• Strona główna
  • Archeologia
  • Rogowo. Gmina Lubicz, województwo kujawsko-pomorskie. T. 3: stanowisko 23, osada kultury wielbarskiej, analiza źródeł ruchomych

Ewa Bokiniec

Rogowo. Gmina Lubicz, województwo kujawsko-pomorskie. T. 3: stanowisko 23, osada kultury wielbarskiej, analiza źródeł ruchomych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4347-5
Rok wydania:
2020
Liczba stron:
174
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
210 x 297 mm
Seria:
Pozostałości osadnictwa z okresów przedrzymskiego i rzymskiego w strefie przebiegu autostrady A-1 w województwie kujawsko-pomorskim
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Ewa Bokiniec

Rogowo. Gmina Lubicz, województwo kujawsko-pomorskie. T. 3: stanowisko 23, osada kultury wielbarskiej, analiza źródeł ruchomych

Kategoria produktu:

Trzeci tom, poświęcony stanowisku 23 w Rogowie, zawiera analizy ruchomych źródeł do poznania osady kultury wielbarskiej. Składa się z dwóch głównych części. Pierwsza obejmuje analizę, autorstwa Ewy Bokiniec, wytworów wydobytych z pozostałości wspomnianej osady. Drugą tworzą wyniki specjalistycznych analiz odkrytych tutaj szczątków archeobotanicznych (Dorota Bienias, Marek Polcyn) i archeozoologicznych (Daniel Makowiecki), wytworów kamiennych (Halina Pomianowska), żużli z pieców dymarskich (Mirosław Karbowniczek, Ireneusz Suliga), a także wyniki badań radiowęglowych (Nikolay N. Kovalyukh, Marek Krąpiec) oraz monety Antonina Piusa (Jacek Rakoczy).

Wstęp / 7

CZEŚĆ I
Ewa Bokiniec
ANALIZA WYTWORÓW Z OSADY KULTURY WIELBARSKIEJ / 11
Wykaz skrótów i oznaczeń / 11
Masowe materiały źródłowe – naczynia ceramiczne / 11
Makromorfologia / 13
Garnki grupy I, typ A / 13
Garnki grupy I i II (poza typem IA) / 18
Wazy grupy IV / 23
Misy grupy VI / 25
Puchar grupy VIII / 26
Miski typu XaA / 28
Miski typu XaB / 29
Miski typu XaC / 31
Miski grupy Xb / 31
Naczynie doniczkowate grupy XI / 32
Czarki grupy XII / 33
Pucharki grupy XIII / 33
Miski grupy XIV / 37
Kubki grupy XV / 37
Wazki grupy XVI / 38
Miseczki grupy XVIII / 39
Naczynia sitowate / 40
Formy nietypowe / 40
Mikromorfologia / 42
Wylewy / 42
Wylewy typu EB.I (nachylone do wnętrza naczynia) / 42
Wylewy typu EB.II (cylindryczne) / 48
Wylewy typu EB.III (wychylone na zewnątrz naczynia) / 49
Pogrubianie wylewów / 49
Ucha / 50
Dna / 51
Zdobienie / 53
Wydzielone materiały źródłowe / 68
Przedmioty ceramiczne, nienaczyniowe / 68
Przedmioty żelazne / 70
Przedmiot ze stopu miedzi / 71
Przedmioty bursztynowe i szklane / 71
Przedmioty kościane i wykonane z poroża / 72
Przedmioty kamienne / 74
Podsumowanie / 76

CZĘŚĆ II
ANALIZY SPECJALISTYCZNE
Dorota Bienias, Wyniki analizy węgli drzewnych / 87
Metody / 87
Charakterystyka źródeł antrakologicznych / 88
Analiza ilościowo-jakościowa / 89
Podsumowanie / 96
Dyskusja / 98
Mirosław Karbowniczek, Ireneusz Suliga, Wyniki analizy żużli / 103
Przedmiot, cel i zakres badań / 103
Charakterystyka makroskopowa / 103
Mikrostruktury próbek żużli / 104
Skład chemiczny badanych próbek i próba ich identyfikacji fazowej / 106
Wyniki dyfrakcyjnej rentgenowskiej analizy fazowej / 107
Podsumowanie / 108
Nikolay N. Kovalyukh, Wyniki datowań radiowęglowych / 129
Odcinek B / 129
Odcinek C / 130
Marek Krąpiec, Wyniki datowań radiowęglowych / 133
Daniel Makowiecki, Badania archeozoologiczne szczątków ze stanowiska 23 w Rogowie / 135
Wstęp / 135
Materiał i metody / 135
Wyniki / 136
Ocena kulturowa / 139
Podsumowanie / 140
Marek Polcyn, Wyniki analizy archeobotanicznej / 161
Halina Pomianowska, Wyniki analizy petrograficznej / 169
Jacek Rakoczy, Denar Antonina Piusa / 177

Lista autorów / 183

 

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Ewa Bokiniec

    EWA BOKINIEC ukończyła studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku archeologia. Po studiach podjęła pracę w Muzeum Okręgowym w Toruniu, gdzie, dzięki życzliwemu wsparciu kierownika Działu Archeologii, Pani Bogusławie Wawrzykowskiej, rozwijała zainteresowania z zakresu młodszego okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego. Skupiła się na przemianach kultury oksywskiej na ziemi chełmińskiej pod merytoryczną opieką prof. dr hab. Teresy Dąbrowskiej, co zaowocowało dwiema głównymi publikacjami: Podwiesk Fundstelle 2. Ein Gräberfeld der Oksywie-Kultur im Kulmer Land Kultura oksywska na ziemi chełmińskiej w świetle materiałów sepulkralnych. W latach 1999–2006 była członkiem Komisji koordynującej prace Zespołu do Badań Autostrady A1 przy Instytucie Archeologii UMK. Efektem badań nad materiałami z okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego, uzyskanymi w trakcie tych prac, jest m.in. niniejsza publikacja, stanowiąca pierwszy, z planowanych dziewięciu tomów, poświęconych wspomnianym materiałom. W roku 2009 uzyskała stopień doktora na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu i podjęła pracę w Instytucie Archeologii UMK. Kontynuuje tu prace badawcze na temat kultur oksywskiej i wielbarskiej na ziemi chełmińskiej, co jest możliwe również dzięki bogatym zbiorom Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu, gdzie nadal opiekuje się zabytkami z okresów młodszego przedrzymskiego i rzymskiego.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum