Włodzimierz Marszelewski

Zmiany warunków abiotycznych w jeziorach Polski północno-wschodniej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1927-9
Publication year:
2005
Pages number:
288
Nr wydania:
I
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

24,00 zł

Miękka

Włodzimierz Marszelewski

Zmiany warunków abiotycznych w jeziorach Polski północno-wschodniej

Kategoria produktu:

Spis treści

Wstęp; Cel, zakres i metody badań; Główne problemy zmian jezior w XX wieku w świetle literatury(Zmniejszanie zasobów wodnych jezior * Zmiany termiki wód jeziornych *Eutrofizacja jezior * Zakwaszenie wód jeziornych * Substancjetoksyczne); Charakterystyka rozpatrywanych jezior Polski Północno-Wschodniej i ich zlewni (Rozmieszczenie jezior i i ich parametry morfometryczne * Zlewnie jezior); Wpływ wybranych elementów środowiska geograficznego i antropopresji na jeziora Polski Północno-Wschodniej(Temperatura powietrza * Opady atmosferyczne a wahania poziomu wodyw jeziorach * Opady atmosferyczne a cechy fizyczno-chemiczne wódjeziornych * Użytkowanie terenu * Gospodarka ściekowa * Zmianywłasnościowe jezior); Tendencje zmian cech abiotycznych jezior Polski Północno-Wschodniej(Zmiany powierzchni jezior w świetle materiałów kartograficznych z XIXi XX wieku * Przezroczystość wody * Koncentracja tlenu * Przewodnośćelektrolityczna * Skład chemiczny wody * Związki azotu * Związkifosforu * Metale ciężkie w osadach dennych); Próba oceny przestrzennego zróżnicowania zmian parametrów abiotycznych wód jeziornych(Analiza porównawcza * Analiza statystyczna * Kategoryzacja regionówfizyczno-geograficznych ze względu na zmiany abiotyczne wódjeziornych); Zmiany w gospodarowaniu zasobami wodnymi jako czynnikwarunkujący poprawę abiotycznych właściwości wód jeziornych PolskiPółnocno-Wschodniej (Gospodarka komunalna * Chów zwierząt gospodarskich * Rekultywacja jezior); Podsumowanie i wnioski; Literatura; Załącznik l; Załącznik 2; Summary. Changes of the abiotic conditions in the lakes of North-East Poland

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum