Monika Jakubek-Raczkowska, Marta Czyżak (red.)

Textus, pictura, musica. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot badań interdyscyplinarnych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4498-4
Rok wydania:
2022
Liczba stron:
304
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
210 x 297 mm
Seria:
Studia nad Skryptorium i Spuścizną Rękopiśmienną Średniowiecza
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4586-8
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4586-8

148,00 zł

miękka

Monika Jakubek-Raczkowska, Marta Czyżak (red.)

Textus, pictura, musica. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot badań interdyscyplinarnych

Monografia stanowi trzeci tom serii „Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną średniowiecza”, integrujący wyniki interdyscyplinarnych badań (zarówno studiów jednostkowych, jak i opracowań przekrojowych) nad kodeksami rękopiśmiennymi, podejmowane z uwzględnieniem różnych perspektyw i metod – literaturoznawczej, źródłoznawczej, kodykologicznej, muzykologicznej, zabytkoznawczej. W kolejnych działach uwidocznione są interdyscyplinarne ścieżki badacze, przede wszystkim w ramach źródłoznawstwa (Textus, z analitycznymi artykułami Michała Sołomieniuka i Moniki Opalińskiej) i historii sztuki (Pictura – z wnikliwym studium z zakresu historii sztuki autorstwa Szymona Tracza), ale też interdyscyplinarnych badań nad liturgicznymi księgami muzycznymi (Musica: artykuły Dominiki Grabiec, Piotra Ziółkowskiego oraz Moniki i Juliusza Raczkowskich), z ważnym wątkiem dziedzictwa pokrzyżackiego. Obok teoretycznych prac badawczych, służących rozpoznawaniu i wartościowaniu dziedzictwa rękopiśmiennego, monografia w dziale Traditio eksponuje nowoczesny obszar związany z ochroną i upowszechnieniem ksiąg rękopiśmiennych, w którym kluczową rolę odgrywa interdyscyplinarne podejście: działania konserwatorskie podejmowane przy średniowiecznych rękopisach (teksty Małgorzaty Pronobis-Brzezińskiej oraz Lidii Bannach-Szewczyk i Barbary Wojdyło) oraz aktywność związaną z ich udostępnieniem za pośrednictwem nowoczesnych technologii (rozdziały autorstwa Anny Karoliny Zawady, Marty Czyżak oraz Dominika Piotrowskiego).

Monika Jakubek-Raczkowska, Marta Czyżak
Textus, pictura, musica – słowo wstępne / 7

TEXTUS
KODEKS RĘKOPIŚMIENNY JAKO PRZEDMIOT BADAŃ ŹRÓDŁOWYCH I ŹRÓDŁOZNAWCZYCH

Ks. Michał Sołomieniuk
Ewangelistarze grupy Kodeksu Wyszehradzkiego i missale plenarium z Gniezna: liturgioznawcza analiza porównawcza / 11

Monika Opalińska
Liryki średnioangielskie z kodeksu Cambridge University Library MS. Additional 5943 – na skrzyżowaniu starej i nowej filologii / 61

PICTURA
KODEKS RĘKOPIŚMIENNY JAKO NOŚNIK OBRAZU

Ks. Szymon Tracz
Novum passionale de sanctis z połowy XIV wieku – włoski czy polski świadek liturgii w katedrze krakowskiej? / 77

MUSICA
ŚREDNIOWIECZNE KSIĘGI MUZYCZNE W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM

Piotr Ziółkowski
Rękopisy liturgiczne krzyżackiej proweniencji jako źródła muzyczne: problemy i perspektywy badawcze / 109

Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski
Zespół iluminowanych kodeksów liturgicznych z katedry w Chełmży jako źródło do badań nad kulturą artystyczną i życiem duchowym kapituły chełmińskiej w XV stuleciu / 125

Dominika Grabiec
XVI-wieczny lwowski sekwencjarz dominikański sygn. 5L z Archiwum Polskiej Prowincji oo. Dominikanów w Krakowie – problemy kodykologiczne i repertuarowe / 185

TRADITIO
KODEKS RĘKOPIŚMIENNY JAKO PRZEDMIOT OPIEKI KONSERWATORSKIEJ I DIGITALIZACJI ORAZ ŚWIADEK TRADYCJI PRZEKAZU TEKSTÓW

Małgorzata Pronobis-Brzezińska
XIII-wieczna Biblia sacra ze zbiorów Biblioteki PAN w Kórniku śladem kontaktów średniowiecznej Wielkopolski z Francją. Przyczynek konserwatorski do stanu badań / 211

Anna Karolina Zawada
Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju – komunikat / 229

Marta Czyżak
Rękopisy średniowieczne Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu dostępne on-line. Lumen animae w toruńskim rękopisie 15/II / 233

Lidia Bannach-Szewczyk, Barbara Wojdyła
Stan zachowania i potrzeby konserwatorskie średniowiecznych rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu / 247

Dominik M. Piotrowski
Upowszechnianie kolekcji średniowiecznych rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu za pomocą Omeka S – studium przypadku / 259

Wykaz skrótów / 273
Bibliografia / 275
Indeks rękopisów / 289
Indeks osobowy / 295
Indeks topograficzny / 301

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum