• Home
  • Genealogia. Władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej

Jan Wroniszewski, Andrzej Radzimiński (red.)

Genealogia. Władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1119-7
Publication year:
1999
Pages number:
389
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Jan Wroniszewski, Andrzej Radzimiński (red.)

Genealogia. Władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej

Tomasz Jurek, Rotacja elity dworskiej na Śląsku w XII-XIV w.
Marek Cetwiński, Porwanie Henryka Grubego. Próba interpretacji
Janusz Kurtyka, Problem klienteli możnowładczej w Polsce późnośredniowiecznej
Alicja Szymczakowa, Rodzina czy klientela? Komornicy urzędników sieradzkich w XV wieku
Adam Szweda, Urzędnicy i ich zastępcy w Wielkopolsce w XV w. na przykładzie rodu Grzymałów
Błażej Śliwiński, Herb rodu Święców
Otto Gerhard Oexle, Grupy społeczne w społeczeństwach stanowych: formy żyda w średniowieczu oraz ich historyczne oddziaływanie
Sławomir Gawlas, Monarchia Kazimierza Wielkiego a społeczeństwo
Stanisław Szczur, Prokuratorzy spraw polskich w kurii papieskiej w XIV w.
Krzysztof Ożóg, Miejsce i rola uczonych w późnośredniowiecznym państwie polskim. Poglądy mistrzów krakowskich a rzeczywistość
Przemysław Wiszewski, Związki fundatorów z klasztorami żeńskimi na Śląsku (XIII - połowa XIV w.). Wybrane aspekty
Krzysztof Skupieński, Zagadnienie instytucji zaufania publicznego (wiary publicznej)" w Polsce średniowiecznej. Dyplomatyka w badaniach relacji między władzą a społeczeństwem
Janusz Bieniak, Władza a społeczeństwo w świetle źródeł. (Cztery epizody funkcjonowania sądu staropolskiego na Kujawach)

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum