Małgorzata Jaworek, Włodzimierz Karaszewski

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce (od okresu PRL do współczesności)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4453-3
Rok wydania:
2020
Liczba stron:
258
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4726-8

38,00 zł

miękka

Małgorzata Jaworek, Włodzimierz Karaszewski

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce (od okresu PRL do współczesności)

Kategoria produktu:

Książka została poświęcona bezpośrednim inwestycjom zagranicznym (BIZ) i działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce po II wojnie światowej, a dokładniej od końca lat siedemdziesiątych minionego wieku, kiedy podjęto pierwsze próby zachęcania inwestorów zagranicznych do prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju. Ich rezultatem był znikomy napływ kapitału w postaci BIZ. Nie pozostał on jednak bez znaczenia po 1990 roku. Otwierająca się wówczas na świat gospodarka kraju o dużym nienasyconym rynku, z szerokimi perspektywami rozwoju, aspirującego do Unii Europejskiej wywołała niemałe zainteresowanie inwestorów jako miejsce prowadzenia działalności. Już w pierwszym dziesięcioleciu Polska stała się liderem w rankingu wartości tego rodzaju inwestycji wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego zaczęły odgrywać coraz istotniejszą rolę w gospodarce.

Uwzględniając najbardziej aktualne dane liczbowe, autorzy przedstawili zmiany skali i struktury BIZ w mijającym trzydziestoleciu, miejsca przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce, a także wyniki własnych dociekań naukowych oraz badań innych osób i ośrodków mające na celu rozpoznanie ewolucji determinant wyboru Polski jako miejsca BIZ. W tym kontekście sformułowali opinie na temat znaczenia bezpośrednich inwestycji dla gospodarki kraju oraz polityki prowadzonej w odniesieniu do kapitału zagranicznego w postaci BIZ.

Wstęp / 7

Rozdział 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne / 13
1.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – istota, podstawowe formy / 13
1.2. Metodyka liczenia wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych – standardy międzynarodowe / 17
1.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w polskiej statystyce / 19
1.3.1. Statystyka bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 19
1.3.2. Statystyka podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego / 29

Rozdział 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w okresie PRL / 35
2.1. Nacjonalizacja gospodarki, zanik kapitału zagranicznego w działalności gospodarczej / 35
2.2. Pierwsze próby otwierania gospodarki na kapitał zagraniczny / 39
2.3. Skala i struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych w PRL / 72
2.4. Wybrane parametry ekonomiczne w przedsiębiorstwach zagranicznych w 1987 roku / 82

Rozdział 3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 1990–2018 / 85
3.1. Regulacje prawne prowadzące do otwarcia polskiej gospodarki na bezpośrednie inwestycje zagraniczne / 85
3.2. Skala i struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990–2018 / 95
3.3. Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego / 128
3.4. Miejsce przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce Polski / 143
3.5. Motywy podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce po 1990 roku / 180
3.6. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju gospodarki Polski – wybrane zagadnienia / 190
3.6.1. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przekształcenia własnościowe w Polsce / 190
3.6.2. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców / 214
3.7. Inicjatywy na rzecz wspierania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski – specjalne strefy ekonomiczne / 218

Zakończenie / 229
Spis literatury / 237
Spis tabel / 255
Spis wykresów / 258
Spis schematów / 258

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum