• Strona główna
  • Pedagogika
  • Szkoła polska na obczyźnie wobec dylematów tożsamościowych. Na przykładzie Szkoły Polskiej w Rydze

Maria Marta Urlińska

Szkoła polska na obczyźnie wobec dylematów tożsamościowych. Na przykładzie Szkoły Polskiej w Rydze

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2078-0
Rok wydania:
2007
Liczba stron:
430
Nr wydania:
1
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

39,20 zł

miękka

Maria Marta Urlińska

Szkoła polska na obczyźnie wobec dylematów tożsamościowych. Na przykładzie Szkoły Polskiej w Rydze

Kategoria produktu:

Spis treści
Wprowadzenie; O konieczności prowadzenia badań nad rolą szkoły w społeczeństwie wielokulturowym (pole problemowe) (Historyczny i współczesny kontekst badań na pograniczu łotewsko-rosyjsko-polskim * Praktyczne uzasadnienie prowadzenia badań na Łotwie * W kręgu rozważań metodologicznych * Etapy realizacji badań w działaniu w Szkole Polskiej w Rydze * Z założeń prowadzenia badań podłużnych w Szkole Polskiej w Rydze * Tożsamość na pograniczu jako kategoria do badania); Wielkie problemy małego kraju - historyczne uwarunkowania wielokulturowości na Łotwie (Przestrzeń pogranicza * Historia kolonizacji terenów współczesnej Łotwy * Łotwa - państwem wielu narodów. Rys historyczny * Charakterystyka mniejszości narodowych na Łotwie współcześnie * Historyczne uwarunkowania obecności Polaków na Łotwie * Szkolnictwo polskie na Łotwie do 1989 roku * Narodowość, obywatelstwo - uregulowania prawne * Szkolnictwo mniejszości narodowych na Łotwie po 1989 roku); Szkoła Polska w Rydze - dzieje najnowsze (Podstawy prawne działalności w dziedzinie oświaty mniejszości polskiej na Łotwie * Początki tworzenia alternatywy edukacyjnej w Rydze * Praca nad koncepcją szkoły - od projektu do końcowego efektu * Instytucjonalizacja przedsięwzięcia * Szkoła w Rydze jako laboratorium dwóch Uniwersytetów * Szkoła jako przestrzeń nasycona konfliktami * Eksperymentalna Szkoła Polska - stara czy nowa alternatywa? * Pozorny spokój - cisza przed burzą * Programy nauczania - współpraca ministerstw * Aktywność naukowa środowisk * Ciąg dalszy konfliktu w Szkole Polskiej na ulicy Tallinas * Owoce polsko-lotewskiej współpracy naukowej * Huśtawka nastrojów w okresie od akredytacji do akredytacji * Podróże sentymentalne na Łotwę * Zmierzch szkoły polskiej. czy quasi-polskiej?); Podmioty szkoły - funkcjonowanie w rolach społecznych (Autor jako kreator, moderator, obserwator * Szkoła jako testament pokolenia dziadków * Szkoła polska to nadzieja dla rodziców * Szkoła polska jest szansą dladzieci * Szkoła polska jako wyzwanie dla pedagogów * Szkoła polska kłopotem dla polityków); Podwajanie tożsamości w kontekście emancypacyjnej funkcji szkoły (Szkoła na pograniczu jako medium kształtowania się tożsamości * Teoretyczny obszar problematyki tożsamości * Autodeklaracje uczniów oraz zawartość treściowa tych identyfikacji * "Ja-realne" oraz Ja-idealne" badanych dzieci * Język jako jeden z podstawowych atrybutów tożsamości * Obraz "Innego" w oczach badanych uczniów * Tożsamość w sytuacji pogranicza); Zamiast zakończenia: dramat polskości w sytuacji tożsamości zawłaszczonej (Dynamika konfliktu w szkole * Aporema tożsamości w sytuacji polskości skolonizowanej i zawładniętej); Bibliografia (Dokumenty źródłowe * Literatura przedmiotu); Aneksy; Polish School Abroad in the Presence of identity Dilemmas on the Example of the Polish School in Riga (Summary)

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Maria Marta Urlińska

    Profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Jej zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach edukacji międzykulturowej, problematyce kształtowania się tożsamości na pograniczu kultur. Autorką koncepcji stworzenia alternatywy edukacyjnej na pograniczu etnicznym – szkoły integracyjnej dla dzieci polskiej mniejszości narodowej w Rydze. Od 1996 r. opiekunka Studenckiego Koła Naukowego Badań Pogranicza Kultur i organizatorka obozów naukowych i praktyk pedagogicznych w szkołach polskich poza granicami kraju. Animatorka aktywnie wspierająca środowiska polskie poza granicami kraju, prowadząca od 25 lat badania longitudinalne w szkołach polskich na Łotwie. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum