Maciej Krotofil, Robert Rybak (red.)

Siły zbrojne RP. Wybrane zagadnienia

Wysyłamy w ciągu 5 dni
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4155-6
Rok wydania:
2019
Liczba stron:
168
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

26,00 zł

miękka

Maciej Krotofil, Robert Rybak (red.)

Siły zbrojne RP. Wybrane zagadnienia

Kategoria produktu:

Książka Siły Zbrojne RP. Wybrane zagadnienia jest kolejną monografią powstałą na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dotyczącą Wojska Polskiego. Publikacja została przygotowana głównie przez studentów wojskoznawstwa przy wsparciu kadry naukowej Wydziału Nauk Historycznych. Do opracowania tomu włączyli się również pracownicy naukowi i studenci Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Zaprezentowane przez autorów wyniki przeprowadzonych przez nich analiz obejmują zagadnienia dotyczące wybranych dziedzin funkcjonowania polskich sił zbrojnych, będące obecnie przedmiotem zainteresowania doświadczonych badaczy, jak i młodych adeptów nauki. Zawarte w publikacji treści mają na celu przybliżyć czytelnikowi sposób funkcjonowania, zadania i wyposażenie różnych rodzajów wojsk. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż artykuły dotyczą XX i XXI wieku, a co za tym idzie obecności Polski w różnych układach sojuszniczych, dzięki czemu prezentowana pozycja stanowi wartościowe źródło informacji.

Maciej Krotofil, Robert Rybak
Zamiast wstępu: historia wojskowa i wojskoznawstwo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu / 7

Marynarka wojenna
Rafał Miętkiewicz
Marynarka wojenna RP w działaniach na rzecz bezpieczeństwa morskiego państwa / 21

Dominika Gajda
Zarys historii ORP „Błyskawica” – okrętu bohatera / 33

Paweł Pilarski
Marynarka wojenna w Toruniu. Historia i współczesność / 41

Wojska lądowe
Jacek Bilski
Szkolenie operatorów przeciwpancernych pocisków rakietowych w systemie szkolenia bojowego Wojska Polskiego latach 1962–1966 i udział w szkoleniu praktycznym Ośrodka Szkolenia Podoficerów Artylerii w Toruniu / 53

Eryk Pasternak
Po asfalcie i piasku – pojazdy bojowe Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie / 69

Przemysław Domżalski
Wojska specjalne Rzeczypospolitej Polskiej / 85

Transformacja sił zbrojnych
Krzysztof Gromadzki
Profesjonalizacja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na początku nowego wieku – wybrane zagadnienia / 127

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Maciej Krotofil

    Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2001 r. uzyskał na Wydziale Nauk Historycznych tej uczelni stopień doktora, a w 2013 r. doktora habilitowanego. Pracuje w Zakładzie Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. Jego główne zainteresowania badawcze skupiają się na zagadnieniach związanych z dziejami Wojska Polskiego w okresie międzywojennym, polską i ukraińską historią wojskową, stosunkami polsko-ukraińskimi w okresie międzywojennym oraz mniejszościami narodowymi w Polsce. Ponadto interesują go problemy stosunków międzynarodowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Jest autorem prac dotyczących powyższej tematyki publikowanych w Polsce, na Ukrainie, na Litwie i w Rumunii. W 2012 r. został honorowym zagranicznym członkiem Południowego Ośrodka Instytutu Ukraińskiej Archeografii i Źródłoznawstwa im. M. S. Hruszewskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

  • Robert Rybak

    Absolwent Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. W 2001 roku został mianowany na pierwszy stopień oficerski i rozpoczął zawodową służbę wojskową na okrętach marynarki wojennej, kolejno na niszczycielu rakietowym ORP „Warszawa”, okręcie szkolnym ORP „Wodnik” oraz fregacie rakietowej ORP „Gen. T. Kościuszko”. Od 2007 roku pełnił służbę w Dowództwie 3. Flotylli Okrętów, a następnie w Dowództwie Marynarki Wojennej, Dowództwie Generalnym Sił Zbrojnych, Centrum Operacji Morskich – Dowództwie Komponentu Morskiego. W 2013 roku obronił rozprawę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie. Rok później zakończył zawodową służbę wojskową i rozpoczął pracę naukową w Zakładzie Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na stanowisku adiunkta. Autor realizuje zadania badawcze w zakresie strategii i doktryny wojennej oraz historii polskich sił zbrojnych. Szczególną uwagę poświęca bezpieczeństwu morskiemu państwa i związanej z nim działalności operacyjnej marynarki wojennej. Opublikował szereg artykułów o tematyce obronnej, jest współredaktorem takich monografii, jak: Wyzwania w wychowaniu i edukacji na rzecz bezpieczeństwa w nowym wieku, Siła i strategia bezpieczeństwa narodowego, Wojna a mapa: historia i współczesność oraz Rzecz o obywatela obowiązkach obronnych.Realizator projektu badawczego Możliwości wzmocnienia systemu obronnego państwa przez obywateli RP w świetle obowiązujących regulacji prawnych.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum