SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Filologie obce / Filologia klasyczna

Bis repetita placent. Repetytorium z języka łacińskiego dla studentów historii. Kompendium gramatyczne, zestaw ćwiczeń

autorzy: Hanna Appel
Rok wydania:2007 Nr wydania:1 Liczba stron:430 ISBN:978-83-231-2110-7
OPIS
Z przedmowy

Przygotowującniniejsze repetytorium miałam nadzieję, że jego adresaci - studencihistorii i archeologii - polubią łacinę, kiedy dzięki ćwiczeniom w nimzawartym opanują materiał gramatyczny, który dotychczas (z braku wprawyi odpowiednich ćwiczeń) wydawał się trudny; stąd wziął się pomysł, byzatytułować prezentowaną książkę w nawiązaniu do słów Horacego z jego Sztuki poetyckiej, nieco zmodyfikowanych: Bis repetita placent - rzeczy powtórzone podobają się.

W repetytorium ćwiczenia powtórzone są nie tylko dwa razy (bis), ale nawet wielokrotnie (multipliciter).Wydaje się to w pełni uzasadnione. Wiem bowiem z własnego doświadczeniai rokrocznie potwierdzających się obserwacji, że studenci/uczniowie(i nie tylko oni) zazwyczaj lubią to, co umieją. Unikają natomiasttego, czego nie umieją, i czego nie rozumieją, zgodnie z trafnąkonstatacją wybitnego rzymskiego nauczyciela retoryki, Kwintyliana(I wiek n.e.): Damnant quod non intellegunt (Inst. Or. 10, l, 26) - potępiają to, czego nie znają.

Prezentowanerepetytorium powstawało głównie z myślą o tych jego przyszłychużytkownikach, którzy czują potrzebę, mają ochotę lub po prostu musząpowtórzyć i utrwalić gramatykę, którą poznawali przez dwa semestrypierwszego roku swoich studiów na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Potrzecim semestrze czeka ich z kolei test sprawdzający znajomośćgramatyki łacińskiej. Repetytorium powinno im pomóc w przygotowaniu siędo tego zasadniczego sprawdzianu. Im szybciej opanują gramatykęi nabiorą biegłości w wykonywaniu ćwiczeń, tym łatwiej uporają sięz testem i tym efektywniejsza będzie ich praca na zajęciach językałacińskiego w semestrze czwartym. Wówczas bowiem należy jużkoncentrować się raczej na tłumaczeniu tekstów (oraz na doborzesłownictwa), co i tak nie jest łatwe szczególnie dla tych, którzyw czwartym semestrze kontynuując naukę języka łacińskiego wybierająłacinę średniowieczną lub kościelną.

Repetytorium maszczególny charakter, jako że o jego strukturze i doborze materiałudecydują głównie względy praktyczne. W jednym podręczniku zebranezostały obszerne elementy gramatyki oraz specjalnie do nich dobranećwiczenia, a także teksty preparowane (służące pogłębieniu znajomościform gramatycznych oraz umiejętności ich tłumaczenia, tym razemw kontekście), ponadto zaś teksty oryginalne [...].

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.