• Home
  • Pedagogika
  • Ciało jako kategoria pedagogiczna. W poszukiwaniu integralnego modelu edukacji

Piotr Błajet

Ciało jako kategoria pedagogiczna. W poszukiwaniu integralnego modelu edukacji

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1931-7
Publication year:
2006
Pages number:
270
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

37,00 zł

Miękka

Piotr Błajet

Ciało jako kategoria pedagogiczna. W poszukiwaniu integralnego modelu edukacji

Kategoria produktu:

Autor zajmuje się problemem, jakie jest odniesienie istoty (nie przejawów) bycia ciałem do wychowania. Jakkolwiek rozważania o przejawach bycia ciałem, czyli cielesności, również pojawiają się w pracy, to nie jest to jej główny wątek. Autor próbuje wykazać, że ciało jako jeden z poziomów świadomości i niedające oddzielić się od duszy, stanowi o naszej podmiotowości w sensie esencjonalnym. Zatem ciało może i musi być przedmiotem wychowania. Takie ujęcie ciała jest nowym horyzontem myślowym w pedagogice. W swej istocie studium stanowi próbę wprowadzenia pojęcia "ciało" w obręb kategorii pedagogicznych.

Spis treści
Wstęp; Inspiracje. Poszukiwania. płaszczyzny analizy (Ciało w kontekście praktyki pedagogicznej * Paradygmat kartezjański w edukacji * Hominizacja jako konieczny proces edukacji * Ciało: otwarcie na nową kategońę pedagogiczną * W poszukiwaniu adekwatnej perspektywy badawczej); Od przedmiotowosci ku podmiotowosci ciała (Przedmiotowe traktowanie ciała w myśleniu europejskim * Negacja ciała w myśli chrześcijańskiej * Niezamierzone skutki dualizmu kartezjańskiego * Opresja ciała w społeczeństwie burżuazyjnym * Ciało "dostarczycielem" przeżyć w czasach ponowoczesnych * Wychowanie, czyli intelekt kontra ciało * Tłumienie i eksplozja cielesności * Napięcie intelekt-ciało w wychowaniu * Stan permanentnej "rewolucji 1968" w edukacji * Geneza oraz edukacyjne skutki przedmiotowego traktowania ciała * Zredukowany obraz ciała * Ciało "poza nawiasem" wychowania * Ciało z perspektywy paradygmatu Kena Wilbera * Ontogenetyczna etiologia dezintegracji umysłu i ciała * Filogenetyczna etiologia dezintegracji umysłu i ciała * Skutki dezintegracji umysłu i ciała * Integralna wizja człowieka * Krytyka dualizmu kartezjańskiego * Umysł w ciele, ciało w umyśle * Ciało jako kontekst dla umysłu * Ciało jako kontekst dla treści kształcenia * Jedność myślenia, percepcji, motoryki * Cztery stopnie redukcji widzenia); Triada pedagogii ciała (Podmiotowa koncepcja ciała Jana Pawła II * Schemat ciała w procesie wychowania * Jedność poznania i działania * Odcieśnienie przez instrumentację * Ciało fundamentem podmiotowych relacji * Jednocząca funkcja ciała * Edukacja szkolna, język i rozumienie innego człowieka * Seksualność ciała zadanie wychowawcze * Dylematy edukacji seksualnej * "Urządzenie seksualności * Istota seksualności * Edukacja seksualna - od episteme do powieści przypowieści * O wychowaniu do wstydu * Nagości zachowania seksualne * Pruderia i stosunek do ciała * Wstyd - między pruderią a bezwstydem * Oswajanie z nagością * Stosunek do nagośdjako problem wychowawczy); Podsumowanie i implikacje praktyczne; Epilog; Bibliografia; Summary

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Piotr Błajet

    Profesor na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie również obronił pracę doktorską z fizjologii sportu. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Nauk Humanistycznych UMK w Toruniu, a tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk społecznych w 2012 r. Przez blisko 20 lat był trenerem koszykówki w sporcie dzieci i młodzieży oraz sporcie profesjonalnym, pracował także jako nauczyciele wychowania fizycznego. W pracy naukowej podejmuje problematykę z zakresu pedagogiki zdrowia, pedagogiki ciała, pedagogiki sportu, edukacji integralnej. Najważniejsze jego prace: Ciało jako kategoria pedagogiczna (2006), Szkice o wychowaniu agonistycznym (2008), Miłość. Rozwój. Wychowanie (2010), Od edukacji sportowej do olimpijskiej. Studium antropologiczne (2012); (Nie)przypadkowa edukacja (2016). Kolarstwo górskie i szosowe to jego pasja na co dzień.

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum