SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Etnologia i kulturoznawstwo

Głos, ciało, scena. Afektywność teatru operowego we francusko-włoskim dyskursie słownikowym 1768–1826

seria:Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej autorzy: Małgorzata Lisecka
Rok wydania:2023 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:414 eISBN:978-83-231-5165-4 Format:148 x 210 mm ISBN (oprawa twarda):978-83-231-5164-7 ISBN (oprawa miękka):978-83-231-5163-0
OPIS

Kulturowa historia opery może zostać opowiedziana na wiele sposobów. Dyskurs, który wzięto pod uwagę w prezentowanej książce, aby przedstawić operę u progu nowoczesności, to encyklopedie i słowniki muzyczne. Stanowią one specyficzny typ literatury, skierowany do odbiorcy-dyletanta, samouka i pasjonata, który na własną rękę poszukuje wiedzy muzycznej. Odbiorca ten wywodzi się przeważnie z dynamicznie rozwijającej się klasy średniej – mieszczaństwa. Z rekonstrukcji wspomnianego dyskursu wyłania się wizja teatru operowego jako narzędzia zarządzania afektywnością na poziomie indywidualnym i zbiorowym, a zarazem czułego miernika przemian owej afektywności. Autorka nakreśla wszystkie te przemiany, biorąc pod uwagę operę włoską i francuską, tradycyjnie sobie przeciwstawiane, oraz włoski i francuski dyskurs encyklopedyczny, w okresie poprzedzającym Wielką Rewolucję Francuską i krótko po niej. Opera rozumiana jest tu w swych rozmaitych wymiarach: jako instytucja, przestrzeń społeczna, wspólnotowe doświadczenie, ale także jako specyficzny typ teatru, wreszcie – dzieło słowno-muzyczne. Wszystkie te wymiary składają się zaś na obraz fascynującego i uwodzicielskiego zjawiska multimedialnego, które od ponad czterech wieków oddziałuje na naszą wyobraźnię.


The cultural history of opera can be told in many ways. The discourse that was taken into account in the presented book in order to present opera at the threshold of modernity is musical encyclopedias and dictionaries. They constitute a specific type of literature, addressed to a dilettante recipient, a self-taught person, and an enthusiast who seeks musical knowledge on his own. This recipient usually comes from the dynamically developing middle class – the bourgeoisie. From the reconstruction of the above-mentioned discourse emerges a vision of opera theatre as a tool for managing affectivity at the individual and collective level, and, at the same time, a sensitive measure of the changes in this affectivity. The author outlines all these changes, taking into account Italian and French opera, traditionally opposed to each other, and Italian and French encyclopedic discourse in the period before and shortly after the Great French Revolution. Opera is understood here in its various dimensions as an institution, a social space, a community experience, but also as a specific type of theater, and, finally, a work of words and music. All these dimensions create an image of a fascinating and seductive multimedia phenomenon that has been capturing our imagination for over four centuries.

Powiązane

Inne z tej kategorii

NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Za kulisami. Toruńskie spotkania wokół dramatu. III

42,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Codices et Fragmenta. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny w aspekcie historycznego trwania

150,00 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Chwile szczęścia

Niels Hav
22,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

Księga szkiców pana Geoffreya Crayona

NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf 1848-1981 z urodzenia Kujawianin

49,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Stawka większa niż życie. Wokół fenomenu kulturowego

39,00 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Joanna Antoniak
44,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Uspołecznianie antropocenu. Ekowerwa i ekologizowanie ekonomii

Ewa Bińczyk
40,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Tim Jackson. Postwzrost. Życie po kapitalizmie

Tim Jackson
46,00 zł
NOWOŚĆ
Książka
Nauki humanistyczne

Esej o naturze naszych uczuć i afektów

Francis Hutcheson
od 49,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Kapitalizm platform

Nick Srnicek
32,00 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Tytus, Romek i A'Tomek i twórczość komiksowa Henryka J. Chmielewskiego

44,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa twarda
Etnologia i kulturoznawstwo

Dźwięki, ludzie i nasłuchiwanie miasta. Wybrane elementy fonosfery Warszawy na przełomie XIX i XX wieku

Marta Michalska
54,00 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Jak wytwarzany jest slums? Studium przypadku mieszkańców Kibery i Korogocho w Nairobi

Magdalena Chułek
od 6,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Performans cyfrowy – historycznomedialne przemiany

Jakub Kłeczek
od 6,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Balancing Changes. Seventy Years of People’s Republic of China

Michał Dahl, Hanna Kupś, Dawid Rogacz, Maciej Szatkowski
od 6,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Krew kobieca w religiach i folklorze Japonii: konteksty „Sutry krwawego jeziora”

Małgorzata Sobczyk
od 6,92 zł
Książka
Nauki humanistyczne

Sport: Język, społeczeństwo, kultura

Lech Zieliński, Sylwia Skuza
od 6,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Archipelag indywidualności. Solowe teatry performerów współdziałających z materią

Marzenna Wiśniewska
od 6,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Studying the Memory of Communism. Genealogies, Social Practices and Communication

Rigels Halili, Guido Franzinetti, Adam F. Kola
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Pamiętając komunizm w postkomunistycznej Europie – pamięć historii i historia pamięci

Rigels Halili, Łukasz Gemziak
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Cyfrowa dekada. Związki sztuki i technologii w latach 1960–1975

Joanna Walewska-Choptiany
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Bajka ludowa i nie-ludowa w badaniach interdyscyplinarnych

Elwira Wilczyńska, Violetta Wróblewska
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Jesuit culture between texts and arts

Małgorzata Lisecka, Magdalena Lisecka
od 6,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Folklor polski i litewski. Źródła – adaptacje – interpretacje

Andrzej Baranow, Jarosław Ławski, Violetta Wróblewska
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Autorstwo. Urynkowienie literatury i fantazmat podmiotu autorskiego

Aldona Kobus
od 38,00 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Japan: Fictions and Reality

Aleksandra Jarosz, Aleksandra Jaworowicz-Zimny
od 4,92 zł
Książka Oprawa miękka
Etnologia i kulturoznawstwo

„Jednemu się zmiele, drugiemu się skrupi”. Młynarze i młyny w pamięci zbiorowej mieszkańców pogranicza mazowiecko-dobrzyńskiego

Robert Piotrowski
32,00 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Jean Rollin. Migawki z historii francuskiej grozy

Marek Lyszczyna
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Kultura rocka 4. Muzyczny rok 1969

Marek Jeziński, Waldemar Kuligowski, Michał Pranke, Paweł Tański
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Człowiek – mądrość i głupota. Tom 1. Aspekt humanistyczno-etnologiczny

Rafał Beszterda, Anna Kmieć, Krzysztof Krzemiński
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Opera, ciała, technologie. Strategia współdziałania w XXI wieku

Sabina Macioszek
od 38,00 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Performatywne archiwum teatru. Konsekwencje „Nie-Boskiej komedii. Szczątków” Olivera Frljicia

Magdalena Rewerenda
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Demokratyzacja kultury współczesnej. Między teoriami a praktykami

Rafał Kleśta-Nawrocki
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Etnologia i kulturoznawstwo

Teatr w Toruniu 1904–1944. Opowieść performatyczna

Artur Duda
46,00 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Przeczucie końca. Modernizm, późność i polskie kino

Miłosz Stelmach
od 38,00 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. Perswazja neoliberalnego urządzania

Michał Mokrzan
od 38,00 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

„Chińskie bajki”. Fandom mangi i anime w Polsce

Dariusz Brzostek, Aldona Kobus, Katarzyna Marak, Miłosz Markocki
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

O tym nie wolno mówić... Zagłada Żydów w opowieściach wspomnieniowych ze zbiorów Dionizjusza Czubali

Dionizjusz Czubala, Piotr Grochowski
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Kultura rocka 1. Twórcy, tematy, motywy

Jakub Osiński, Michał Pranke, Paweł Tański
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Kultura rocka 2. Słowo, dźwięk, performance

Jakub Osiński, Michał Pranke, Paweł Tański
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Kultura rocka 3. Tradycje, poszukiwania, kontynuacje

Jakub Osiński, Michał Pranke, Paweł Tański
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Świat po omacku. Etnograficzne studium (nie)widzenia i (nie)sprawności

Kamil Pietrowiak
od 38,00 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Stamtąd – tu. Obrazy tożsamości kazachstańskich Polaków w kontekście repatriacji

Joanna Książek
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Drogi i miejsca religijności ludowej. Antropologiczne studium nowych ośrodków kultu we współczesnej Polsce (Strachocina, Stryszawa, Sokółka i Legnica)

