SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Pedagogika

Szkoła polska na obczyźnie wobec dylematów tożsamościowych. Na przykładzie Szkoły Polskiej w Rydze

autorzy: Maria Marta Urlińska
Rok wydania:2007 Nr wydania:1 Liczba stron:430 ISBN:978-83-231-2078-0
OPIS

Spis treści
Wprowadzenie; O konieczności prowadzenia badań nad rolą szkoły w społeczeństwie wielokulturowym (pole problemowe) (Historyczny i współczesny kontekst badań na pograniczu łotewsko-rosyjsko-polskim * Praktyczne uzasadnienie prowadzenia badań na Łotwie * W kręgu rozważań metodologicznych * Etapy realizacji badań w działaniu w Szkole Polskiej w Rydze * Z założeń prowadzenia badań podłużnych w Szkole Polskiej w Rydze * Tożsamość na pograniczu jako kategoria do badania); Wielkie problemy małego kraju - historyczne uwarunkowania wielokulturowości na Łotwie (Przestrzeń pogranicza * Historia kolonizacji terenów współczesnej Łotwy * Łotwa - państwem wielu narodów. Rys historyczny * Charakterystyka mniejszości narodowych na Łotwie współcześnie * Historyczne uwarunkowania obecności Polaków na Łotwie * Szkolnictwo polskie na Łotwie do 1989 roku * Narodowość, obywatelstwo - uregulowania prawne * Szkolnictwo mniejszości narodowych na Łotwie po 1989 roku); Szkoła Polska w Rydze - dzieje najnowsze (Podstawy prawne działalności w dziedzinie oświaty mniejszości polskiej na Łotwie * Początki tworzenia alternatywy edukacyjnej w Rydze * Praca nad koncepcją szkoły - od projektu do końcowego efektu * Instytucjonalizacja przedsięwzięcia * Szkoła w Rydze jako laboratorium dwóch Uniwersytetów * Szkoła jako przestrzeń nasycona konfliktami * Eksperymentalna Szkoła Polska - stara czy nowa alternatywa? * Pozorny spokój - cisza przed burzą * Programy nauczania - współpraca ministerstw * Aktywność naukowa środowisk * Ciąg dalszy konfliktu w Szkole Polskiej na ulicy Tallinas * Owoce polsko-lotewskiej współpracy naukowej * Huśtawka nastrojów w okresie od akredytacji do akredytacji * Podróże sentymentalne na Łotwę * Zmierzch szkoły polskiej. czy quasi-polskiej?); Podmioty szkoły - funkcjonowanie w rolach społecznych (Autor jako kreator, moderator, obserwator * Szkoła jako testament pokolenia dziadków * Szkoła polska to nadzieja dla rodziców * Szkoła polska jest szansą dladzieci * Szkoła polska jako wyzwanie dla pedagogów * Szkoła polska kłopotem dla polityków); Podwajanie tożsamości w kontekście emancypacyjnej funkcji szkoły (Szkoła na pograniczu jako medium kształtowania się tożsamości * Teoretyczny obszar problematyki tożsamości * Autodeklaracje uczniów oraz zawartość treściowa tych identyfikacji * "Ja-realne" oraz Ja-idealne" badanych dzieci * Język jako jeden z podstawowych atrybutów tożsamości * Obraz "Innego" w oczach badanych uczniów * Tożsamość w sytuacji pogranicza); Zamiast zakończenia: dramat polskości w sytuacji tożsamości zawłaszczonej (Dynamika konfliktu w szkole * Aporema tożsamości w sytuacji polskości skolonizowanej i zawładniętej); Bibliografia (Dokumenty źródłowe * Literatura przedmiotu); Aneksy; Polish School Abroad in the Presence of identity Dilemmas on the Example of the Polish School in Riga (Summary)

Inne z tej kategorii

NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Johann H. Abicht
0,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Elementy prawa naturalnego i politycznego

Thomas Hobbes
0,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Region jako współdopowiedzialność

0,00 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Joanna Antoniak
44,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Uspołecznianie antropocenu. Ekowerwa i ekologizowanie ekonomii

Ewa Bińczyk
40,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Tim Jackson. Postwzrost. Życie po kapitalizmie

Tim Jackson
46,00 zł
NOWOŚĆ
Książka
Nauki społeczne

Esej o naturze naszych uczuć i afektów

Francis Hutcheson
od 49,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki społeczne

Kapitalizm platform

Nick Srnicek
32,00 zł
Książka Oprawa miękka
Pedagogika

W zgodzie z naturą. Od integracji do integralności

Beata Przyborowska, Piotr Błajet
38,00 zł 30,40 zł
Książka
Pedagogika

Towarzystwo Pedagogiczne (1868–1921). Założenia ideowe – przemiany organizacyjne i programowe – główne kierunki prac oświatowych

Dorota Grabowska-Pieńkosz
od 6,92 zł
Książka
Pedagogika

Między konformizmem a innowacyjnością. Strategie adaptacji młodzieży w szkole

Iwona Murawska
od 6,92 zł
Książka
Pedagogika

Współczesne wyzwania bioetyki i etyki

Małgorzata Chudzińska, Grzegorz Grześk, Władysław Sinkiewicz
od 6,92 zł
Książka
Pedagogika

Karanie, terapia, resocjalizacja. W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań

Małgorzata Kowalczyk, Danuta Mackojć
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Podstawy programowe kształcenia ogólnego (od)nowa? Raport z badania kompetencji społecznych i obywatelskich

Violetta Kopińska, Beata Przyborowska, Hanna Solarczyk-Szwec
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Opieka i wychowanie. Dziedzictwo idei teoretycznych i ich praktyczne implikacje

Władysława Szulakiewicz
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki medialnej

Dorota Siemieniecka, Kamila Majewska
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Zabójcy seryjni i wielokrotni. Studium kryminologiczno-wiktymologiczne

Małgorzata Kowalczyk
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Mobilna Rekreacja Muzyczna. Geneza i zastosowanie

Michalina Radzińska
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Co osoby z autyzmem mówią nam o sobie. Raport z badań

Jacek J. Błeszyński
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Przywracając pamięć miejscom. O badaniu i uczeniu się w działaniu w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kinga Majchrzak-Ptak
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Kroniki szkolne z Błędowa. Edycja i opracowanie

Włodzimierz Appel, Janusz Marcinkowski
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Agresja – zjawisko, skutki, zapobieganie. Perspektywa pedagogiki kognitywistycznej, psychoprofilaktyki oraz edukacji moralnej

Bronisław Siemieniecki, Lidia Wiśniewska-Nogaj, Wioletta Kwiatkowska
od 28,00 zł
Książka
Pedagogika

Cyberagresja – zjawisko, skutki, zapobieganie

Dorota Siemieniecka, Małgorzata Skibińska, Kamila Majewska
od 30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Z myślą o Niepodległej. Polska myśl pedagogiczna przełomu XIX i XX wieku i okresu międzywojennego

Władysława Szulakiewicz, Dorota Grabowska-Pieńkosz, Joanna Falkowska
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Pedagogika na Uniwersytecie Stefana Batorego

Władysława Szulakiewicz
34,00 zł
Książka
Pedagogika

Balbutologopedia – terapia, wspomaganie, wsparcie

Jacek J. Błeszyński
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Intymność – rozwój – edukacja

Ditta Baczała, Piotr Błajet, Beata Przyborowska, Krzysztof Rubacha
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Zdrowie i seks seniorów

Piotr Błajet
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Mozaikowy wizerunek uczących się w uniwersyteckim kształceniu on-line

Wioletta Kwiatkowska
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Wieloaspektowość logopedii. Część II: Opcje teoriopoznawcze i metodyczne

Karina Szafrańska, Ewa Małachowska, Iwona Klonowska
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Wieloaspektowość logopedii. Część I: Zaburzenia mowy w cyklu życia

Karina Szafrańska, Ewa Małachowska, Iwona Klonowska
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Nauczyciele. Zasłużeni – niedocenieni – zapamiętani. Teachers. Meritorious – underrated – remembered

Władysława Szulakiewicz
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Aspekty finansowe, prawne i organizacyjne sportu akademickiego

Wojciech Kiełbasiński, Bartłomiej Rosiak
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Ambasadorki wychowania. Poglądy pedagogiczne polskich kobiet w II połowie XIX wieku i początkach XX wieku

Joanna Falkowska
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego. Analiza krytyczna

Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec
od 4,92 zł
czasopismo
Nauki społeczne

Ecological Questions. An International Journal on Controversial Problems of Ecology. 28/2018

Andrzej Nienartowicz
od 40,00 zł
Książka
Pedagogika

Percepcja lęku przed śmiercią w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej

