• Home
  • Filologia klasyczna
  • Bis repetita placent. Repetytorium z języka łacińskiego dla studentów historii. Kompendium gramatyczne, zestaw ćwiczeń

Hanna Appel

Bis repetita placent. Repetytorium z języka łacińskiego dla studentów historii. Kompendium gramatyczne, zestaw ćwiczeń

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2110-7
Publication year:
2007
Pages number:
430
Nr wydania:
1
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

56,00 zł

miękka

Hanna Appel

Bis repetita placent. Repetytorium z języka łacińskiego dla studentów historii. Kompendium gramatyczne, zestaw ćwiczeń

Kategoria produktu:

Z przedmowy

Przygotowującniniejsze repetytorium miałam nadzieję, że jego adresaci - studencihistorii i archeologii - polubią łacinę, kiedy dzięki ćwiczeniom w nimzawartym opanują materiał gramatyczny, który dotychczas (z braku wprawyi odpowiednich ćwiczeń) wydawał się trudny; stąd wziął się pomysł, byzatytułować prezentowaną książkę w nawiązaniu do słów Horacego z jego Sztuki poetyckiej, nieco zmodyfikowanych: Bis repetita placent - rzeczy powtórzone podobają się.

W repetytorium ćwiczenia powtórzone są nie tylko dwa razy (bis), ale nawet wielokrotnie (multipliciter).Wydaje się to w pełni uzasadnione. Wiem bowiem z własnego doświadczeniai rokrocznie potwierdzających się obserwacji, że studenci/uczniowie(i nie tylko oni) zazwyczaj lubią to, co umieją. Unikają natomiasttego, czego nie umieją, i czego nie rozumieją, zgodnie z trafnąkonstatacją wybitnego rzymskiego nauczyciela retoryki, Kwintyliana(I wiek n.e.): Damnant quod non intellegunt (Inst. Or. 10, l, 26) - potępiają to, czego nie znają.

Prezentowanerepetytorium powstawało głównie z myślą o tych jego przyszłychużytkownikach, którzy czują potrzebę, mają ochotę lub po prostu musząpowtórzyć i utrwalić gramatykę, którą poznawali przez dwa semestrypierwszego roku swoich studiów na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Potrzecim semestrze czeka ich z kolei test sprawdzający znajomośćgramatyki łacińskiej. Repetytorium powinno im pomóc w przygotowaniu siędo tego zasadniczego sprawdzianu. Im szybciej opanują gramatykęi nabiorą biegłości w wykonywaniu ćwiczeń, tym łatwiej uporają sięz testem i tym efektywniejsza będzie ich praca na zajęciach językałacińskiego w semestrze czwartym. Wówczas bowiem należy jużkoncentrować się raczej na tłumaczeniu tekstów (oraz na doborzesłownictwa), co i tak nie jest łatwe szczególnie dla tych, którzyw czwartym semestrze kontynuując naukę języka łacińskiego wybierająłacinę średniowieczną lub kościelną.

Repetytorium maszczególny charakter, jako że o jego strukturze i doborze materiałudecydują głównie względy praktyczne. W jednym podręczniku zebranezostały obszerne elementy gramatyki oraz specjalnie do nich dobranećwiczenia, a także teksty preparowane (służące pogłębieniu znajomościform gramatycznych oraz umiejętności ich tłumaczenia, tym razemw kontekście), ponadto zaś teksty oryginalne [...].

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum