w sprawie wydawania kartek 301 601
Dokument 118: 5 października 1939 roku, Wąbrzeźno – Pismo komisarza powiatu
wąbrzeskiego dra Widtmanna do burmistrza Golubia w sprawie usunięcia
polskich napisów
302 602
Spis treści 15
PL DE
Dokument 119: 9 października 1939 roku, Toruń – Obwieszczenie komendanta
twierdzy Toruń majora Hassa o obowiązku oddania aparatów radiowych 303 603
Dokument 120: 22 października 1939 roku, Grudziądz – Rozkaz komendanta
miasta Grudziądza Adolfa Voigta w sprawie godziny policyjnej i godziny zamknięcia
polskich sklepów
303 604
Dokument 121: 23 października 1939 roku, Bydgoszcz – Komunikat komisarza
miejskiego Bydgoszczy i powiatowego kierownika NSDAP Wernera Kampe 304 604
Dokument 122: 27 października 1939 roku, Toruń – Obwieszczenie kierownika
Prezydium Policji SS-Sturmbannführera Otto Weberstedta w sprawie zachowywania
się ludności polskiej, ograniczenia jej praw i stosunku do Niemców
305 605
Dokument 123: 27 października 1939 roku, Toruń – Zarządzenie nr 54 komisarza
miasta Torunia Waltera Kiesslinga dotyczące osób bezrobotnych i zatrudnionych 307 607
Dokument 124: 6 listopada 1939 roku, Toruń – Obwieszczenie kierownika Prezydium
Policji SS-Sturmbannführera Otto Weberstedta w sprawie zmiany mieszkań 308 608
Dokument 125: 5 września 1940 roku, Bydgoszcz – Zarządzenie prezydenta rejencji
bydgoskiej SS-Oberführera Günthera Paltena w sprawie produkcji i rozpowszechniania
książek, czasopism, gazet i innych druków w języku polskim
308 609
b. ograniczenia majątkowe 310 610
Dokument 126: 9 września 1939 roku, Gdańsk – Zarządzenie pełnomocnika szefa
administracji cywilnej przy dowódcy Okręgu Wojskowego Prusy Zachodnie do
spraw bankowych i monetarnych Carla Schaefera
310 610
Dokument 127: 9 września 1939 roku, Gdańsk – Zarządzenie pełnomocnika
szefa administracji cywilnej przy dowódcy Okręgu Wojskowego Prusy Zachodnie
do spraw gospodarki dra Eugena Mohra dotyczące handlu detalicznego, oberży
i warsztatów rzemieślniczych
313 612
Dokument 128: 13 września 1939 roku, Gdańsk – Zarządzenie gauleitera i szefa
administracji cywilnej przy dowódcy Okręgu Wojskowego Prusy Zachodnie Alberta
Forstera dotyczące zasad przeprowadzania rekwizycji
314 613
Dokument 129: 25 września 1939 roku, Gdańsk – Pierwsze zarządzenie pełnomocnika
szefa administracji cywilnej przy dowódcy Okręgu Wojskowego Prusy
Zachodnie do spraw gospodarki dra Eugena Mohra w sprawie przejmowania polskiej
własności
315 614
Dokument 130: 27 września 1939 roku, Gdańsk – Zarządzenie dowódcy Okręgu
Wojskowego Prusy Zachodnie gen. Fritza Walthera Heitza o konfi skacie polskiej
własności w Prusach Zachodnich
316 616
Dokument 131: 12 października 1939 roku, Gdańsk – Zarządzenie dowódcy
Okręgu Wojskowego Prusy Zachodnie gen. Fritza Walthera Heitza dla uzupełnienia
zarządzenia o konfi skacie polskiej własności w Prusach Zachodnich z 27 września
1939 roku
318 618
Dokument 132: 22 października 1939 roku, Gdańsk – Trzecie zarządzenie zastępcy
szefa zarządu cywilnego w Okręgu Wojskowym Prusy Zachodnie Wilhelma
Hutha o konfi skacie polskiej własności w Prusach Zachodnich
318 618
16 Polityka niemieckich władz okupacyjnych na Pomorzu Gdańskim
PL DE
Dokument 133: 1 listopada 1939 roku, Berlin – Obwieszczenie Pełnomocnika do
spraw Planu Czteroletniego Hermanna Göringa o utworzeniu Głównego Urzędu
Powierniczego Wschód
319 619
Dokument 134: 16 grudnia 1939 roku, Berlin – Pilny okólnik Reichsführera
SS i szefa policji niemieckiej Heinricha Himmlera w sprawie postępowania przy
