Juliusz Raczkowski, Monika Jakubek-Raczkowska (red.)

Pelpliński graduał L13. Dzieło – badania – konserwacja

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4206-5
Rok wydania:
2019
Liczba stron:
304
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
210 x 297 mm
Seria:
Studia nad Skryptorium i Spuścizną Rękopiśmienną Średniowiecza
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

174,00 zł

miękka

Juliusz Raczkowski, Monika Jakubek-Raczkowska (red.)

Pelpliński graduał L13. Dzieło – badania – konserwacja

Kategoria produktu:

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Juliusz Raczkowski

    Historyk sztuki, czynny na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Zainteresowanie badawcze koncentruje na sztuce państwa zakonnego w Prusach, ze szczególnym uwzględnieniem średniowiecznej architektury i wystroju (rzeźba architektoniczna, malarstwo ścienne i in.) oraz rzeźby snycerskiej i malarstwa tablicowego, przede wszystkim w kontekście problemów zabytkoznawczych i konserwatorskich. Jest autorem lub współautorem czterech monografii, w tym opracowania fenomenu Kolegiów Apostolskich na terenie państwa zakonnego w Prusach (2013), oraz tzw. Poliptyku Toruńskiego (2016), autorem szeregu artykułów przyczynkowych i monograficznych poświęconych sztuce terenów pokrzyżackich, redakcji naukowych siedmiu tomów wieloautorskich oraz kilku recenzji naukowych. Ważne miejsce w prowadzonych przez niego pracach badawczych (zwłaszcza z wykorzystaniem instrumentarium tzw. badań nieniszczących) zajmuje problematyka zabytkoznawcza sztuki gotyckiej, z naciskiem na technikę i technologię oraz materiałoznawstwo, a także badania proweniencyjne z wykorzystaniem źródeł.

  • Monika Jakubek-Raczkowska

    Historyk sztuki, czynna na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Od wielu lat prowadzi badania nad rzeźbą gotycką XIV i XV wieku, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki regionu pokrzyżackiego na tle europejskim, czego efektem była opublikowana w 2006 rozprawa doktorska poświęcona rzeźbie gdańskiej ok. 1400 r., katalog wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Gdańsku (2007) i wystawy czasowej rzeźby czeskiego stylu pięknego, „Bilde von Prage”, w Malborku  (2021), kierowała też interdyscyplinarnym projektem „Styl piękny w redakcji czeskiej w Prusach – rzeźba kamienna z lat 1380–1400” w Muzeum Zamkowym w Malborku (2018-2021). Zajmuje się również powiązaniami średniowiecznej sztuki i pobożności (funkcja dzieł sztuki sakralnej w kulcie i praktyce religijnej), co znalazło swój wyraz w rozprawie habilitacyjnej Tu ergo flecte genua tua. Sztuka a praktyka religijna świeckich w diecezjach pruskich państwa zakonnego do połowy XV wieku (2013). Ważnym przedmiotem jej badań w ostatnich latach jest spuścizna rękopiśmienna: jest współautorką katalogu kodeksów średniowiecznych BUMK w Toruniu (2016), redaktorem naukowym i współautorką monografii pelplińskiego Graduału L13 (2019), autorką kilku monograficznych artykułów poświęconych wybranym rękopisom średniowiecznym (w tym – Złotemu Kodeksowi Gnieźnieńskiemu), oraz inicjatorką toruńskiego cyklu konferencyjnego Textus et pictura i redaktorką naukową serii wydawniczej „Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną średniowiecza”.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum