SKIP_TO

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 9 (2007)

autorzy: Krzysztof Konecki redaktorzy: Krzysztof Konecki
Rok wydania:2008 Liczba stron:255 Format:158 x 228 mm
OPIS

Bogatą tematykę naszego periodyku otwiera blok tematyczny poświę­cony szeroko rozumianej problematyce Eucharystii. W większości są to re­feraty wygłoszone podczas konferencji naukowej zorganizowanej na Wy­dziale Teologicznym UMK w Toruniu w dniu 19 października 2006 roku nawiązującej do IX Zgromadzenia Generalnego Synodu Biskupów, który odbył się w Watykanie w październiku 2005 roku i który swoje obrady w całości poświęcił Eucharystii. Artykuł abp. Edwarda Ozorowskiego poru­sza zagadnienie ofiary jako primum principium teologii Eucharystii. Eucha­rystia jako rzeczywistość Nowego Testamentu, podobnie jak każdy byt, ma swoją zasadę. Tym primum principium Eucharystii jest ofiara. Tak rozumia­na Eucharystia staje się lekq'ą życia i miłości. Uczy ofiarowania zarówno dóbr materialnych, jak i duchowych drugiemu człowiekowi. Ks. Waldemar Turek, jako uczestnik Synodu poświęconego Eucharystii, dzieli się swoimi osobistymi doświadczeniami i uwagami dotyczącymi bogatego spektrum problemów i wezwań związanych z przeżywaniem Eucharystii przez chrze­ścijan z różnych części świata. Ks. Jose Ramón Yillar ukazuje wzajemny związek, jaki istnieje pomiędzy Eucharystią a kapłaństwem wszystkich wiernych. Blok zamyka opracowanie ks. Władysława Nowaka nt. Euchary­stia źródłem i objawieniem komunii eklezjalnej.

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.