Józef Binnebesel
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką

Beata Przyborowska
od 38,00 zł
Książka
Pedagogika

Crossing Borders: An Exploration of Educational Technology in the U.S. and Poland

Dorota Siemieniecka, Bronisław Siemieniecki, Kerry Rice, Phil Kelly
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Nauczyciele i ich edukacja. W kręgu idei lwowskiej pedeutologii

Władysława Szulakiewicz
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Kategoria integralności w edukacji

Beata Przyborowska, Piotr Błajet, Iwona Murawska, Emilia Aksamit
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Społeczeństwo włączające a komunikacja

Jacek J. Błeszyński, Ditta Baczała
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją. Podstawy teoretyczne i metodologiczne

Małgorzata Kowalczyk, Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Krzysztof Rubacha
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Edukacja obywatelska w szkole. Krytyczna analiza dyskursu podręczników szkolnych

Violetta Kopińska
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Konstrukcje tożsamości gimnazjalistów

Magdalena Cuprjak
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Zapisani w pamięci. Nauczyciele zaboru austriackiego w literaturze pamiętnikarskiej

Dorota Grabowska-Pieńkosz
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Baśniowość w kulturze popularnej jako wyzwanie edukacyjne

Izabela Symonowicz-Jabłońska
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Polskie dziedzictwo pedagogiczne. Rozważania o ideach i instytucjach

Joanna Falkowska
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Pamiętanie i zapominanie. Wspólnoty - wartości - wychowanie

Joanna Cukras-Stelągowska
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Pomiędzy nadzieją a (nie)spełnieniem. Rola polskiego nauczyciela na Łotwie

Maria Marta Urlińska, Katarzyna Jurzysta
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Żony, matki - zabójczynie. Studium zwiktymizowanej zbrodni

Małgorzata Kowalczyk, Agnieszka Latoś
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

New technologies in education and comunication

Dorota Siemieniecka
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia. Tom 2

Anna Jakubowicz-Bryx, Jolanta Nowak, Hanna Solarczyk-Szwec
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia. Tom 1

Anna Maria Kola, Piotr Kostyło, Hanna Solarczyk-Szwec
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Umieszczeni w przeszłości. Pamięć w naukach pedagogicznych

Władysława Szulakiewicz
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Resocjalizacja młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach. W poszukiwaniu rozwiązań instytucjonalnych

Jacek Szczepkowski
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Inspiracje pedagogią freinetowską. Tom 2 - Dzienniki Haliny Semenowicz - matki i obywatelki

Hanna Solarczyk-Szwec, Agata Szwech
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Poczucie straty po śmierci pacjenta wśród pracowników opieki paliatywnej

Małgorzata Fopka-Kowalczyk
od 4,92 zł
Książka
Pedagogika

Interaktywny przewodnik po miejscach pamięci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kinga Majchrzak-Ptak
od 26,00 zł
Książka
Pedagogika

Tablica interaktywna w procesie nauczania wczesnoszkolnego

Kamila Majewska
od 26,00 zł
Książka
Pedagogika

Seniorzy w Polsce w świetle procesów modernizacyjnych

Elżbieta Grzelak-Kostulska
od 48,00 zł
Książka
Pedagogika

Nasze wewnętrzne dialogi. O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka

Małgorzata Puchalska-Wasyl
od 42,00 zł
Książka
Pedagogika

(Nie)przypadkowa edukacja

Piotr Błajet
od 38,00 zł
Książka
Pedagogika

Badania biograficzne w pedagogice. Studia źródłowe i bibliograficzne

Władysława Szulakiewicz
od 28,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Aktywność uczących się w przestrzeni Internetu

Małgorzata Skibińska, Wioletta Kwiatkowska, Kamila Majewska
36,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Badania historyczne w pedagogice. Konteksty źródłowe

Władysława Szulakiewicz
34,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej

Jarosław Horowski
56,00 zł
Książka
Pedagogika

Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji. Education and new technologies in culture, information and communication

Dorota Siemieniecka
od 42,00 zł
Książka
Pedagogika

Uczenie się przez całe życie. Rozwój - kariera - partycypacja społeczna

Alicja Szostkiewicz
od 32,00 zł
Książka
Pedagogika

O uczących i uczonych. Szkice z pedeutologii historycznej

Władysława Szulakiewicz
od 36,00 zł
Książka
Pedagogika

Terapia logopedyczna

Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński
od 40,00 zł
Książka
Pedagogika

Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej

Natalia Pamuła-Cieślak
od 38,00 zł
Książka
Pedagogika

Alternatywny przewodnik po toruńskich miejscach pamięci

Kinga Majchrzak-Ptak
od 21,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Analfabetyzm funkcjonalny dorosłych jako problem społeczny, egzystencjalny i pedagogiczny

Ewa Przybylska
68,00 zł
Książka
Pedagogika

"Przeciw marzycielstwu". Działalność edukacyjna Anastazji z Jełowickich Dzieduszyckiej (1842-1890)

Joanna Falkowska
od 34,00 zł
Książka
Pedagogika

Komunikacja w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie

Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński
od 32,00 zł
Książka
Pedagogika

Przestępcy seksualni. Zabójcy, gwałciciele, pedofile i ich resocjalizacja

Małgorzata Kowalczyk
od 48,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Informatyka w edukacji. Informatyka dla wszystkich od najmłodszych lat

Anna Beata Kwiatkowska, Maciej M. Sysło
42,00 zł
Książka
Pedagogika

Metody komunikacji alternatywnych i wspomagających. Wybrane zagadnienia

Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński
od 34,00 zł
Książka
Pedagogika

Inspiracje pedagogią freinetowską. Tom 1 - Studia, źródła, wspomnienia dedykowane Halinie Semenowicz

Aleksandra Semenowicz, Hanna Solarczyk-Szwec, Agata Szwech
od 68,00 zł
Książka
Pedagogika

Muzyka w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel

Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński
od 32,00 zł
Książka
Pedagogika

Publiczni i niepubliczni. Przełom

Dagna Dejna, Filip Nalaskowski
od 32,00 zł
Książka
Pedagogika

O jakości pracy szkoły

Agnieszka Uniewska
od 30,00 zł
Książka
Pedagogika

Przywiązanie do organizacji a kontrakt psychologiczny

Agata Wołowska
od 32,00 zł
Książka
Pedagogika

Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi

Marzena Żylińska
od 40,00 zł
Książka
Pedagogika

Etnografia stylu życia kultury dorosłych torunian z zaburzeniami rozwoju

Beata Borowska-Beszta
od 48,00 zł
Książka
Pedagogika

Współpraca rodziców ze szkołą w kontekście reformy edukacji w Polsce

Małgorzata Banasiak
od 36,00 zł
Książka
Pedagogika

Wolontariat w opiece u kresu życia. Geneza, rozwój funkcjonowanie, możliwości optymalizacji i integracji. Ku syntezie socjopedagogicznej

Piotr Krakowiak
od 46,00 zł
Książka
Pedagogika

Wychowanie do wartości w świecie cyberkultury

Beata Bilicka
od 38,00 zł
Książka
Pedagogika

W kręgu historii, politologii i edukacji. Studia i szkice dedykowane Profesorowi Witoldowi Wojdyle

Zbigniew Karpus, Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki
od 98,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Edukacyjny potencjał religii

Jerzy Bagrowicz, Jarosław Horowski
56,00 zł
Książka
Pedagogika

Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej - wystawy, muzea i centra nauki

Grzegorz Karwasz, Jolanta Kruk
od 88,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Tożsamość w dialogu. Polacy i Żydzi w szkołach Fundacji Ronalda Laudera

Joanna Cukras-Stelągowska
34,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Kobieta i praca w koncepcji wychowawczej Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej (1831-1923)

Czesław Kustra
54,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Technologie informacyjno-komunikacyjne w funkcjonowaniu uczelni wyższych. Wybrane konteksty

Beata Stachowiak
36,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Wokół udanych inicjatyw edukacyjnych

Aleksander Nalaskowski, Beata Przyborowska
38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Stanisław Łempicki (1886-1947). Twórca lwowskiej szkoły historii wychowania

Władysława Szulakiewicz
44,00 zł
czasopismo Wydanie papierowe
Pedagogika

Kosmos. Problemy nauk biologicznych, nr 1/2012: Problemy alkoholizmu

Adam Kołłątaj
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Niepełnosprawność intelektualna a kompetencje społeczne

Ditta Baczała
38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Socjalizacja studentów do społeczeństwa informacyjnego na przykładzie Litwy, Niemiec, Polski, Republiki Czeskiej i Ukrainy. Studium porównawcze

Beata Stachowiak
54,00 zł 37,80 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Pedagogia agatologiczna. Studium hermeneutyczno-krytyczne projektu etycznego Józefa Tischnera

Danuta Wajsprych
40,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Sens życia a pedagogika. Impulsy myśli Viktora E. Frankla

Jarosław Tomasz Michalski
54,00 zł 37,80 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Wybrane zagadnienia z pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej. Wzorzec terapeuty

Ditta Baczała, Jadwiga Jastrząb
36,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Obecność i nieobecność. Sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji (przyczynek do studium)

Andrzej Wojciechowski, Barbara Momot, Monika Dorota Filińska
54,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

W kręgu idei. Państwo-Edukacja-Religia. Księga Pamiątkowa ofiarowana dr Katarzynie Kalinowskiej

Witold Wojdyło, Grzegorz Radomski, Małgorzata Zamojska, Dariusz Góra-Szopiński
54,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

GeoGebra. Wprowadzanie innowacji edukacyjnej

Katarzyna Winkowska-Nowak, Robert Skiba
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych. Zarys rewalidacji

Jacek J. Błeszyński
44,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela

Mirosław Dąbkowski, Monika Dąbkowska
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Edukacja i rehabilitacja osób głuchoniewidomych w Polsce i Rosji (rozwój i stan obecny)

Marzenna Zaorska
60,00 zł 42,00 zł
Książka
Pedagogika

Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego, t. II

Joanna Cieślikowska, Joanna Dreszer, Wiesława Limont
od 21,00 zł
Książka
Pedagogika

Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego, t. I

Joanna Cieślikowska, Joanna Dreszer, Wiesława Limont
od 29,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej

Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska
49,00 zł
Książka
Pedagogika

Osoba z niepełnosprawnością - opieka, terapia, wsparcie

Marzenna Zaorska, Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński
od 56,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Zeszyt ćwiczeń dla studentów I roku pedagogiki

Jacek J. Błeszyński
11,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Z dziejów polskiej teorii i praktyki edukacyjnej

Władysława Szulakiewicz
34,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Elżbieta Zawacka "ZO" - portret akademicki

Ryszard Borowicz, Hanna Kostyło, Władysława Szulakiewicz
20,00 zł 14,00 zł
Książka
Pedagogika

Pedagogika Toruńska. Od katedry do wydziału

Władysława Szulakiewicz, Stanisław Nalaskowski
od 20,30 zł
Książka
Pedagogika

Wykłady z pedagogiki ogólnej, t. 3: Logos edukacji

Roman Schulz
od 25,00 zł
Książka
Pedagogika

Współobecne dyskursy

Ryszard Borowicz
od 20,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości

Zbigniew Kwieciński
13,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Tożsamość jednostki w zmieniającym się społeczeństwie

Tomasz Leszniewski
35,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Zdolności, talent, twórczość, t. 1

Wiesława Limont, Joanna Cieślikowska, Joanna Dreszer
29,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Zdolności, talent, twórczość, t. 2

Wiesława Limont, Joanna Cieślikowska, Joanna Dreszer
21,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Edukacja artystyczna a metafora

Wiesława Limont, Bernadeta Didkowska
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Andragogika w Niemczech. Warunki rozwoju dyscypliny pedagogicznej

Hanna Solarczyk-Szwec
48,00 zł 33,60 zł
Książka Oprawa miękka
Pedagogika

Świat idei edukacyjnych. Zbiór studiów ofiarowanych Księdzu Profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi z 70. rocznicę urodzin

Władysława Szulakiewicz
35,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Gimnazjum Toruńskie w latach 1817-1920

Krystyna Podlaszewska
35,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Zapoznane wymiary edukacji / Verkannte Dimensionen der Bildung. Polsko-niemieckie ekumeniczne kolokwium pedagogiczno-religijne

Heumann Jurgen, Jerzy Bagrowicz, Jarosław Tomasz Michalski
50,00 zł 35,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Raport z badań

Tomasz Biernat, Paweł Sobierajski
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Wykłady z pedagogiki ogólnej, t. 2: O integralną wizję człowieka i jego rozwoju

Roman Schulz
21,00 zł 14,70 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Z teorii i praktyki edukacji artystycznej. W kręgu przyjaciół, z. 2

Wiesława Limont
23,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Z teorii i praktyki edukacji artystycznej. W kręgu przyjaciół, z. 1

Wiesława Limont
22,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Wykłady z pedagogiki ogólnej. t. 1: Perspektywy światopoglądowe w wychowaniu

Roman Schulz
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Socjologia Wychowania XVI

Zbigniew Kwieciński
37,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Socjologia Wychowania XV

Zbigniew Kwieciński
27,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Socjologia Wychowania XIV

Kwieciński Zbigniew
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Socjologia Wychowania XIII

Z. Kwieciński
7,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Nieobecne Dyskursy. cz. 5

Zbigniew Kwieciński
10,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Socjologia Wychowania X

1,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Doświadczenia edukacyjne kobiet w Polsce i w Niemczech. Raport z badań biograficznych / Bildungserfahrungen von Frauen in Polen

33,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje. Studia ofiarowane Profesor Eugenii Annie Wesołowskiej z okazji 50-lecia pracy pedagogicznej

Ewa Przybylska
45,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Kongresy i zjazdy pedagogiczne w Polsce w XX wieku

Alicja Kicowska
29,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Edukacja ustawiczna w Niemczech w kontekście międzynarodowym

Hanna Solarczyk-Szwec
18,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową. Aspekt pozamedyczny

Józef Binnebesel
18,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Przemiany edukacji w Rosji u schyłku XX wieku

Marian Bybluk
6,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Idee słabości

Andrzej Wojciechowski
4,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Wychowanie a polityka. Cele polityczne jako czynnik determinujący oddziaływanie wychowawcze

Grzegorz Radomski, Katarzyna Kalinowska
19,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Wpływ wojny na psychikę dzieci i młodzieży (fragmenty rozprawy doktorskiej z 1950 roku). Wstęp i opracowanie Zbigniew Kwieciński

Ludwik Bandura
8,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Opieka nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w doświadczeniu pacjentów

Józef Binnebesel
42,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Źródła w badaniach naukowych historii edukacji

Władysława Szulakiewicz
26,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Studenci uniwersytetu końca XX wieku

Renata Góralska
35,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Nieletnie dziewczęta samotnie wychowujące dzieci a ich przygotowanie do radzenia sobie z ograniczeniami losu. Diagnoza stanu kompetencji

Anna Więcławska
37,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Wizualne analogie w edukacji. U podstaw antropologicznej koncepcji kształcenia studentów

Małgorzata Muszyńska
35,00 zł 24,50 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Rekonstrukcjonistyczne koncepcje zmiany społecznej poprzez edukację. Antropologia pedagogiczna Theodore'a Bramelda

Hanna Zielińska-Kostyło
49,00 zł 34,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Edukacja dorosłych w zjednoczonej Europie - bogactwo, różnorodność, doświadczenie

Heribert Hinzen, Ewa Przybylska, Monika Staszewicz
45,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Zachowania dewiacyjne młodzieży w percepcji rówieśników. Studium psychologiczno-pedagogiczne

Tadeusz Kluz
29,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Terapia spotkania w Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych Zakładu Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki UMK

Andrzej Wojciechowski
42,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Wybrane podmiotowe i środowiskowe korelaty karier edukacyjnych

Kazimierz Kotlarski
39,00 zł 27,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Rozwój teorii i metod polskiej pedagogiki opiekuńczej

Ireneusz Pyrzyk
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Ciało jako kategoria pedagogiczna. W poszukiwaniu integralnego modelu edukacji

Piotr Błajet
37,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Biblioterapia Z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki t. II

Iwona Imańska
21,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Opieka a edukacja. Studia dedykowane Profesorowi Marianowi Byblukowi z okazji 70. rocznicy urodzin

Piotr Petrykowski
37,00 zł 25,90 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia 1998/1999

5,25 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Wybrane tematy zadania i testy 94-97 pisemnych egz.wstęp.

5,25 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Toruńskie studia dydaktyczne 4-5

5,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Rozprawy z dziejów Oświaty 1958-2003 studium z historii czasopisma

Władysława Szulakiewicz
19,00 zł 13,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Osiągnięcia absolwentów szkół polskich w latach 1985-1989

Józef Półturzycki
2,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Język rosyjski dla studentów pedagogiki

Genowefa Drozdowska, Mirosława Sztolberg
10,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Forum oświatowe 2/94

6,20 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Zeszyt do ćw.

M. Kamińska-Czakłosz
7,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Biblioterapia (!) i czytelnictwo w środowiskach osób niepełn

30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Pedagogika

Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały

29,00 zł
1/

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.