Damian Barnat

Między wiarą a niewiarą. Charles Taylor o kulturze świeckiej świata zachodniego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4246-1
Rok wydania:
2019
Liczba stron:
406
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Polityka w kulturze
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

49,00 zł

miękka

Damian Barnat

Między wiarą a niewiarą. Charles Taylor o kulturze świeckiej świata zachodniego

Kategoria produktu:

Czy określenie współczesnego świata zachodniego mianem świeckiego jest zasadne? Biorąc pod uwagę upadek „tezy sekularyzacyjnej”, zakładającej ścisły związek między powstaniem nowoczesności a atrofią wiary, a także obserwowane w wielu społeczeństwach zachodnich zjawisko „deprywatyzacji” religii, taka diagnoza współczesności musi wydać się co najmniej wątpliwa. Dlaczego zatem Charles Taylor, uważany za jednego z najwybitniejszych współczesnych filozofów, w taki właśnie sposób określa czasy, w których żyjemy? Czy bliższy prawdy nie jest – głoszony przez przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych – pogląd o nastaniu porządku postświeckiego? Prezentowana książka omawia podstawowe cechy współczesnej kultury, które, w przekonaniu kanadyjskiego myśliciela, świadczą o jej świeckim charakterze. Zwraca się tu szczególną uwagę na wyartykułowany przez Taylora filozoficzny wymiar świeckości, który dotyczy nie tyle naszych przekonań, ile warunkującego je i tym samym bardziej od nich podstawowego „kontekstu rozumienia”. Autor pokazuje, że takie ujęcie problemu pozwala Taylorowi wyjść poza negatywne rozumienie świeckości, postrzegające ją jako residuum powstałe wskutek upadku religii, i nie tylko wskazać na wzajemne zapośredniczenie tych kategorii, lecz także odsłonić historyczny, moralny i społeczny wymiar tego, co świeckie. Uchwycenie historycznego oraz strukturalnego powiązania świeckości z religią umożliwia także dokonanie krytyki niektórych wersji postsekularyzmu.

Wykaz skrótów / 9
Wstęp / 11

Rozdział I. Filozoficzny wymiar świeckości – przedmiot badań i metoda Taylora / 27
1. Rozróżnienia wstępne: pojęcia, teorie i ideologie / 27
2. „Warunki wiary” jako przedmiot badań Taylora / 45
3. Kulturowe podejście do świeckości / 62

Rozdział II. Historyczne źródła zachodniej świeckości / 91
1. „Wielka narracja Reformy” / 91
2. Przednowoczesne filary wiary i ich erozja / 101
3. Reforma i afirmacja saeculum / 127
4. Reforma u progu nowożytności / 142
5. „Wielka narracja Reformy” a „historia intelektualnego odstępstwa” / 154

Rozdział III. Narodziny nowoczesnego etosu niewiary / 162
1. Deizm jako punkt zwrotny między wiarą a niewiarą / 162
2. Powstanie „humanizmu wyłącznego” / 175
3. Religia w kulturze autentyczności / 210

Rozdział IV. Główne cechy epoki świeckiej / 229
1. Świeckość jako immanencja / 229
2. Świeckość jako refleksyjność / 249
3. Świeckość jako prymat życia / 270

Rozdział V. Moralno-duchowy pluralizm jako wyzwanie dla świeckiego państwa / 289
1. Sekularyzm polityczny jako przedmiot badań / 289
2. Spór o przekonania sumienia / 308
3. Rawls, Habermas, Taylor / 322

Zakończenie
Epoka świecka czy postświecka? / 348
Bibliografia / 369
Nota bibliograficzna / 393
Indeks osobowy / 395

  • Michał Kazimierczuk

    [...] Praca Barnata stanowi ogromny wkład we współczesną filozoficzną refleksję polską, nie tylko dlatego, iż w sposób kompetentny i szeroki przybliża treść prawdopodobnie największego dzieła Charlesa Taylora, lecz także dlatego, że zawiera w sobie naddatek intelektualnej śmiałości autora, który urozmaica i tak bogaty wywód głównego przedmiotu publikacji. Dla wszystkich angażujących się we współczesny, dopiero nabierający rumieńców na naszym podwórku spór sekularyzacyjny, to pozycja obowiązkowa. Kto wie, czy humanizm niewyłączny, jakiego przedstawicielem jest zdaniem Barnata Taylor, nie stanowi – jeśli pamiętać o naszej historyczno-dziejowej spuściźnie – dogodnej opcji dialogicznej, szansy wyjścia naprzeciw zideologizowanej wojnie publicystycznej, rządzącej się płaską retoryką sentymentalnej symboliki zamiast realnym uporządkowaniem relacji Państwo – Kościół. [...]. Fragment recenzji: Świeckie porządki humanizmu niewyłącznego http://www.artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=389&artykul=7770

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Damian Barnat

    Uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Filozofii i Socjologii Turystyki na AWF w Krakowie. Redaktor pracy Oświeceniowe źródła idei sekularyzmu, wraz z Anną Tomaszewską (2017). W swych badaniach naukowych interesuje się zagadnieniem religii we współczesnej filozofii społeczno-politycznej.

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum