SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Etnologia i kulturoznawstwo

Głos, ciało, scena. Afektywność teatru operowego we francusko-włoskim dyskursie słownikowym 1768–1826

Rok wydania:2023 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:414 eISBN:978-83-231-5165-4 Format:148 x 210 mm ISBN (oprawa twarda):978-83-231-5164-7 ISBN (oprawa miękka):978-83-231-5163-0
OPIS

Kulturowa historia opery może zostać opowiedziana na wiele sposobów. Dyskurs, który wzięto pod uwagę w prezentowanej książce, aby przedstawić operę u progu nowoczesności, to encyklopedie i słowniki muzyczne. Stanowią one specyficzny typ literatury, skierowany do odbiorcy-dyletanta, samouka i pasjonata, który na własną rękę poszukuje wiedzy muzycznej. Odbiorca ten wywodzi się przeważnie z dynamicznie rozwijającej się klasy średniej – mieszczaństwa. Z rekonstrukcji wspomnianego dyskursu wyłania się wizja teatru operowego jako narzędzia zarządzania afektywnością na poziomie indywidualnym i zbiorowym, a zarazem czułego miernika przemian owej afektywności. Autorka nakreśla wszystkie te przemiany, biorąc pod uwagę operę włoską i francuską, tradycyjnie sobie przeciwstawiane, oraz włoski i francuski dyskurs encyklopedyczny, w okresie poprzedzającym Wielką Rewolucję Francuską i krótko po niej. Opera rozumiana jest tu w swych rozmaitych wymiarach: jako instytucja, przestrzeń społeczna, wspólnotowe doświadczenie, ale także jako specyficzny typ teatru, wreszcie – dzieło słowno-muzyczne. Wszystkie te wymiary składają się zaś na obraz fascynującego i uwodzicielskiego zjawiska multimedialnego, które od ponad czterech wieków oddziałuje na naszą wyobraźnię.


The cultural history of opera can be told in many ways. The discourse that was taken into account in the presented book in order to present opera at the threshold of modernity is musical encyclopedias and dictionaries. They constitute a specific type of literature, addressed to a dilettante recipient, a self-taught person, and an enthusiast who seeks musical knowledge on his own. This recipient usually comes from the dynamically developing middle class – the bourgeoisie. From the reconstruction of the above-mentioned discourse emerges a vision of opera theatre as a tool for managing affectivity at the individual and collective level, and, at the same time, a sensitive measure of the changes in this affectivity. The author outlines all these changes, taking into account Italian and French opera, traditionally opposed to each other, and Italian and French encyclopedic discourse in the period before and shortly after the Great French Revolution. Opera is understood here in its various dimensions as an institution, a social space, a community experience, but also as a specific type of theater, and, finally, a work of words and music. All these dimensions create an image of a fascinating and seductive multimedia phenomenon that has been capturing our imagination for over four centuries.

Powiązane

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.