Ireneusz Werbiński

Problemy i zadania współczesnej hagiologii

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1782-9
Publication year:
2004
Pages number:
310
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Ireneusz Werbiński

Problemy i zadania współczesnej hagiologii

Kategoria produktu:

Spis treści
Wykaz skrótów; Wstęp; Przedmiot hagiologii (Powołanie do świętości * Pojmowanie świętości * Biblijny obraz świętości * Eklezjalny wymiar świętości * Ascetyczny wymiar świętości * Mistyczny wymiar świętości * Charyzmatyczny wymiar świętości * Uświęcająca rola Ducha Świętego * Osobowe uwarunkowania świętości * Istota świętości * Czynniki wspomagające świętość * Przeszkody osiągania świętości); Metody badań hagiologicznych (Hermeneutyka hagiologiczna * Zastosowanie w hagiologii metod wypracowanych przez nauki historyczne * Odkrycie faktu historycznego * Sposoby ustalania faktów * Kreślenie źródeł * Autentyczność źródeł i wiarygodność informatora * Proces historyczny * Poznanie historyczne * Narracja historyczna, jej składniki i możliwości badawcze * Zastosowanie metod wypracowanych w psychologii * Podstawowe uwarunkowania metodologii psychologicznej * Dojrzała osobowość i kryteria jej oceny * Cechowa teoria osobowości G. W. Allporta * Czynnikowa teoria osobowości R. B. Cattella * Koncepcja osobowości według A. H. Maslowa * Zastosowanie metod wypracowanych przez nauki teologiczne * Teologiczne ujęcie faktu * Teologiczne odczytywanie i odtwarzanie faktu); Twórczość hagiograficzna (Hagiografia powszechna * Hagiografia starożytności chrześcijańskiej * Hagiografia okresu średniowiecza * Hagiografia współczesna * Hagiografia polska); Sposoby dowodzenia "świętości kanonizowanej" (Geneza i rozwój postępowania kanonizacyjnego * Pierwsze formy kanonizacji * Procedura prawna postępowania kanonizacyjnego od papieża Urbana VIII do Jana Pawła II * Postępowanie kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana Pawła II * Kult oddawany świętym, obrazom i relikwiom * Kanoniczne pojmowanie świętości * Męczeństwo według ustawodawstwa kanonicznego * Pojęcie męczeństwa * Kryteria orzekania męczeństwa przez Kościół * Dowodzenie męczeństwa * Osoba męczennika * Postawa wobec śmierci * Prześladowca * Fakt śmierci * Świętość wyznawców według prawa kanonicznego * Etapy i formy orzecznictwa "świętości kanonizowanej' * Beatyfikacja * Kanonizacja * Zagadnienie kanonizacji w Kościele katolickim * Kanonizacja w Kościele prawosławnym * Problem "kanonizacji" w innych wyznaniach chrześcijańskich * Dowodzenie świętości w procesie beatyfikacyjno-kanonizacyjnym * Uwarunkowania dotyczące rozpoczęcia sprawy * Kontynuacja procesu beatyfikacyjnego * Pewność moralna w dowodzeniu kanonizacyjnym * Znaczenie cudów i łask szczególnych w orzekaniu świętości); Zadania hagiologii (Ewolucja zadań hagiologicznych odczytanych z wybranej literatury przedmiotu * Główne zadania hagiologii współczesnej na podstawie literatury przedmiotu * Święci jako wzory osobowe * Egzystencjalna rola świętych * Symboliczna funkcja świętych jako wzorów osobowych * Animacyjna i hagiofanijna funkcja świętych jako wzorów osobowych * Ukazywanie wzorów osobowych i postaw świętych poprzez celebrację ich liturgicznych wspomnień * Wzory świętych dla poszczególnych stanów życia * Wzór świętości dla osób świeckich * Wzór świętości dla "osób konsekrowanych" * Wzór świętości dla kapłanów diecezjalnych * Wartości realizowane w życiu świętych * Święci uczą postawy świadectwa); Zakończenie; Bibliografia; The main problems and tasks of the contemporary hagiology. Summary

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum