SKIP_TO

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 11 (2008)

autorzy: Krzysztof Konecki redaktorzy: Krzysztof Konecki
Rok wydania:2008 Liczba stron:267 Format:158 x 228 mm
OPIS

Niniejszy numer „Teologia i Człowiek" - czasopisma naukowego naszego Wydziału dedykujemy Księdzu Prof. dr. hab. Anastazemu Nadolnemu z okazji 70. rocznicy urodzin. Przez tę skromną publikację pragniemy wyrazić nasz głę­boki szacunek, szczerą wdzięczność i serdeczne podziękowanie za ofiarną pracę wychowawczą, naukową i dydaktyczną Księdza Profesora. Jako pracownicy Wydziału chcemy w ten sposób dołączyć się do tych osób i środowisk, które dziękują Bogu za osobę Dostojnego Jubilata, za otrzymane od Niego dobro, doznaną życzliwość i ofiarowaną pomoc. Życzymy, aby Chrystus zachował Go i wspierał na dalsze długie lata w służbie swojemu Kościołowi.
Żyjemy w rzeczywistości, która coraz częściej i głośniej mówi o sobie, że jest „pluralistyczna". Doświadczmy tego także na płaszczyźnie wiary: coraz większa obojętność religijna, kompletny ateizm, skrywana lub manifestowana niechęć do chrześcijaństwa, Chrystusa i Kościoła. Nieobojętne powinno więc być dla chrześcijanina postawienie sobie pytania o zbawienie nie tylko wyznawców religii pozachrześcijańskich, ale także „byłych" chrześcijan. Problem o tyle jest ważny, jeśli się go rozważy w relacji do osoby i dzieła Jezusa Chrystusa, zwłasz­cza Jego Misterium Paschalnego. Tę ważną i aktualną problematykę podejmuje w swoim artykule Ks. Jan Perszon.
Zamieszczamy dwa artykuły z historii Kościoła. Ks. Anastazy Nadolny pisze o inwentarzu Archiwum Parafii Lubawskiej, jednej z najstarszych i wio­dących parafii dawnej diecezji chełmińskiej, obecnie zaś toruńskiej. Natomiast ks. Wojciech Frątczak wypowiada się na temat nowych źródeł do badań nad finansami diecezji włocławskiej za rządów biskupa Jana Zaręby.

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.