SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Filologie obce / Filologie inne

Afrykański Inny w Japonii. Reprezentacja subsaharyjskich Afrykanów w podręcznikach geograficznych w latach 1868–1945

Rok wydania:2023 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:276 ISBN:978-83-231-5213-2 eISBN:978-83-231-5214-9 Format:158 x 228 mm DOI:https://doi.org/10.12775/978-83-231-5214-9
OPIS

Niniejsza książka stanowi przeredagowaną wersję rozprawy doktorskiej. Autor podjął próbę przekrojowej analizy japońskich sposobów przedstawień Afryki Subsaharyjskiej i jej mieszkańców w podręcznikach geograficznych od początku okresu Meiji do końca drugiej wojny światowej.

Rozważania na temat reprezentacji Afryki w wyżej wymienionych tekstach użytkowych poprzedzone są przedstawieniem kontekstu historycznego ukształtowania się japońskich narracji na temat tego kontynentu, począwszy od XVI wieku. Zamiarem autora jest ukazanie specyfiki transferu wiedzy o Innym – adaptacji informacji do aktualnych japońskich dyskursów intelektualnych czy sytuacji geopolitycznej kraju – w przypadku nieomal całkowitego braku stref bezpośredniego kontaktu oraz stosunków kolonialnych między jedynym niezachodnim mocarstwem przełomu XIX i XX wieku a Afrykanami Subsaharyjskimi.


This book is a revised version of the doctoral dissertation. The author attempts a cross-sectional analysis of Japanese ways of presenting Sub-Saharan Africa and its inhabitants in geographical textbooks from the beginning of the Meiji period to the end of World War II.

Considerations on the representation of Africa in the above-mentioned functional texts are preceded by presenting the historical context of the formation of Japanese narratives about this continent, beginning from the 16th century. The author’s intention is to show the specificity of the transfer of knowledge about the Other – the adaptation of information to current Japanese intellectual discourses or the geopolitical situation of the country – in the almost complete absence of zones of direct contact and colonial relations between the only non-Western superpower of the turn of the 19th and 20th centuries and Sub-Saharan Africans.

Powiązane

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.