SKIP_TO
Kategoria: Nauki przyrodnicze / Geografia

Neotektoniczne i glacidynamiczne uwarunkowania wykształcenia plejstocenu Wysoczyzny Kujawskiej

autorzy: Paweł Molewski
Rok wydania:2007 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:139 ISBN:978-83-231-2168-8
OPIS

Zasadniczym celem pracy jest rozpoznanie wykształcenia plejstocenu Wysoczyzny Kujawskiej na tle starszego podłoża oraz jego zapisu litostratygraficznego, w szczególności w odniesieniu do ostatniego zlodowacenia.
Szczegółowymi celami badawczymi są: ustosunkowanie się do zagadnienia wpływu ukształtowania i neotektonicznej aktywności starszego podłoża na procesy zachodzące w plejstocenie i wykształcenie jego osadów; ocena wpływu struktury i aktywności tego podłoża na rzeźbę współczesną; usystematyzowanie zdarzeń paleogeograficznych w plejstocenie, w tym przede wszystkim związanych z nasunięciem i etapami recesji lądolodu stadialu głównego zlodowacenia Wisły; odniesienie wyników analiz paleogeograficznych do istniejących w literaturze modeli glacjacji/deglacjacji obszarów zlodowaceń piejstoceńskich i erozji/ depozycji ich osadów, w aspekcie dynamiki ostatniego lądolodu;
korelacja przestrzenna zdarzeń paleogeograficznych związanych z ostatnim zlodowaceniem Wysoczyzny Kujawskiej w relacji do obszarów sąsiednich;m zastosowanie analizy przestrzennej zebranych danych geologicznych i pochodzących z innych nauk o Ziemi, opartej na metodach geostatystycznych i systemach informacji geograficznej (GIS), dla rozwiązania wymienionych celów badawczych.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.