Tomasz Kalniuk
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Etnologia i kulturoznawstwo

Słownik polskiej bajki ludowej, t. 1–3

Violetta Wróblewska
150,00 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

„Kobiece” gatunki telewizyjne. Geneza i kulturowe przeobrażenia

Karolina Sikorska
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Dziecko w świecie ruchomych obrazów

Maciej Wróblewski, Sylwia Kołos
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Sztuka Indonezji. Ciągłość, zmiana, inspiracje

Rafał Beszterda, Renata Lesner-Szwarc, Maria Szymańska-Ilnata
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Co z tą starością? O starości i chorobie w europejskiej literaturze i filmie

Hanna Serkowska
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Fandom. Fanowskie modele odbioru

Aldona Kobus
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Codzienność rytuału. Magia w życiu społeczeństw Azji Południowo-Wschodniej

Adrian Mianecki
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Odmienność w kulturze

Aleksandra Rzepkowska
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Człowiek - czystość i brud. Tom 1. Aspekt humanistyczno-etnologiczny

Krzysztof Krzemiński, Anna Kmieć, Karolina Olszewska
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Z Torunia. Teksty miejscem zainspirowane

Anna Nadolska-Styczyńska
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Przypadek. Kategoria egzystencjalna i artystyczna w literaturze i filmie

Rafał Koschany
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Aspekty funkcjonowania gier cyfrowych we współczesnej kulturze. Studia przypadków

Katarzyna Marak, Miłosz Markocki
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Jarmark tradycji. Studia i szkice folklorystyczne

Piotr Grochowski
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Kultura wsi w egodokumentach

Hubert Czachowski, Violetta Wróblewska
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Potworna wiedza. Horror w badaniach kulturowych

Dariusz Brzostek, Aldona Kobus, Miłosz Markocki
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Bogowie i ludzie. Współczesna religijność w Azji Południowo-Wschodniej

Sylwia Gil, Adrian Mianecki
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Folklor - tradycja i współczesność

Roksana Sitniewska, Elwira Wilczyńska, Violetta Wróblewska
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Teatr wśród mediów

Artur Duda, Marzenna Wiśniewska, Bartłomiej Oleszek
od 38,00 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Współczesny teatr i film wobec wyzwań nowych mediów

Bartłomiej Oleszek, Marzenna Wiśniewska
od 32,00 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Portret artysty jako inżyniera. Twórczość Edwarda Ihnatowicza

Joanna Walewska
od 44,00 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Kultura studencka. Z badań folklorystycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Violetta Wróblewska
od 38,00 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Mityczni obcy. Dzieci i starcy w polskiej kulturze ludowej przełomu XIX i XX wieku

Tomasz Kalniuk
od 44,00 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Nasłuchiwanie hałasu. Audioantropologia między ekspresją a doświadczeniem

Dariusz Brzostek
od 36,00 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Wyzwolenie przez zmysły. Tybetańskie koncepcje soteriologiczne

Joanna Tokarska-Bakir
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Edukacja wielokulturowa. Działania podejmowane w Polsce

Izabela Czerniejewska
od 44,00 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców

Piotr Grochowski
od 58,00 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

W cieniu przodków. Obrzędy społeczności Indonezji i Birmy

Adrian Mianecki
od 66,00 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej

Magdalena Zowczak
od 4,92 zł
Książka
Nauki humanistyczne

U źródeł pamięci. O "zapominaniu" w historii, teologii i literaturze

Piotr Roszak
od 42,00 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi

Justyna Straczuk
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Etnologia i kulturoznawstwo

Krajobraz kulturowy wolnej Polski. Zbiór studiów

Dominika Czarnecka, Joanna Książek
28,00 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku

Anna Engelking
od 46,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

O pojęciu dowodu w matematyce

Krzysztof Wójtowicz
od 34,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

Spór o granice poznania dzieła muzycznego

Maciej Gołąb
od 38,00 zł
Książka Oprawa miękka
Etnologia i kulturoznawstwo

Drzewo na miedzy

Teresa Dunin-Karwicka
38,00 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Folklor w dobie Internetu

Piotr Grochowski, Gabriela Gańczarczyk
od 4,92 zł
Książka
Etnologia i kulturoznawstwo

Dziady. Rzecz o wędrownych żebrakach i ich pieśniach

Piotr Grochowski
od 4,92 zł
1/

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.