SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Filologie obce / Filologia klasyczna

Rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego w Atenach w wieku VI i V przed Chrystusem

Rok wydania:2004 Nr wydania:1 Liczba stron:253 ISBN:83-231-1652-0
OPIS

Spis treści
WPROWADZENIE: Wstęp; U progu kształtowania społeczeństwa obywatelskiego (Społeczno-moralne refleksje Hezjoda * Demokratyczne reformy Solona zaczynem społeczeństwa obywatelskiego); Zagrożenie perskie źródłem poczucia tożsamości kulturowej i obywatelskiej odpowiedzialności; W poszukiwaniu najlepszego ustroju i obywatelskiego ideału; Wezwanie do budowania społeczeństwa obywatelskiego; Ideał demokratycznego ustroju i wzór obywatelskich powinności w mowie Peryklesa; Refleksje końcowe. WYBÓR TEKSTÓW: Arystoteles: U źródeł ateńskiej demokracji; Homer: Sposób życia Kyklopów zaprzeczeniem obywatelskiej wspólnoty; Hezjod: Degradacja rodu ludzkiego i wynikające stąd zagrożenie dla państwa; Solon: Do siebie samego * Ateńczykom ku rozwadze * Przeciw pogoni za złotem * Sprawozdanie z działalności * Odpowiedź na narzekania * Odpowiedź na krytykę * Sprawozdanie męża stanu * W obronie własnej; Ajschylos: Pieśń greckich obrońców * Hymn na cześć wolności * Charakterystyka systemu politycznego Greków; Herodot: Omówienie trzech form politycznego ustroju * Wolność obywatelska źródłem politycznej potęgi * Charakterystyka Persów i Greków * O świadomości państwowej Ateńczyków; Eurypides: Dyskusja na temat najlepszego ustroju - pochwała demokracji * Znaczenie ziemi ojczystej dla obywatela * Gotowość poświęcenia dla ojczyzny; Protagoras: Mit Protagorasa o pochodzeniu życia społecznego * Dzielność obywatelska cechą każdego człowieka-obywatela według wykładu Protagorasa; Tukidydcs: Peryklesa pochwała demokracji ateńskiej * Zachęta Peryklesa do obrony wolności Aten * Możliwość swobodnej publicznej wypowiedzi gwarancją właściwego kierowania państwem * Demoralizacja społeczeństwa jako skutek wojny; Platon: Poglądy Sokratesa na służbę obywatelską * W obronie prawa; Arystoteles: Faleas z Chalcedonu. Bibliografia

Nota redakcyjna
Niniejsze studium należy traktować jako wprowadzenie do lektury tekstów, mające ułatwić odczytanie i zrozumienie poglądów starożytnych na sprawy państwa i miejsce obywatela w społeczeństwie demokratycznym. Intencją Autora jest również wskazać na trwałe wartości, jakie tkwią w kulturze świata starożytnej Grecji, czego przykładem może być treść Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, o której mówię w związku z mową Peryklesa. Istotną częścią opracowania są teksty autorów greckich (przedstawione w przekładach różnych tłumaczy), które pozwolą Czytelnikowi samodzielnie poznać ich poglądy i sformułować własną opinię na temat poruszanych zagadnień. Dla ułatwienia śledzenia wywodów Autor podaje referencje do tekstów oznaczonych literą T (Testimonium - świadectwo), wraz z cyfrą odnoszącą się do kolejnego autora, a jego teksty zostały oznaczone kolejnymi małymi literami. Nie wszystkie zamieszczone teksty zostały wspomniane we wprowadzeniu, zamieszczono je, aby głębiej i szerzej pokazać poruszaną tu problematykę. Autor ma nadzieję, że doświadczenia Greków w polityce uświadomią, że społeczeństwo obywatelskie nie jest tworem samoistnym. Jego realizacja wymaga bowiem ogromnego wysiłku intelektualnego, a przede wszystkim zrozumienia potrzeby poświęcenia i przysposobienia obywateli do życia w społeczeństwie obywatelskim.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.