SKIP_TO

Genealogia. Władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej

autorzy: Jan Wroniszewski, Andrzej Radzimiński redaktorzy: Andrzej Radzimiński
Rok wydania:1999 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:389 ISBN:83-231-1119-7
OPIS

Tomasz Jurek, Rotacja elity dworskiej na Śląsku w XII-XIV w.
Marek Cetwiński, Porwanie Henryka Grubego. Próba interpretacji
Janusz Kurtyka, Problem klienteli możnowładczej w Polsce późnośredniowiecznej
Alicja Szymczakowa, Rodzina czy klientela? Komornicy urzędników sieradzkich w XV wieku
Adam Szweda, Urzędnicy i ich zastępcy w Wielkopolsce w XV w. na przykładzie rodu Grzymałów
Błażej Śliwiński, Herb rodu Święców
Otto Gerhard Oexle, Grupy społeczne w społeczeństwach stanowych: formy żyda w średniowieczu oraz ich historyczne oddziaływanie
Sławomir Gawlas, Monarchia Kazimierza Wielkiego a społeczeństwo
Stanisław Szczur, Prokuratorzy spraw polskich w kurii papieskiej w XIV w.
Krzysztof Ożóg, Miejsce i rola uczonych w późnośredniowiecznym państwie polskim. Poglądy mistrzów krakowskich a rzeczywistość
Przemysław Wiszewski, Związki fundatorów z klasztorami żeńskimi na Śląsku (XIII - połowa XIV w.). Wybrane aspekty
Krzysztof Skupieński, Zagadnienie instytucji zaufania publicznego (wiary publicznej)" w Polsce średniowiecznej. Dyplomatyka w badaniach relacji między władzą a społeczeństwem
Janusz Bieniak, Władza a społeczeństwo w świetle źródeł. (Cztery epizody funkcjonowania sądu staropolskiego na Kujawach)

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.