SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Filozofia

Wprowadzenie do logik adaptywnych

autorzy: Marek Nasieniewski
Rok wydania:2008 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:136 ISBN:978-83-231-2259-3
OPIS

Niniejsza praca jest poświęcona pewnym rachunkom logicznym, tzw. lo­gikom adaptującym sprzeczność. Jednym z jej celów jest również porównanie dwóch nieomalże klasycznych już logik adaptujących sprzeczność z logiką dyskusyjną Jaśkowskiego.
Logiki adaptujące sprzeczność stanowią podklasę szerszej rodziny logik adaptywnych (adaptive logics). Twórcą logik adaptywnych jest prof. Diderik Batens z Gandawy w Belgii. Głównym celem, dla którego je stworzono, jest radzenie sobie w sytuacji, gdy przesłanki, którymi operujemy, są sprzeczne, tzn. gdy dają się z nich wydedukować dwa zdania sprzeczne: A i non-A. Można postawić sobie pytanie, dlaczego istnieje konieczność „adaptowa­nia" sprzeczności? Czemu nie wystarcza stosowanie „zwykłej" logiki klasycz­nej.

W życiu codziennym zwykle unikamy sprzeczności. Dzieje się tak z wielu powodów. Trudno dla przykładu snuć plany na przyszłość, kiedy - pomija­jąc jej nieprzewidywalność - dane, którymi dysponujemy, są jeszcze dodat­kowo wzajemnie sprzeczne. Odnalezienie w rozumowaniu naszego rozmówcy uznanych przez niego zdań wzajemnie sprzecznych może stać się dla nas powodem do wątpienia w jego wiarygodność bądź prawdomówność, dając sposobność do dyskusyjnego „ataku". Dlaczego tak się dzieje?

Inne z tej kategorii

NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Filozofia

Johann H. Abicht
0,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Filozofia

Elementy prawa naturalnego i politycznego

Thomas Hobbes
0,00 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Chwile szczęścia

Niels Hav
0,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

Księga szkiców pana Geoffreya Crayona

NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf 1848-1981 z urodzenia Kujawianin

0,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Filozofia

Region jako współdopowiedzialność

0,00 zł
NOWOŚĆ
Książka
Nauki humanistyczne

Stawka większa niż życie. Wokół fenomenu kulturowego

od 27,00 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Joanna Antoniak
44,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Uspołecznianie antropocenu. Ekowerwa i ekologizowanie ekonomii

Ewa Bińczyk
40,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Tim Jackson. Postwzrost. Życie po kapitalizmie

Tim Jackson
46,00 zł
NOWOŚĆ
Książka
Nauki humanistyczne

Esej o naturze naszych uczuć i afektów

Francis Hutcheson
od 49,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Kapitalizm platform

Nick Srnicek
32,00 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Tytus, Romek i A'Tomek i twórczość komiksowa Henryka J. Chmielewskiego

44,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa twarda
Filozofia

Atopie Johanna Georga Hamanna

Anna Żymełka-Pietrzak
54,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa twarda
Filozofia

Paradoksy apofatyzmu

Piotr Urbańczyk
54,00 zł
Książka Oprawa miękka
Filozofia

O człowieku poszukującym. Księga Jubileuszowa Profesora Marka Szulakiewicza

Marcin Lisiecki, Daniel R. Sobota, Łukasz Dominiak
82,00 zł 65,60 zł
Książka
Filozofia

O istocie języka. Metafizyka języka i istoczenie słowa. Do Herdera rozprawy „O źródle języka”

Martin Heidegger
od 6,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Johann Heinrich Abicht – filozof wileński. Działalność naukowa i dydaktyczna (1804–1816). Badania i źródła

Tomasz Kupś, Joanna Usakiewicz, Dalius Viliūnas, - oprac.
89,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

O sztuce płaszczenia się

38,00 zł
Książka
Filozofia

W stronę postliberalizmu. Filozofia społeczna i polityczna Johna Milbanka

Jakub Gużyński
od 6,92 zł
Książka
Filozofia

Rozum w społeczeństwie

George Santayana
od 6,92 zł
Książka
Filozofia

Kwestie dotyczące prawa natury wraz z esejami o widzeniu rzeczy w Bogu, o cudach i o zmartwychwstaniu

John Locke
od 6,92 zł
Książka
Filozofia

Czwarty gaj. Riedla teoria sztuk pięknych

Johann Gottfried Herder
od 6,92 zł
Książka
Filozofia

Religio Medici. Religia lekarza

Thomas Browne
od 6,92 zł
Książka
Filozofia

Człowiek i jego sprawy. Eseje filozoficzne

Marek Szulakiewicz
od 6,92 zł
Książka
Filozofia

Filozofia, nauka, feminizm. Wybór tekstów

Aleksandra Derra
od 6,92 zł
Książka
Filozofia

Rozum w zdrowym rozsądku

George Santayana
od 6,92 zł
Książka
Nauki humanistyczne

Sport: Język, społeczeństwo, kultura

Lech Zieliński, Sylwia Skuza
od 6,92 zł
Książka
Filozofia

Pojęcie ideologii. Między krytyką ekonomii politycznej a hermeneutyką podejrzeń

Andrzej Karalus
od 6,92 zł
Książka
Filozofia

Słownik historyczny i krytyczny. Wybór II

Pierre Bayle
od 6,92 zł
Książka
Filozofia

„Uczyń nas otwartymi”. Studia z filozofii otwartości

Marek Szulakiewicz
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Eseje filozoficzne

Adam Smith
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Filozofia społeczna Róży Luksemburg

Damian Winczewski
od 38,00 zł
Książka
Filozofia

Eseje z „The Guardian” oraz kazania

George Berkeley
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Rozum w religii

George Santayana
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Eseje pozostałe

David Hume
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Filozofia przeszłości, filozofia przyszłości. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Markowi N. Jakubowskiemu

Janusz Grygieńć
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

„Filozofia” Jaspersa

Mirosław Żelazny
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Znaczenie religii dla demokracji u Alexisa de Tocqueville'a

Igor Czernecki
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Świadomość, wolna wola, jaźń. Metafizyka Galena Strawsona

Jacek Jarocki
od 38,00 zł
Książka
Filozofia

Filozofia, t. 2: Rozjaśnianie egzystencji

Karl Jaspers
od 52,00 zł
Książka
Filozofia

Spinoza

Karl Jaspers
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Filozofia, t. 3: Metafizyka

Karl Jaspers
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Otwartość. Nadzieje i zagrożenia

Marek Szulakiewicz
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Filozofia, t. 1: Filozoficzna orientacja w świecie

Karl Jaspers
od 66,00 zł
Książka
Filozofia

Eugenika. Zagrożenie czy nadzieja ludzkości?

Zdzisława Piątek
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Sześć cnót mniejszych

Piotr Domeracki, Marcin Jaranowski, Marcin T. Zdrenka
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Pierwociny stworzenia. Pomiędzy filozofią a fizyką

Marian Grabowski
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Opus postumum (wybór)

Immanuel Kant
66,00 zł
Książka
Filozofia

Między wiarą a niewiarą. Charles Taylor o kulturze świeckiej świata zachodniego

Damian Barnat
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Doświadczenie i rozum. Empiryzm Johna Locke'a

Adam Grzeliński
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Estetyka filozoficzna

Mirosław Żelazny
od 58,00 zł
Książka
Filozofia

Koncepcje i problemy filozofii zła

Marcin Jaranowski, Ryszard Wiśniewski
od 32,00 zł
Książka
Filozofia

O gnuśności. Studium lenistwa i jego kontekstów

Marcin T. Zdrenka
od 42,00 zł
Książka
Filozofia

O człowieku w czasach trudnych. Urywki filozoficzne

Marek Szulakiewicz
od 25,20 zł
Książka
Filozofia

Dyscypliny humanistyczne i ekologia

Włodzimierz Tyburski
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Zarysy Pyrrońskie

Sekstus Empiryk
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Wymyślając przyszłość. Postkapitalizm i świat bez pracy

Nick Srnicek, Alex Williams
42,00 zł
Książka
Filozofia

W służbie Bogu i człowiekowi. Zarys problemu patriotyzmu w myśli George'a Berkeleya

Marta Szymańska-Lewoszewska
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Pragmatyzm i radykalny liberalizm. Studium filozofii politycznej Johna Deweya

Maciej Kassner
od 38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Testosteron Rex. Mity płci, nauki i społeczeństwa

Cordelia Fine
40,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Autorytet demokracji. Ujęcie filozoficzne

David M. Estlund
42,00 zł
Książka
Filozofia

Tropy. Fragmenty i zapiski

Leszek Żyliński
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Gry Imperium. Globalny kapitalizm i gry wideo

Nick Dyer-Witheford, Greig de Peuter
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Urojenia płciowe. Jak dzięki naszym umysłom, społeczeństwu i neuroseksizmowi powstają różnice między kobietami a mężczyznami

Cordelia Fine
42,00 zł
Książka
Filozofia

Monadyzm biologiczny a problem psychofizyczny. Studium filozofii Stanisława Ignacego Witkiewicza

Maciej Dombrowski
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

W cieniu posthistorii. Wprowadzenie do filozofii Viléma Flussera

Przemysław Wiatr
od 38,00 zł
Książka
Filozofia

Pisma estetyczne

Salomon Maimon
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Zrozumieć świat współczesny

Marek Szulakiewicz
od 4,92 zł
czasopismo
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 27/3/2018

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
od 20,00 zł
Książka
Filozofia