konfi skacie dzieł sztuki, archiwów, dokumentów, kolekcji itd. (nieprzeznaczony do
publikacji)
320 621
Dokument 135: 10 kwietnia 1940 roku, Berlin – Okólnik kierownika Głównego
Urzędu Powierniczego Wschód dra Maxa Winklera w sprawie instrukcji służbowej
dla powiatowych mężów zaufania w placówkach powierniczych
323 623
Dokument 136: 12 czerwca 1940 roku, Berlin – Zarządzenie Pełnomocnika do
spraw Planu Czteroletniego Hermanna Göringa w sprawie Głównego Urzędu Powierniczego
Wschód
324 624
Dokument 137: 17 lutego 1941 roku, Berlin – Drugie zarządzenie Pełnomocnika
do spraw Planu Czteroletniego Hermanna Göringa w sprawie Głównego Urzędu
Powierniczego Wschód
327 627
c. obowiązek pracy 329 629
Dokument 138: 12 września 1939 roku, Chełmno – Obwieszczenie pełnomocnika
szefa zarządu cywilnego dla powiatu chełmińskiego i powiatowego kierownika
NSDAP Maxa Lange w sprawie obowiązku pracy
329 629
Dokument 139: 13 grudnia 1939 roku, Toruń – Zarządzenie nadburmistrza Torunia
Franza Jakoba o obniżeniu płac polskim robotnikom 330 630
Dokument 140: 21 grudnia 1939 roku, Gdańsk – Fragment poufnego sprawozdania
Krajowego Urzędu Pracy o stanie zatrudnienia w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy
Zachodnie w okresie od 1 grudnia do 14 grudnia 1939 roku
331 631
Dokument 141: 9 grudnia 1941 roku, Grudziądz – Informacja Urzędu Tajnej Policji
Państwowej o zarządzeniu inspektora policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa
w Gdańsku w sprawie działań przeciwko sabotowaniu pracy
332 632
d. szkolnictwo 336 637
Dokument 142: 22 września 1939 roku, Gdańsk – Zarządzenie gauleitera i szefa
administracji cywilnej przy dowódcy Okręgu Wojskowego Prusy Zachodnie Alberta
Forstera o obowiązku szkolnym w Prusach Zachodnich (obszar okupowany)
336 637
Dokument 143: 22 września 1939 roku, Gdańsk – Zarządzenie gauleitera i szefa
administracji cywilnej przy dowódcy Okręgu Wojskowego Prusy Zachodnie Al -
berta Forstera dotyczące szkolnictwa w Prusach Zachodnich (obszar okupowany)
339 640
Dokument 144: 28 września 1939 roku, Toruń – Zarządzenie nr 34 komisarza
miasta Torunia Waltera Kiesslinga w sprawie szkolnictwa 340 642
e. życie religijne 341 643
Dokument 145: 7 listopada 1939 roku, Wąbrzeźno – Pismo Augusta Loreya, pełnomocnika
gauleitera i namiestnika Alberta Forstera dla powiatu wąbrzeskiego, do
burmistrzów i komisarzy gminnych w sprawie zniszczonych fi gur świętych i krzyży
341 643
Spis treści 17
PL DE
Dokument 146: Wiosna 1940 roku, Gdańsk – Fragment artykułu gauamtsleitera
Wilhelma Löbsacka o założeniach polityki narodowościowej wobec Kościoła katolickiego
342 643
Dokument 147: 1 kwietnia 1940 roku, Gdańsk – Rozporządzenie biskupa gdańskiego
i administratora apostolskiego diecezji chełmińskiej Carla Marii Spletta
o usunięciu języka polskiego z życia kościelno-religijnego
343 645
Dokument 148: Kwiecień 1940 roku, Gdańsk – Zarządzenie kurii gdańskiej
w sprawie wydania dzwonów kościelnych 343 645
Dokument 149: 17 maja 1940 roku, Gdańsk – Rozporządzenie biskupa gdańskiego
i administratora apostolskiego diecezji chełmińskiej Carla Marii Spletta
o usunięciu z kościołów i cmentarzy wszelkich przedmiotów z polskimi napisami
i emblematami
344 646
Dokument 150: 25 maja 1940 roku, Gdańsk – Rozporządzenie biskupa gdańskiego
i administratora apostolskiego diecezji chełmińskiej Carla Marii Spletta o zakazie
używania języka polskiego podczas spowiedzi
345 647
Indeks osobowy 649
Indeks nazw geografi cznych 655

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum