SKIP_TO
Kategoria: Nauki teologiczne

Problemy i zadania współczesnej hagiologii

Rok wydania:2004 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:310 ISBN:83-231-1782-9
OPIS

Spis treści
Wykaz skrótów; Wstęp; Przedmiot hagiologii (Powołanie do świętości * Pojmowanie świętości * Biblijny obraz świętości * Eklezjalny wymiar świętości * Ascetyczny wymiar świętości * Mistyczny wymiar świętości * Charyzmatyczny wymiar świętości * Uświęcająca rola Ducha Świętego * Osobowe uwarunkowania świętości * Istota świętości * Czynniki wspomagające świętość * Przeszkody osiągania świętości); Metody badań hagiologicznych (Hermeneutyka hagiologiczna * Zastosowanie w hagiologii metod wypracowanych przez nauki historyczne * Odkrycie faktu historycznego * Sposoby ustalania faktów * Kreślenie źródeł * Autentyczność źródeł i wiarygodność informatora * Proces historyczny * Poznanie historyczne * Narracja historyczna, jej składniki i możliwości badawcze * Zastosowanie metod wypracowanych w psychologii * Podstawowe uwarunkowania metodologii psychologicznej * Dojrzała osobowość i kryteria jej oceny * Cechowa teoria osobowości G. W. Allporta * Czynnikowa teoria osobowości R. B. Cattella * Koncepcja osobowości według A. H. Maslowa * Zastosowanie metod wypracowanych przez nauki teologiczne * Teologiczne ujęcie faktu * Teologiczne odczytywanie i odtwarzanie faktu); Twórczość hagiograficzna (Hagiografia powszechna * Hagiografia starożytności chrześcijańskiej * Hagiografia okresu średniowiecza * Hagiografia współczesna * Hagiografia polska); Sposoby dowodzenia "świętości kanonizowanej" (Geneza i rozwój postępowania kanonizacyjnego * Pierwsze formy kanonizacji * Procedura prawna postępowania kanonizacyjnego od papieża Urbana VIII do Jana Pawła II * Postępowanie kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana Pawła II * Kult oddawany świętym, obrazom i relikwiom * Kanoniczne pojmowanie świętości * Męczeństwo według ustawodawstwa kanonicznego * Pojęcie męczeństwa * Kryteria orzekania męczeństwa przez Kościół * Dowodzenie męczeństwa * Osoba męczennika * Postawa wobec śmierci * Prześladowca * Fakt śmierci * Świętość wyznawców według prawa kanonicznego * Etapy i formy orzecznictwa "świętości kanonizowanej' * Beatyfikacja * Kanonizacja * Zagadnienie kanonizacji w Kościele katolickim * Kanonizacja w Kościele prawosławnym * Problem "kanonizacji" w innych wyznaniach chrześcijańskich * Dowodzenie świętości w procesie beatyfikacyjno-kanonizacyjnym * Uwarunkowania dotyczące rozpoczęcia sprawy * Kontynuacja procesu beatyfikacyjnego * Pewność moralna w dowodzeniu kanonizacyjnym * Znaczenie cudów i łask szczególnych w orzekaniu świętości); Zadania hagiologii (Ewolucja zadań hagiologicznych odczytanych z wybranej literatury przedmiotu * Główne zadania hagiologii współczesnej na podstawie literatury przedmiotu * Święci jako wzory osobowe * Egzystencjalna rola świętych * Symboliczna funkcja świętych jako wzorów osobowych * Animacyjna i hagiofanijna funkcja świętych jako wzorów osobowych * Ukazywanie wzorów osobowych i postaw świętych poprzez celebrację ich liturgicznych wspomnień * Wzory świętych dla poszczególnych stanów życia * Wzór świętości dla osób świeckich * Wzór świętości dla "osób konsekrowanych" * Wzór świętości dla kapłanów diecezjalnych * Wartości realizowane w życiu świętych * Święci uczą postawy świadectwa); Zakończenie; Bibliografia; The main problems and tasks of the contemporary hagiology. Summary

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.