Korespondencja

Immanuel Kant
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

W obronie ludzkiej godności i solidarności. Erich Fromm i Isaiah Berlin ku nowym filozoficznym podstawom państwa i prawa

Marcin Kilanowski
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Teoria krytyczna szkoły budapeszteńskiej

Waldemar Bulira
od 38,00 zł
czasopismo
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 27/2/2018

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
od 20,00 zł
Książka
Filozofia

Sokrates odwoływał się do swego gamonia. Tudzież inne cytaty ze studenckich odpowiedzi egzaminacyjnych

Marek N. Jakubowski
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Horyzonty i perspektywy monoseologii. Filozoficzne studium samotności

Piotr Domeracki
od 4,92 zł
czasopismo
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 27/1/2018

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
od 10,00 zł
czasopismo
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 26/4/2017

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
od 20,00 zł
czasopismo
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 26/3/2017: Special Issue on Question Processing

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
od 20,00 zł
czasopismo
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 26/2/2017

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
od 20,00 zł
Książka
Filozofia

Metamereology

Andrzej Pietruszczak
od 44,00 zł
Książka
Filozofia

Józefa Władysława Bychowca przekład „Sporu fakultetów” Immanuela Kanta. Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Część 5

Kinga Kaśkiewicz, Tomasz Kupś
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Bogactwo uczuć moralnych. Jednostka i społeczeństwo we wzajemnych oddziaływaniach w perspektywie filozofii Adama Smitha

Anna Markwart
od 38,00 zł
Książka
Filozofia

Wyobraźnia, sztuka, sprawiedliwość. Marthy Nussbaum koncepcja zdolności jako podstawa egalitarnego liberalizmu

Urszula Lisowska
od 38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Umysł Wszechświata

Mariano Artigas
42,00 zł
Książka
Filozofia

Wstępując w ślady Salomona. Religia i nauka w myśli Francisa Bacona

Przemysław Wewiór
od 38,00 zł
Książka
Filozofia

Język neoliberalizmu. Filozofia, polityka i media

Tomasz Szymon Markiewka
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Moralność i hipertrofia moralności. Etyka pluralistyczna

Arnold Gehlen
34,00 zł
Książka
Filozofia

Pisma ekonomiczne i społeczne

George Berkeley
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Psucie wiedzy. Ukryte skutki finansowego zawłaszczania życia publicznego

Colin Crouch
36,00 zł
Książka
Filozofia

Estetyka dla kognitywistów. Wykłady autorskie

Mirosław Żelazny
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Filozofia a nadzieja na lepsze społeczeństwo

Richard Rorty
od 38,00 zł
Książka
Filozofia

Między etyką i estetyką. Rozważania nad problemem estetyzacji

Kinga Kaśkiewicz, Rafał Michalski
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Naznaczeni tymczasowością. Wprowadzenie do teorii istnienia

Marek Szulakiewicz
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Wokół sofistyki

Zbigniew Nerczuk
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Konkurs na Katedrę Filozofii w Uniwersytecie Wileńskim w 1820 roku. Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Część 4

Tomasz Kupś, Dalius Viliūnas, Joanna Usakiewicz
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Społeczeństwo, w którym zwycięzca bierze wszystko. Dlaczego garstka najbogatszych posiada o wiele więcej niż reszta z nas

Robert H. Frank, Philip J. Cook
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Nowy liberalizm. Wybór tekstów

Janusz Grygieńć, Colin Tyler
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Człowiek. Jego natura i stanowisko w świecie

Arnold Gehlen
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

"Opus postumum" Immanuela Kanta

Tomasz Kupś
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Granice pojęciowe metafizyki

Sebastian Kołodziejczyk
od 38,00 zł
Książka
Filozofia

Intencjonalność - rozumienie - samowiedza. Filozoficzny problem poznania w świetle nauk kognitywnych

Anita Pacholik-Żuromska
od 4,92 zł
czasopismo
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 26/1/2017

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
od 20,00 zł
Książka
Filozofia

Wykłady o naturalizmie

Jan Woleński
od 6,92 zł
czasopismo
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 25/4/2016

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
od 20,00 zł
Książka
Filozofia

Znaczenie filozofii Oświecenia. Człowiek wśród ludzi

Barbara Grabowska, Adam Grzeliński, Jolanta Żelazna
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Aktualność estetyki Kanta

Kinga Kaśkiewicz, Piotr Schollenberger
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Część 3: Polemiki z Janem Śniadeckim

Tomasz Kupś
od 4,92 zł
czasopismo
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 25/2/2016

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
od 20,00 zł
Książka
Filozofia

Hegemonia i władza. Filozofia polityczna Antonia Gramsciego i jej współczesne kontynuacje

Michał Wróblewski
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Niestandardowe teorie przestrzeni

Rafał Gruszczyński
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Spór o panteizm. Droga Spinozy do filozofii i kultury niemieckiej

Józef Piórczyński
od 33,00 zł
Książka
Filozofia

Quentin Skinner. Metoda historyczna i wolność republikańska

Janusz Grygieńć
od 48,00 zł
Książka
Filozofia

Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość

Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra, Janusz Grygieńć
od 58,00 zł
czasopismo
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 25/1/2016

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
od 20,00 zł
Książka
Filozofia

Obraz człowieka w dziele Kępińskiego

Józef Maciuszek
od 38,00 zł
Książka
Filozofia

Immanuel Kant und die kopernikanische Wende in der Philosophie

Tomasz Kupś
od 4,92 zł
czasopismo
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 24/4/2015: Special Issue: Mereology and Beyond (I)

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
od 20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Dobrobyt bez wzrostu. Ekonomia dla planety o ograniczonych możliwościach

Tim Jackson
40,00 zł
Książka
Filozofia

Filozofia - Etyka - Ekologia. Profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze

Piotr Domeracki, Adam Grzeliński, Ryszard Wiśniewski
od 81,20 zł
Książka
Filozofia

Filozofia na co dzień. 365 dni z filozofią

Marek Szulakiewicz
od 46,00 zł
Książka
Filozofia

Czego mogą nauczyć nas Indie? i inne pisma

Friedrich Max Müller
od 48,00 zł
czasopismo
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 24/3/2015

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
od 20,00 zł
Książka
Filozofia

Wyjaśnianie za pomocą reprezentacji mentalnych. Perspektywa mechanistyczna

Paweł Gładziejewski
od 36,00 zł
Książka
Filozofia

Wiara w egzystencji. Teoretyczny wymiar chrześcijańskiego ideału w pismach pseudonimowych Sorena Kierkegaarda

Andrzej Słowikowski
od 37,00 zł
Książka
Filozofia

Rekonstrukcja zła. Etyczne aspekty opresji w świetle refleksji "ocalonych"

Marcin Jaranowski
od 40,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Część 2: Józef Maria Hoene Wroński "Filozofia krytyczna odkryta przez Kanta, oparta na ostatecznej zasadzie poznania"

Tomasz Kupś
26,00 zł
Książka
Filozofia

Słownik historyczny i krytyczny. Wybór

Pierre Bayle
od 46,00 zł
Książka
Filozofia

Rozum w sztuce

George Santayana
od 46,00 zł
Książka
Filozofia

Studia nad nauką i technologią. Wybór tekstów

Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra
od 54,00 zł
czasopismo
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 24/2/2015

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
od 20,00 zł
Książka
Filozofia

Problem demitologizacji

Karl Jaspers, Rudolf Bultmann
od 28,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Listy z Królewca

Jan Święcicki
32,00 zł
czasopismo
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 24/1/2015

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
od 20,00 zł
Książka
Filozofia

Poczucie piękna. Zarys teorii estetycznej

George Santayana
od 46,00 zł
Książka
Filozofia

Empiryczne podstawy i obrzeża filozofii siedemnastego wieku

Adam Grzeliński, Jolanta Żelazna
od 38,00 zł
Książka
Filozofia

Spór o redukcjonizm w medycynie. Studium filozoficzne i metodologiczne

Marcin Juś
od 32,00 zł
czasopismo
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 23/4/2014

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
od 20,00 zł
Książka
Filozofia

Wiedza w kontekstach. W obronie kontekstualizmu epistemicznego. Tom II: Między semantyką a epistemologią

Rafał Palczewski
od 48,00 zł
Książka
Filozofia

Wiedza w kontekstach. W obronie kontekstualizmu epistemicznego. Tom I: Między pragmatyką a semantyką

Rafał Palczewski
od 36,00 zł
Książka
Filozofia

Dzieła zebrane, t. IV: Krytyka władzy sądzenia

Immanuel Kant
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Poszukiwania metafizyczne

Marek Szulakiewicz
od 34,00 zł
czasopismo
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 17/1-2/2008: To the memory of Alexander Vladimirovich Kuznetsov (1926-1984)

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
od 27,00 zł
czasopismo
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 23/3/2014

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
od 20,00 zł
Książka
Filozofia

Estetyczne problemy późnej nowoczesności

Iwona Lorenc
od 24,00 zł
Książka
Filozofia

Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Część 1: Józef Władysław Bychowiec, Anna z Zamoyskich Sapieżyna, Jan Śniadecki, Franciszek Wigura

Tomasz Kupś
od 32,00 zł
czasopismo
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 23/2/2014

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
od 20,00 zł
Książka
Filozofia

Kierkegaard

Karl Jaspers
od 30,00 zł
Książka
Filozofia

Kulturowe funkcje filozofowania

Krzysztof Abriszewski
od 44,00 zł
Książka
Filozofia

Czas i ortodoksja. Hermeneutyka teologii w świetle "Prawdy" i "Metody" Hansa-Georga Gadamera

Piotr Feliga
od 36,00 zł
Książka
Filozofia

Koncepcja wiecznego powrotu w myśli wczesnochrześcijańskiej i jej greckie źródła

Wojciech Szczerba
od 46,00 zł
Książka
Filozofia

Jutrzejsza bitwa morska. Rozumowanie Diodora Kronosa

Tomasz Jarmużek
od 4,92 zł
czasopismo
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 23/1/2014

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
od 20,00 zł
Książka
Filozofia

W stronę metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku

Jacek Migasiński
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Dzieła zebrane, t. II: Krytyka czystego rozumu

Immanuel Kant
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Formalizacja metod tablicowych dla logik zdań i logik nazw

Tomasz Jarmużek
od 54,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Nadzieja Pandory. Eseje o rzeczywistości w studiach nad nauką

Bruno Latour
64,00 zł
Książka
Filozofia

Ku wolności jako odpowiedzialności. Dewey, Rorty, Habermas o nowej jakości w demokracji

Marcin Kilanowski
od 42,00 zł
czasopismo
Filozofia

Logic ang Logical Philosophy. Vol. 2 (1994): Ontologic. Essays on Formal Ontology

Andrzej Pietruszczak
od 2,00 zł
czasopismo
Filozofia

Logic ang Logical Philosoph 3/1995: "Varia" and "The First German-Polish Workshop on Logic & Logical Philosophy"

Max Urchs, Heinrich Wansing
od 2,00 zł
czasopismo Open access
Filozofia

Logic ang Logical Philosophy 4/1996

Andrzej Pietruszczak
za darmo
czasopismo
Filozofia

Logic ang Logical Philosophy 5/1997

Andrzej Pietruszczak
od 10,00 zł
Książka
Filozofia

Spór o racjonalność naukową. Od Poincarégo do Laudana

Wojciech Sady
od 50,00 zł
Książka
Filozofia

Totalitaryzm, narracja, tożsamość. Filozofia historii Hannah Arendt

Marcin Moskalewicz
od 38,00 zł
Książka
Filozofia

Oblicza wolności. Studia z praktycznej filozofii Kanta i jej historia

Heiner F. Klemme
od 36,00 zł
Książka
Filozofia

Inspiracje i kontynuacje problemów filozofii XVII wieku

Jolanta Żelazna
od 32,00 zł
czasopismo
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 22/4/2013

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
od 20,00 zł
Książka
Filozofia

Siris. Łańcuch filozoficznych refleksji i dociekań wraz z "Dodatkami"

George Berkeley
od 38,00 zł
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 15/3/2006

Andrzej Pietruszczak, Marek Nasieniewski
za darmo
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 15/4/2006

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
za darmo
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 15/2/2006

Andrzej Pietruszczak, Marek Nasieniewski
za darmo
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 15/1/2006

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
za darmo
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 16/4/2007

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
za darmo
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Zapiski z przełomu wieków

Marek Szulakiewicz
42,00 zł 29,40 zł
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 16/1/2007

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
za darmo
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 16/2-3/2007

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
za darmo
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 14/1/2005: Patterns of scientific reasoning

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
za darmo
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 14/2/2005

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
za darmo
czasopismo
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 17/3/2008

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
od 13,00 zł
czasopismo
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 17/4/2008

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
od 13,00 zł
czasopismo
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 21/4/2012: Special Issue: Logic, Reasoning and Rationality

od 10,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Wolność przed liberalizmem

Quentin Skinner
32,00 zł
Książka
Filozofia

Homo defectus w kulturze późnej nowoczesności. Geneza i ewolucja antropobiologii i teorii instytucji Arnolda Gehlena

Rafał Michalski
od 66,00 zł
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 18/3-4/2009

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
za darmo
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 18/2/2009

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
za darmo
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 19/4/2010

za darmo
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 18/1/2009

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
za darmo
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 19/1-2/2010: Special Issue on Paraconsistent Logic

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
za darmo
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 19/3/2010

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
za darmo
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 20/4/2011

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
za darmo
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 20/1-2/2011: Logic in cognitive science

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
za darmo
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 20/3/2011

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
za darmo
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 21/2/2012

za darmo
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 21/3/2012

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
za darmo
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 21/1/2012

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
za darmo
czasopismo
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 22/3/2013: Special issue on mereology and point-free geometry. II

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
od 20,00 zł
Książka
Filozofia

Dzieła zebrane, t. III: Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która ma wystąpić jako nauka. "Ugruntowanie metafizyki moralności. Metafizyczne podstawy przyrodoznawstwa. Krytyka praktycznego rozumu

Immanuel Kant
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Sztuka a prawda. Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem

Zbigniew Nerczuk
od 4,92 zł
czasopismo
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 22/2/2013: Special issue on mereology and point-free geometry. I

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
od 20,00 zł
czasopismo
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 22/1/2013

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
od 20,00 zł
Książka
Filozofia

Podstawy teorii części

Andrzej Pietruszczak
od 44,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

U źródeł pamięci. O "zapominaniu" w historii, teologii i literaturze

Piotr Roszak
od 42,00 zł
Książka
Filozofia

Odczuwanie religii u Leconte de Lisle'a

Henryk Elzenberg
od 26,60 zł
Książka
Filozofia

Historia sceptycyzmu. W poszukiwaniu spójności

Renata Ziemińska
od 38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Eseje o radykalnym empiryzmie

William James
36,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Technonauka w społeczeństwie ryzyka. Filozofia wobec niepożądanych następstw praktycznego sukcesu nauki

Ewa Bińczyk
64,00 zł
Książka
Filozofia

Don Kichote w krainie filozofów. O kichotyzmie Pokolenia '98 jako poszukiwaniu nowoczesnej formuły podmiotowości

Iwona Krupecka
od 36,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Podmiot poznania a nauka

Małgorzata Czarnocka
52,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Eseje o nowoczesności

Ágnes Heller
46,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Liberalizm, wspólnotowość, równość. Eseje z filozofii polityki

Andrzej Szahaj
40,00 zł
Książka
Filozofia

Wola powszechna w filozofii politycznej

Janusz Grygieńć
od 36,00 zł
Książka
Filozofia

Religie i religijność w świecie współczesnym

Marek Szulakiewicz
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Dzieła zebrane, t. VI: Pisma po roku 1781

Immanuel Kant
70,00 zł
Książka
Filozofia

Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła

Dorota Pietrzyk-Reeves
od 48,00 zł
Książka
Filozofia

Modele, artefakty, kolektywy. Praktyka badawcza w perspektywie współczesnych studiów nad nauką

Łukasz Afeltowicz
od 38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Wokół rozumienia szaleństwa

Paulina Prus, Adrian Stelmaszyk
28,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Filozofia nauki. Nowe wymiary

Alfredo Marcos
38,00 zł
Książka
Filozofia

Odkrycie nieświadomości. Czy destrukcja kartezjańskiego pojęcia podmiotu poznającego?

Szymon Wróbel
od 38,00 zł
Książka
Filozofia

(Nad)użycia ciała w kulturze

Tadeusz Rachwał, Katarzyna Więckowska
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Życie w labiryntach

Steffen Dietzsch
36,00 zł 25,20 zł
Książka
Nauki humanistyczne

O pojęciu dowodu w matematyce

Krzysztof Wójtowicz
od 34,00 zł
Książka
Filozofia

Neopragmatyzm

Tadeusz Szubka
od 34,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

Spór o granice poznania dzieła muzycznego

Maciej Gołąb
od 38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Kilka wykładów o powołaniu uczonego

Johann Fichte
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Filozofia i psychologia egzystencjalna

Mirosław Żelazny
80,00 zł
Książka
Filozofia

Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty'ego w kontekście sporu o postmodernizm

Andrzej Szahaj
od 38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Filozofia i nauka - trudne związki. Metallmann - Witkiewicz - Gawecki

Maciej Dombrowski
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Komunitaryzm. Nowy program polityczny i obywatelski

Henry Tam
44,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju

Włodzimierz Tyburski
36,00 zł 25,20 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Filozofia XVII wieku - twórcy, problemy, kontynuacje

Jolanta Żelazna
56,00 zł
Książka
Filozofia

Heurystyka filozoficzna

Jan Hartman
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Niemiecka analityczna filozofia umysłu

Anita Pacholik-Żuromska
42,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Czas i to, co ludzkie. Szkice z chronozofii i kultury

Marek Szulakiewicz
58,00 zł
Książka
Filozofia

Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej

Roman Murawski
od 36,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Poznając siebie, czyli konceptualne podstawy samowiedzy

Anita Pacholik-Żuromska
40,00 zł 28,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Odsłonić tajemnicę znaczenia. Eseje z filozofii języka

Aleksandra Derra
48,00 zł 33,60 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Próba stworzenia nowej teorii widzenia i inne eseje filozoficzne

George Berkeley
36,00 zł
Książka
Filozofia

Praktyka polityczna. Od "Państwa" do "Praw" Platona

Dorota Zygmuntowicz
od 38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Dzieła zebrane, t. V: Religia w obrębie samego rozumu. Spór fakultetów. Metafizyka moralności

Immanuel Kant
72,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Wszystko otwarte na nowo. Teoria Aktora-Sieci i filozofia kultury

Krzysztof Abriszewski
44,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Logiki zdaniowe wyrażalne przez modalność

Marek Nasieniewski
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Trzy wykłady kopernikańskie

