• Home
  • Pedagogika
  • Ciało jako kategoria pedagogiczna. W poszukiwaniu integralnego modelu edukacji

Piotr Błajet

Ciało jako kategoria pedagogiczna. W poszukiwaniu integralnego modelu edukacji

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1931-7
Publication year:
2006
Pages number:
270
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

37,00 zł

Miękka

Piotr Błajet

Ciało jako kategoria pedagogiczna. W poszukiwaniu integralnego modelu edukacji

Kategoria produktu:

Autor zajmuje się problemem, jakie jest odniesienie istoty (nie przejawów) bycia ciałem do wychowania. Jakkolwiek rozważania o przejawach bycia ciałem, czyli cielesności, również pojawiają się w pracy, to nie jest to jej główny wątek. Autor próbuje wykazać, że ciało jako jeden z poziomów świadomości i niedające oddzielić się od duszy, stanowi o naszej podmiotowości w sensie esencjonalnym. Zatem ciało może i musi być przedmiotem wychowania. Takie ujęcie ciała jest nowym horyzontem myślowym w pedagogice. W swej istocie studium stanowi próbę wprowadzenia pojęcia "ciało" w obręb kategorii pedagogicznych.

Spis treści
Wstęp; Inspiracje. Poszukiwania. płaszczyzny analizy (Ciało w kontekście praktyki pedagogicznej * Paradygmat kartezjański w edukacji * Hominizacja jako konieczny proces edukacji * Ciało: otwarcie na nową kategońę pedagogiczną * W poszukiwaniu adekwatnej perspektywy badawczej); Od przedmiotowosci ku podmiotowosci ciała (Przedmiotowe traktowanie ciała w myśleniu europejskim * Negacja ciała w myśli chrześcijańskiej * Niezamierzone skutki dualizmu kartezjańskiego * Opresja ciała w społeczeństwie burżuazyjnym * Ciało "dostarczycielem" przeżyć w czasach ponowoczesnych * Wychowanie, czyli intelekt kontra ciało * Tłumienie i eksplozja cielesności * Napięcie intelekt-ciało w wychowaniu * Stan permanentnej "rewolucji 1968" w edukacji * Geneza oraz edukacyjne skutki przedmiotowego traktowania ciała * Zredukowany obraz ciała * Ciało "poza nawiasem" wychowania * Ciało z perspektywy paradygmatu Kena Wilbera * Ontogenetyczna etiologia dezintegracji umysłu i ciała * Filogenetyczna etiologia dezintegracji umysłu i ciała * Skutki dezintegracji umysłu i ciała * Integralna wizja człowieka * Krytyka dualizmu kartezjańskiego * Umysł w ciele, ciało w umyśle * Ciało jako kontekst dla umysłu * Ciało jako kontekst dla treści kształcenia * Jedność myślenia, percepcji, motoryki * Cztery stopnie redukcji widzenia); Triada pedagogii ciała (Podmiotowa koncepcja ciała Jana Pawła II * Schemat ciała w procesie wychowania * Jedność poznania i działania * Odcieśnienie przez instrumentację * Ciało fundamentem podmiotowych relacji * Jednocząca funkcja ciała * Edukacja szkolna, język i rozumienie innego człowieka * Seksualność ciała zadanie wychowawcze * Dylematy edukacji seksualnej * "Urządzenie seksualności * Istota seksualności * Edukacja seksualna - od episteme do powieści przypowieści * O wychowaniu do wstydu * Nagości zachowania seksualne * Pruderia i stosunek do ciała * Wstyd - między pruderią a bezwstydem * Oswajanie z nagością * Stosunek do nagośdjako problem wychowawczy); Podsumowanie i implikacje praktyczne; Epilog; Bibliografia; Summary

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum