SKIP_TO
Kategoria: Nauki teologiczne

Edukacja, kultura, teologia. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi z okazji 65. rocznicy urodzin

autorzy: Ireneusz Werbiński, Krzysztof Konecki redaktorzy: Krzysztof Konecki
Rok wydania:2003 Liczba stron:836 ISBN:83-231-1573-7
OPIS

Spis treści
Przedmowa
Słowo wstępne
Częśc I Z biografii i osiągnięć Księdza Profesora Jerzego Bagrowicza
Droga życiowa i naukowa Księdza Profesora Jerzego Bagrowicza
Bibliografia prac Księdza Profesora Jerzego Bagrowicza
Ks. Jan Charytański SJ - Czterdzieści lat owocnej pracy
Ks. Roman Murawski SDB - Twórczość katechetyczno-pedagogiczna ks. prof. dr. hab. Jerzego Bagrowicza
Cześć II Edukacja - Kultura
Bp Marian Gołębiewski - Starotestamentowa koncepcja człowieka jako obrazu Boga
Ks. Stanisław Jankowski SDB - Wychowawcza rola Mądrości w Mdr 6, 1-9, 18
Franciszek Adamski - Rodzina środowiskiem wychowania do udziału w życiu Kościoła
Ks. Michał Czajkowski - Jak uczymy o judaizmie?
Ks. Czesław Kustra CSMA - Wychowanie religijno-moralne współczesnego człowieka
Zbigniew Kwieciński - Potrzeba kształcenia w humanistycznej mądrości
Ks. Kazimierz Misiaszek SDR - Jak mówić dorastającym o wierze, Bogu, Jezusie?
Ks. Zbigniew Marek SJ - Teologiczno-wychowawcze akcenty katechezy szkolnej według Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce
Ks. Kazimierz Skoczylas - Wychowanie społeczne w katechezie
Bogusław Śliwerski - Problemy wychowania w procesie globalizacji
Ewa Przybylska - Dekada powszechnej alfabetyzacji. Kolejna iluzja czy krok w kierunku nowego ładu na świecie?
Bronisław Siemieniecki - Zagrożenia wynikające z powszechnego wprowadzenia technologii informacyjnej do życia człowieka
Ks. Wojciech Frątczak - Świątynie parafii Jeziorsko
Bp Czesław Lewandowski - Wspomnienia byłego kapelana szpitala w Kaliszu w latach 1962-1965
Ks. Anastazy Nadolny - Geneza i organizacja parafii w Osieku k. Skórcza
Zbigniew Nosowski - Święte pary małżeńskie w historii Kościoła
Ks. Antoni Poniński - Skazany za milczenie
Ks. Kazimierz Rulka - Czasopisma kleryckie w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku
Witold Wojdyło - Dyplomatyczne aspekty konkordatu z 1925 roku
Ks. Dariusz Lewandowski - Geneza, treści ideowe i forma architektoniczna najważniejszych elementów świątyni chrześcijańskiej
Aleksander Nalaskowski - Uniwersytet - tradycja i rozwój
Józef Półturzycki - Ślady i pamiątki Jana Kochanowskiego w kościołach
Henryk Depta - Rajska dziedzina ułudy
Ks. Zdzisław Pawlak - Człowiek wobec wolności
Ks. Witold Dorsz - Ocalić świat. Istota i zadania edukacji w myśli Hannah Arendt
Piotr Petrykowski - Tożsamość kulturowa - w przestrzeni i miejscach
Andrzej Wojciechowski - Obecność śladem Księdza Józefa Tischnera FILOZOFII DRAMATU
Marian Bybluk - List nieznanego adresata z epistolografii Korczakowskiej
Ireneusz Mikołajczyk - Dei Consentes w traktacie Rerum msticarum libri tres Marka T. Warrona
Bp Roman Andrzejewski - Tempus transit et computatur. Nad zbiorem inskrypcji łacińskich na zegarach
Władysława Szulakiewicz - Etyczne i religijne uwarunkowania rozwoju duchowego człowieka w myśli Witolda Rubczyńskiego
Część III Teologia
Bp Andrzej Suski - Paście stado Boże. Adhortacja do prezbiterów w l P 5, 1-4
Bp Zbigniew Kiernikowski - Potrzeba ewangelizacji dla chrystianizacji religijności (odreligijnienia chrześcijaństwa)
Ks. Dariusz Kotecki - Perykopa o uciszeniu burzy na morzu (Mk 4, 35-41) w świetle wewnętrznych kluczy hermeneutycznych drugiej Ewangelii
Ks. Leonard Fic - Problematyka "Boga" w dialogu chrześcijańsko-buddyjskim
Ks. Wojciech Hanc - Sakramenty inicjacji w swych podstawowych wymiarach teologicznych w dialogijnym spojrzeniu Kościołów Siostrzanych
Ks. Jan Perszon - Doktryna misyjna Kościoła na przykładzie Ad gentes i Redemptoris missio
Ks. Roman Małecki - Kościół jako communio. Szkic do myśli przewodnich wspólnoty
Ks. Jacek Szymański - Implikacje moralne postu jako uczynku pokutnego
Ks. Marian Graczyk SDB - Podstawowe wyznaczniki etosu pracy nauczyciela. Z refleksji nad myślą kard. Stefana Wyszyńskiego
Ks. Lech Król - Życie duchowe osób konsekrowanych w świetle instrukcji "Rozpocząć na nowo od Chrystusa"
Ks. Mieczysław Rusiecki - Świętymi bądźcie
Ks. Ireneusz Werbiński - Dobrze radzić wątpiącym. "A teraz radzę wam być dobrej myśli" (Dz 27, 22)
Eugenia Anna Wesołowska - Być kapłanem
Ks. Zbigniew Zarembski - Świadectwo życia chrześcijańskiego w nauczaniu Jana Pawła II
Ks. Mieczysław Laszczyk - Współczesne stowarzyszenia i ruchy eklezjalne wobec wyzwań nowej ewangelizacji Kościoła w Polsce
Ks. Mirosław Mróz - Teologia bliźniego jako podstawa miłosierdzia chrześcijańskiego. Ku zrozumieniu działalności charytatywnej Kościoła
Ks. Zbigniew Skrobicki - Metoda "dialogu" w realizacji odrodzenia katolicko-społecznego w Polsce w ujęciu czasopisma "Prąd" (1909-1939)
Ks. Krzysztof Konecki - Antynomia światła i ciemności w euchologii Wigilii Paschalnej
Ks. Wojciech Niedźwiecki - Modlitwa powszechna w procesie reformy liturgicznej na Soborze Watykańskim II
Ks. Tadeusz Lewandowski - Posłannictwo kaznodziei w twórczości homiletycznej Księdza Mariana Rzeszewskiego
Ks. Tomasz Kaczmarek - Fenomen życia pustelniczego w kościele starożytnym
Ks. Janusz Gręźlikowski - Sądownictwo diecezji włocławskiej

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.