Tomasz Brzezicki, Jacek Wantoch-Rekowski (red.)

Aktualna problematyka ustrojowa samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądowego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4152-5
Rok wydania:
2018
Liczba stron:
216
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,00 zł

miękka

Tomasz Brzezicki, Jacek Wantoch-Rekowski (red.)

Aktualna problematyka ustrojowa samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądowego

Kategoria produktu:

Z uwagi na nieustanne zmiany uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, politycznych i społecznych istnieje konieczność ciągłej modyfikacji dotychczasowych rozwiązań normatywnych w zakresie problematyki dotyczącej samorządu terytorialnego. Ważną rolę w dostosowaniu norm prawnych do zmieniającej się rzeczywistości odgrywają sądy administracyjne. To właśnie orzecznictwo tych instytucji państwowych jest główną osią, wokół której skupiają się analizy wybranych zagadnień związanych z ustrojem samorządu terytorialnego.

Wstęp / 7

Beata Cieślak (UWr)
Konstytucyjna gwarancja samodzielności gminy w zakresie stanowienia lokalnego prawa podatkowego w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego – wybrane zagadnienia / 9

Weronika Baran (UMK), Julita Tyczka (UMK)
Jawność działania organów gminy na tle regulacji w prawie polskim / 31

Marek Słupczewski (UMK)
Konsultacje z mieszkańcami gminy w świetle rozstrzygnięć nadzorczych i sądownictwa administracyjnego / 49

Jacek Wojciechowski (UMK)
Problem realizacji wymogu zebrania odpowiedniej liczby podpisów pod inicjatywą referendalną przez mieszkańców samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych / 69

Marek Słupczewski (UMK)
Urząd gminy – charakterystyka głównych założeń organizacyjnych / 91

Arkadiusz Jąkalski (UMK)
Rozpatrywanie skarg na działania organów samorządu terytorialnego przez komisję rewizyjną / 109

Martyna Wilmanowicz (UMK)
Młodzieżowa rada gminy i gminna rada seniorów z perspektywy sądownictwa administracyjnego oraz rozstrzygnięć nadzorczych / 133

Małgorzata Cilak (UMK)
Związki międzygminne jako forma realizacji zadań publicznych przez gminy w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych / 155

Magdalena Jankowska (UMK)
Porozumienie międzygminne – analiza instytucji w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i poglądów doktryny / 177

Łukasz Maszewski (UMK)
Wybrane źródła trudności związanych z kwalifikowaniem aktów prawnych do kategorii aktów prawa miejscowego / 199

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum