Ryszard Mączyński (red.)

Sztuka i Kultura, tom 5, 2017/2018

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISSN:
2300-5335
Rok wydania:
2018
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Sztuka i Kultura
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

56,00 zł

miękka

Ryszard Mączyński (red.)

Sztuka i Kultura, tom 5, 2017/2018

Anna Błażejewska

Gotycka rzeźba Ukrzyżowanego Chrystusa ze Starogardu Gdańskiego / 9
Jacek Tylicki
Królowa Saby przed Salomonem – nieznane malowidło Stephana Kesslera w Muzeum Narodowym w Warszawie / 53
Justyna Kowalczyk
Wyposażenie pojezuickiego kościoła św. Franciszka Ksawerego w Grudziądzu jako przykład maniery chinoiserie / 73
Jakub Sito
Z dziejów budowy pałacu Przebendowskich w Warszawie / 109
Mirosława Sobczyńska-Szczepańska
Obrazy Adoracja Świętej Trojcy przez śś. Jana de Matha i Feliksa de Valois oraz Św. Juda Tadeusz – zapomniane dzieła Tadeusza Kuntzego / 141
Ryszard Mączyński
Zawadzki i Kamsetzer – dowód przyjaźni i współpracy architektów. Rozważania o warszawskich pałacach Tyszkiewiczow i Raczyńskich / 159
Ewa Mostowicz-Kapciak
Szkicowniki malarza Marcina Zaleskiego / 221
Ewa Letkiewicz
Nurt historyzmu w dziewiętnastowiecznej biżuterii europejskiej / 287
Jan Wiktor Sienkiewicz
Ciało natury – natura ciała. Jakub Godziszewski. Malarstwo / 315
Przemysław Waszak
Rozwojowe ciągi formalno-ideowe w ramach konstrukcji czasu artystycznego George’a Kublera / 349
Nota o Autorach / 367

Contents
Anna Błażejewska
Gothic sculpture of Crucified Christ from Starogard Gdański / 9
Jacek Tylicki
Queen of Sheba before Solomon – an unknown painting by Stephan Kessler from the National Museum in Warsaw / 53
Justyna Kowalczyk
Equipment of post-Jesuit church of St. Franciszek Ksawery in Grudziądz as an example of chinoiserie manner / 73
Jakub Sito
From the history of the erection of the palace of the Przebendowski family in Warsaw / 109
Mirosława Sobczyńska-Szczepańska
Paintings of Adoration of the Holy Trinity by St John de Math and St Felix de Valois and St Jude Thaddeus – forgotten works by Tadeusz Kuntze / 141
Ryszard Mączyński
Zawadzki i Kamsetzer – testimony to the friendship and cooperation of the architects. Reflections on the Tyszkiewicz and Raczyński palaces in Warsaw / 159
Ewa Mostowicz-Kapciak
Sketchbooks of the painter Marcin Zaleski / 221
Ewa Letkiewicz
Historicism current in the 19th-century European jewellery / 287
Jan Wiktor Sienkiewicz
Body of nature – nature of the body. Jakub Godziszewski’s painting / 315
Przemysław Waszak
Developmental formal-ideal sequences within the construction of artistic times by George Kubler / 349
Notes on the Authors / 367

 

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum