SKIP_TO

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 1 (2003)

autorzy: Krzysztof Konecki redaktorzy: Krzysztof Konecki
Rok wydania:2003 Liczba stron:260 Format:158 x 228 mm
OPIS

Ukazał się pierwszy numer czasopisma naukowego Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu Teologia i Człowiek. Tytuł czasopisma, jak to podkreśla Dziekan Wydziału, ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz, przytaczając naukę II Soboru Watykańskiego, odzwierciedla wielorakie powiązanie Ewangelii z kulturą ludzką. "Każda epoka i każde pokolenie na inny sposób przeżywa i wyraża owo powiązanie. Dlatego też teologiczna refleksja Kościoła powinna być bliska człowiekowi, z jego kulturą, uwarunkowaniami życia". Stąd czasopismo naukowe Wydziału Teologicznego, będąc wierne orędziu Chrystusa, ma inspirować jednocześnie do wierności człowiekowi, czyli stanowić "rodzaj diakonii teologii wobec świata i człowieka".

Przydatne linki