• Home
  • Toruńskie studia polsko-włoskie. Studi polacco-italiani di Toruń. IV (2005)

Zbigniew Witkowski, Cezary Bronowski (red.)

Toruńskie studia polsko-włoskie. Studi polacco-italiani di Toruń. IV (2005)

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1833-7
Publication year:
2005
Pages number:
192
Nr wydania:
1
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Series:
Toruńskie studia polsko-włoskie
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

23,00 zł

miękka ze skrzydełkami

Zbigniew Witkowski, Cezary Bronowski (red.)

Toruńskie studia polsko-włoskie. Studi polacco-italiani di Toruń. IV (2005)

Już ponad dwadzieścia lat trwa współpraca i aktywna wymiana naukowa pomiędzy UMK a różnymi uniwersytetami włoskimi. Efektem tych związków byty dotychczas m.in. trzy tomy Toruńskich studiów polsko-włoskich (1986, 1992, 1994), przedstawiające nasze dokonania naukowo-badawcze w sferze zainteresowań przeszłością, teraźniejszością i przyszłością Włoch, a także dające wyraz chęci kontynuowania kontaktów z nami ze strony naszych Partnerów i Przyjaciół - Uczonych włoskich.
W dwudziestą rocznicę podpisania umowy o współpracy naukowej z Uniwersytetem Padewskim, na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji oraz Senatu UMK, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski odznaczył Orderem Krzyża Zasługi RP Panią prof. dr dr h.c. Graziellę Allegri Filippini z Padwy w uznaniu Jej wybitnych zasług w dziele zbliżania nauki włoskiej i polskiej.
Systematycznie poszerza się krąg naszych kontaktów naukowych w Italii, obejmując po uczelniach Padwy, Ferrary, Florencji, Lecce, Mediolanu, Perugii, Rzymu i Werony także Mantovę, kolejne uniwersytety rzymskie (LUISS) oraz Izbę Deputowanych Parlamentu Włoskiego.
Prezentowany kolejny, czwarty już tom studiów jest dowodem trwania i pogłębiania się współpracy naukowej łączącej środowisko toruńskie i akademickie środowiska włoskie. Studia polsko-wloskie dobrze służą idei wymiany naukowej między UMK a różnymi ośrodkami włoskimi oraz rozwojowi przyjaźni pomiędzy naszymi dwoma narodami, zgodnie z tradycją, jaką uosabia Patron naszej Uczelni - Mikołaj Kopernik, zdobywający niegdyś swą wiedzę, którą zadziwił świat, w akademiach włoskich.

Spis treści
Od Redaktorów; Marek Sobczyk: Vis, cui resisti non potest a vitia, ex ipsa re oriantur w rozstrzygnięciu Serviusa Sulpiciusa - D. 19.2.15.2; Marcin Pawlak: Bitwa pod Ariminum i jej znaczenie. Próba reinterpretacji; Anna Zaborowska: Skutki prawne zarządu peculium przez servus peculiaris; Ewa Gajda: Małżeństwa mieszane w prawie kanonicznym do X wieku (rys problematyki); Wiesław Mossakowski: Pojęcie giustizia u Dantego; Riccardo Campa: Racjonalizm krytyczny jako kodeks etyczny badań naukowych; Mauro Volpi: System wyborczy RFN a reforma wyborcza we Włoszech; Vito Cozzoli: Ewolucja roli ugrupowań parlamentarnych w regulaminie Izby Deputowanych we Włoszech; Guido Meloni: Autonomia terytorialna - pomiędzy reformami ustawodawstwa zwykłego i konstytucji; Gian Candido De Martin: Pierwsze oceny reformy tytułu V konstytucji Włoch
 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum