Teresa Borawska, Henryk Rietz

Z Kaszub do Wiecznego Miasta. Bernard Sculteti (ca 1450–1518) kurialista i przyjaciel Mikołaja Kopernika

Nakład wyczerpany

Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4180-8
Rok wydania:
2019
Liczba stron:
220
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
148 x 210 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

39,00 zł

twarda z obwolutą

Teresa Borawska, Henryk Rietz

Z Kaszub do Wiecznego Miasta. Bernard Sculteti (ca 1450–1518) kurialista i przyjaciel Mikołaja Kopernika

Kategoria produktu:

Bernard Sculteti z Lęborka zawędrował w 1472 roku do Wiecznego Miasta i tam spędził resztę życia. W Rzymie zdobył doktorat prawa kanonicznego i pracował w głównym trybunale papieskim – Rocie Rzymskiej. Otrzymał od papieży wiele zaszczytnych funkcji, m.in. pokojowca, kapelana, hrabiego Świętego Pałacu Laterańskiego, a nawet został nobilitowany. Uzyskał także godności i prebendy kościelne w Gdańsku, Fromborku, Szczecinie, w Inflantach, na terenie Rzeszy Niemieckiej i w odległej Hiszpanii. Przez lata był w Kurii pełnomocnikiem księcia pomorskiego, księcia saskiego, miasta Gdańska oraz biskupa i kapituły warmińskiej. Torował również drogę do kariery Mikołajowi Kopernikowi i jego młodszemu bratu Andrzejowi. W czasie obrad soboru laterańskiego (1512–1517) pełnił obowiązki sekretarza i dzięki jego inicjatywie astronom z Fromborka został wówczas zaproszony do udziału w reformie kalendarza. W dalekim Rzymie Sculteti zachował żywą pamięć o stronach rodzinnych i z dumą podkreślał swoje kaszubskie pochodzenie.

Wprowadzenie / 9

Kraj ojczysty Scultetiego / 18

Mozaika geopolityczna Włoch w XV i na początku XVI wieku / 23

Studia w renesansowym Rzymie / 32

Praca w rocie rzymskiej / 39

Prokurator i pełnomocnik / 50

„Łowca” beneficjów kościelnych / 59

W konfraterni santa maria dell’anima / 72

Związki z Gdańskiem / 95

Usługi dla księcia Bogusława X i biskupa kamieńskiego / 115

Reprezentant dworu saskiego / 125

W obronie przywilejów kościoła warmińskiego / 140

Przyjaciel Mikołaja i Andrzeja Koperników / 164

Księgozbiór Bernarda Scultetiego / 173

Kres życia na obczyźnie / 183

Wykaz zachowanych książek Bernarda Scultetiego / 191
Chronologia ważniejszych wydarzeń / 195
Wykaz skrótów / 199
Bibliografia (wybór) / 201
Źródła ilustracji / 211
Zusammenfassung / 215

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Teresa Borawska

    Dr hab., emerytowany prof. UMK, jest autorką wielu prac poświęconych kulturze średniowiecza i czasów nowożytnych Pomorza i Warmii ze szczególnym uwzględnieniem środowiska Mikołaja Kopernika oraz recepcji jego teorii. Publikacje dra Henryka Rietza dotyczą historii kultury Pomorza i krajów bałtyckich XVI–XVIII wieku. Napisana wspólnie z Teresą Borawską i wydana w 2014 roku przez TNT w Toruniu obszerna monografia Mikołaj Kopernik i jego świat. Środowisko. Przyjaciele. Echa wielkiego odkrycia została uznana w 2015 roku przez Kapitułę Nagrody im. Jana Jędrzejewicza za najlepszą polskojęzyczną książkę poświęconą historii nauki i techniki. Zamieszczona tam krytyczna analiza badań związanych z poszukiwaniami i odnalezieniem w katedrze we Fromborku szczątków jakoby Mikołaja Kopernika odsłania kulisy i niedopuszczalne błędy warsztatu naukowego osób zaangażowanych w to bezwartościowe przedsięwzięcie.

  • Henryk Rietz

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum