SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Filologia polska

80 lat Teatru w Toruniu 1920 - 2000

Rok wydania:2000 Liczba stron:576 ISBN:83-231-1239-8
OPIS

W dniach 26-27 listopada 1999 r. Odbyła się w Toruniu ogólnopolska sesja naukowa pt. ,,80 lat teatru w Toruniu (...)". Zgromadziła ona twórców teatralnych związanych z toruńską sceną na przestrzeni ostatnich, jak i dawniejszych lat, także komentujących ich dokonania krytyków teatralnych, wreszcie teatrologów z różnych ośrodków Polski, obejmujących swoimi badaniami całe osiemdziesięciolecie toruńskiego teatru (...). Podstawę tej książki stanowią wystąpienia i referaty przedstawione podczas tej sesji teatrologicznej - uzupełnione o materiały dodatkowe, które z różnych powodów nie mogły być prezentowane w ciągu tamtych dwu listopadowych dni. Książka ta dać bowiem powinna możliwie jak najszerszy obraz działalności i dokonań toruńskiego teatru na przestrzeni lat 1920 - 2000.

Ze Wstępu
Janusza Skuczyńskiego

Praca zbiorowa pt. ,,80 lat teatru w Toruniu 1920 - 2000" daje szeroki obraz działalności i osiągnięć artystycznych sceny toruńskiej. Kronika wprowadza czytelnika w zarys dziejów teatru. Szkice przybliżają poszczególne dyrekcje, przywołują twórców spektakli, opisują wybrane przedstawienia, kreślą historię festiwali toruńskich. Książka zasługuje na jak najszybszą publikację. Będzie darem pamięci, złożonym ludziom teatru toruńskiego przez teatrologów, literaturoznawców i krytyków teatralnych, a także twórców, którzy kiedyś byli związani z tą sceną.

Z recenzji
Lidii Kuchtówny

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.