Stanisław Filipowicz
14,00 zł 9,80 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Samotny egoista czy odpowiedzialny obywatel? Rozważania na temat liberalnego ideału człowieka i obywatela

Barbara Grabowska
38,00 zł 26,60 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Spinozjańska teoria afektów

Jolanta Żelazna
68,00 zł 47,60 zł
Książka
Filozofia

Człowiek - kultura - społeczeństwo. Stanowisko Josefa Piepera w kontekście współczesnej filozofii niemieckiej

Józef Kożuchowski
od 30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Człowiek i duch nieskończony. Immaterializm George'a Berkeleya

Adam Grzeliński
46,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Wpływ francuskich estetyków naturalistycznych XVIII wieku na klasyczną estetykę niemiecką

Kinga Kaśkiewicz
58,00 zł 40,60 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Kant a metafizyka

Norbert Leśniewski, Jarosław Rolewski
38,00 zł 26,60 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Dzieła zebrane, t. I: Pisma przedkrytyczne

Immanuel Kant
130,00 zł
Książka
Filozofia

Substancja jak światło? Wybrane pojęcia i problemy filozofii Spinozy

Jolanta Żelazna
od 20,30 zł
Książka
Filozofia

Granice i ograniczenia. O doświadczeniu granic i ich przekraczaniu

Marek Szulakiewicz
od 49,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Spełnianie obietnicy naszego kraju. Myśl lewicowa w dwudziestowiecznej Ameryce

Richard Rorty
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Jednostka, państwo i prawo w filozofii Fryderyka Nietzschego. Mała vs wielka polityka

Marta Baranowska
64,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Smak, geniusz, sztuka. Filozofia piękna Alexandra Gerarda w świetle estetyki kantowskiej

Krzysztof Wawrzonkowski
49,00 zł 34,30 zł
Książka
Filozofia

O procesorach i procesach myślowych. Elementy kognitywistyki

Max Urchs
od 40,00 zł
Książka
Filozofia

Filozofia na rozdrożu

Tadeusz Czeżowski
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

O odkryciu, po którym wszelka nowa krytyka czystego rozumu jest zbędna ze względu na istnienie wcześniejszej. I inne rozprawy filozoficzne

Immanuel Kant
14,00 zł 9,80 zł
Książka
Filozofia

Miarą jest każdy z nas. Projekt zwolenników zmienności rzeczy w platońskim Teajtecie na tle myśli sofistycznej

Zbigniew Nerczuk
od 42,00 zł
Książka
Filozofia

Antropologia filozoficzna - inspiracje biblijne

Andrzej Słowikowski, Marian Grabowski
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Elzenberg - tradycja i współczesność

Ryszard Wiśniewski, Włodzimierz Tyburski
od 4,92 zł
Książka
Filozofia

Filozofia religii Immanuela Kanta

Tomasz Kupś
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Relatywizm i fundamentalizm oraz inne szkice z filozofii kultury i polityki

Andrzej Szahaj
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Treść umysłu

Bartłomiej Świątczak
26,00 zł 18,20 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Idea wolności słowa Johna Miltona

Wiesław Wacławczyk
26,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Od logiki klasycznej do niemonotonicznej

David Makinson, Tomasz Jarmużek
23,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Podpatrzyć niebo. Esej z filozofii idei

Mirosław Żelazny
18,00 zł 12,60 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Religia i czas

Marek Szulakiewicz
26,00 zł 18,20 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Fundamentalizm i kultury

Marek Szulakiewicz, Zbigniew Karpus
55,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Indywidualizm, wspólnotowość, polityka

Andrzej Szahaj, Marek N. Jakubowski
45,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki

Andrzej Szahaj
29,00 zł 20,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Problem uniwersalizacji etosu mieszczańskiego

Marcin T. Zdrenka
35,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Studia z filozofii niemieckiej, t. 1. Hermeneutyczna tożsamość filozofii

Jarosław Rolewski, Stanisław Czerniak
2,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Studia z filozofii niemieckiej, t. 3. Współczesna fenomenologia niemiecka

Jarosław Rolewski, Stanisław Czerniak
8,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Filozofia amerykańska dziś

Andrzej Szahaj, Tomasz Komendziński
23,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Studia z filozofii niemieckiej, t. 2. Szkoła Rittera

Jarosław Rolewski, Stanisław Czerniak
8,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Studia z filozofii niemieckiej, t. 4. Antropologia filozoficzna

Jarosław Rolewski, Stanisław Czerniak
33,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Istnienie i logika

Leon Gumański
62,00 zł 43,40 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Dlaczego dziewictwo jest lepsze niż małżeństwo? Spór o ideał w chrześcijaństwie zachodnim końca IV stulecia w relacji Ambrożego, Hieronima i Augustyna

Przemysław Nehring
30,00 zł 21,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Kategorie "podmiotu" i "przedmiotu" w Dawida Hume'a nauce o naturze ludzkiej

Adam Grzeliński
49,00 zł 34,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Filozofia jako hermeneutyka

Marek Szulakiewicz
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

O myśleniu procesualnym: Charles Hartshorne i Charles Sanders Peirce t.II

Tomasz Komendziński
25,00 zł 17,50 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Poznanie - podmiot - dyskurs. Idee i dziedzictwo frankofońskiej tradycji epistemologicznej

Adam Dubik
38,00 zł 26,60 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Filozofia i opór

Adam Dubik
26,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu

Henryk Elzenberg
67,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Roman Witold Ingarden

Roman Stanisław Ingarden
10,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Polska filozofia analityczna. W kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Ryszard Wiśniewski, Włodzimierz Tyburski
25,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji

Andrzej Wojciechowski
21,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Henryk Elzenberg (1887-1967) Dziedzictwo idei

Włodzimierz Tyburski
15,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Rozprawy z historii filozofii nowożytnej i współczesnej

Józef Pawlak, Ryszard Jadczak
16,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Polskie zjazdy filozoficzne

Ryszard Jadczak
2,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Piękno i wzniosłość w filozofii Fryderyka Schillera

Kinga Kaśkiewicz
30,00 zł 21,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Od teorii literatury do ontologii świata

Jerzy Perzanowski, Andrzej Pietruszczak
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

W kręgu Platona i jego dialogów

Anna Głodowska, Tomasz Dreikopel, Tomasz Dreikopel, Jarosław M. Spychała
42,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Koncepcja egzystencji Sorena Kierkegaarda w kontekście filozofii niemieckiej

Tomasz Kupś
55,00 zł 38,50 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Wokół filozofii logicznej

Andrzej Pietruszczak, Jacek Malinowski
49,00 zł 34,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

List o entuzjazmie. Moraliści

Shaftesbury Anthony Ashley Cooper
23,00 zł 16,10 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Nietzsche "Ten wielki wzgardziciel"

Mirosław Żelazny
26,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Rozprawa filozoficzna o religii i moralności / Philosophische Abhandlung über Religion und Moral

Immanuel Kant
70,00 zł 49,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Od filozofii polityki do praktyki politycznej

Andrzej Szahaj
35,00 zł 24,50 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Ciągłość historii i historia ciągłości

Marek N. Jakubowski
46,00 zł 32,20 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Rozprawy filozoficzne. Księga pamiątkowa w darze Profesorowi Józefowi Pawlakowi

Ryszard Wiśniewski, Włodzimierz Tyburski
29,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Przypadek Wagnera. Wprowadzenie

Fryderyk Nietzshe
16,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Mereologia a topologia i geometria bezpunktowa

Cezary Gorzka
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Narodowe i uniwersalne. Cztery studia o polskiej filozofii politycznej doby romantyzmu

Marek N. Jakubowski
2,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Obecność filozofii transcendentalnej

Marek Szulakiewicz
27,00 zł 18,90 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Metamereologia

Andrzej Pietruszczak
5,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Filozofia na Uniwersytecie Stefana Batorego

Józef Pawlak
25,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Filozofia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (1945-1995)

Józef Pawlak
1,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Dialog w kulturze

36,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Filozofia

Barbara Skarga. Doktor Honoris Causa UMK

12,00 zł
czasopismo
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 25/3/2016: Special Issue: Mereology and Beyond (II)

Marek Nasieniewski, Andrzej Pietruszczak
od 20,00 zł
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 8/2000: Parainconsistency. Part II

Andrzej Pietruszczak
za darmo
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 9/2001: Parainconsistency. Part III

Andrzej Pietruszczak
za darmo
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 10/2002: Third German-Polish Workshop on Logic & Logical Philosophy

Andrzej Pietruszczak
za darmo
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 7/1999: Parainconsistency. Part I

Andrzej Pietruszczak
za darmo
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 6/1998: Second German-Polish Workshop on Logic & Logical Philosophy

Andrzej Pietruszczak
za darmo
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 5/1997

Andrzej Pietruszczak
za darmo
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 2/1994: Ontologic. Essays on Formal Ontology

Andrzej Pietruszczak
za darmo
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 3/1995: "Varia" and "The First German-Polish Workshop on Logic - Logical Philosophy"

Andrzej Pietruszczak
za darmo
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 4/1996

Andrzej Pietruszczak
za darmo
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 1/1993

Andrzej Pietruszczak
za darmo
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 11-12/2003: "Proceedings of Logico-Philosophical Flemish-Polish Workshops II-IV" (11) and "Varia" (12)

Andrzej Pietruszczak
za darmo
czasopismo Open access
Filozofia

Logic and Logical Philosophy 13/2004

Andrzej Pietruszczak
za darmo
1/

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.