Artur Karasiński

Studia ze słowotwórstwa albańskiego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4881-4
Liczba stron:
222
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4882-1
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4882-1

38,00 zł

miękka

Artur Karasiński

Studia ze słowotwórstwa albańskiego

Kategoria produktu:

Studia ze słowotwórstwa albańskiego jest zbiorem badań nad słowotwórstwem współczesnego języka albańskiego oraz próbą ukazania tendencji rozwojowych słowotwórstwa albańskiego od połowy XVI wieku, czyli od czasu, kiedy powstały i zachowały się pierwsze albańskie teksty pisane. W pracy zastosowano najnowsze metody i narzędzia badawcze wypracowane na gruncie słowotwórstwa słowiańskiego, zwłaszcza polskiego.

Rozdział 1. Wstęp / 9
1.1. Wprowadzenie / 9
1.2. Stan badań dotyczących słowotwórstwa albańskiego / 17
1.3. Pochodzenie afiksów w języku albańskim / 22
1.3.1. Afiksy zachowane w drodze naturalnego rozwoju języka albańskiego, odziedziczone z protoalbańskiego / 24
1.3.2. Afiksy pochodzenia greckiego / 27
1.3.3. Afiksy pochodzenia łacińskiego / 28
1.3.4. Afiksy pochodznia słowiańskiego / 30
1.3.5. Afiksy pochodzenia tureckiego / 31

Rozdział 2. Badanie tendencji rozwojowych słowotwórstwa albańskiego /33
2.1. Materiał i metodologia / 33
2.2. Badanie tekstów z okresu XVII wieku (pierwsze ciągłe teksty albańskie, okres przedturecki) / 44
2.3. Okres literacki od XIX do początku XX wieku ograniczony datą uzyskania przez Albanię niepodległości w 1912 roku / 48
2.4. Analiza materiału językowego z pierwszej połowy XX wieku – okres komunistyczny, który charakteryzował się zwrotem od wariantu północnego (gegijskiego) do południowego (toskijskiego), współczesny materiał / 69
2.5. Pierwsza połowa XX wieku do zakończenia II wojny światowej i rozpoczęcia okresu komunistycznego / 70
2.6. Okres drugiej połowy XX wieku Okres komunistyczny / 90
2.7. Podsumowanie / 123

Rozdział 3. Słowotwórstwo przymiotnika we współczesnym języku albańskim. Semantyczna analiza derywatów / 129
3.1. System przymiotnikowy języka albańskiego / 129
3.2. Derywaty odrzeczownikowe / 131
3.2.1. Relacje, w których temat bądź formant przymiotnika stanowi wykładnik predykatu jądrowego / 132
3.2.2. Relacje, w których temat rzeczownika stanowi wykładnik predykatu jądrowego / 137
3.2.3. Relacje, w których temat przymiotnika i rzeczownika bądź formant derywatu przymiotnikowego stanowią wykładniki argumentów przy predykacie niewyrażonym explicite / 144
3.2.4. Podsumowanie / 152
3.3. Derywaty odczasownikowe / 153
3.3.1. Relacje, w których temat przymiotnika stanowi wykładnik predykatu jądrowego / 154
3.3.2. Relacje, w których podstawa przymiotnika stanowi wykładnik predykatu tworzącego propozycję adiunktywną / 166
3.3.3. Podsumowanie / 173
3.4. Derywaty odprzymiotnikowe / 173
3.4.1. Formant pełni funkcję predykatu adiunktywnego negacja / 174
3.4.2. Formant pełni funkcję predykatu dodanego intensywność / 178
3.4.3. Formant pełni funkcję predykatu dodanego emocja i/lub ocena / 180
3.4.4. Formant pełni funkcję predykatu dodanego ilość / 181
3.4.5. Formant pełni funkcję Predykatu jądrowego relacja / 185
3.4.6. Podsumowanie / 186
3.5. Derywaty odprzysłówkowe / 187
3.5.1. Konstrukcje, w których temat rzeczownika stanowi wykładnik predykatu konstytuującego relację / 187
3.5.2. Przykłady z niewyrażonym explicite predykatem / 194
3.5.3. Podsumowanie / 198
3.6. Funkcjonalna charakterystyka formantów / 199
3.6.1. Inwentarz formantów słowotwórczych pełniących daną funkcję semantyczną w derywacji adiektiwów albańskich / 200
3.7. Podsumowanie / 208

Wykaz stosowanych skrótów i symboli / 211
Literatura / 213
Materiał źródłowy / 221

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Artur Karasiński

    Adiunkt w Katedrze Bałkanistyki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, bałkanolog, albanista. Zajmuje się słowotwórstwem albańskim i bałkanizmami. Członek Bałkanologicznej Komisji Językoznawczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (Commision for Balkan Linguistics CBL International Committee of Slavists) oraz członek Polskiej Komisji Bałkanistyki Historycznej i Kulturowej (Polish Commission of Balkan Culture and History) (AIESEE).

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum