Włodzimierz Wincławski, Krystyna Szafraniec (red.)

Socjologia w szkołach wyższych w Polsce

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1562-1
Publication year:
2003
Pages number:
337
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

33,00 zł

miękka ze skrzydełkami

Włodzimierz Wincławski, Krystyna Szafraniec (red.)

Socjologia w szkołach wyższych w Polsce

Kategoria produktu:

Zainicjowane z końcem lat osiemdziesiątych głębokie przemiany ustrojowe w Polsce przyniosły m.in. znaczące przekształcenia w szkolnictwie wyższym, w tym w zakresie kształcenia socjologów oraz w nauczaniu socjologii na innych kierunkach studiów. Są to zarówno zmiany ilościowe - wzrosła niewspółmiernie liczba szkół kształcących socjologów oraz liczba kształcącej się młodzieży, jak i jakościowe - prawie we wszystkich szkołach zmienione zostały plany, programy i organizacja studiów. Centralne sterowanie organizacją i narzucanie jednolitych programów oraz planów studiów zastąpiono własnymi rozwiązaniami w poszczególnych uczelniach korzystających obecnie z dużej autonomii. Spowodowało to, iż nie są znane do końca zakres oraz treści dokonujących się zmian. Nie wiemy, jak w sytuacji własnych, arbitralnych rozwiązań szkół wyższych, przy tym w sytuacji szybkiego wzrostu liczby ośrodków, przedstawia się jakość tego kształcenia. Nie wiemy także, w jakim zakresie wprowadzono przedmioty socjologiczne do planów kształcenia na innych kierunkach studiów. Nie ulega wątpliwości, że - przy ogólnym wzroście, wręcz prawdziwej erupcji liczby kształcących się w Polsce w latach dziewięćdziesiątych - socjologia, obok innych kierunków studiów o charakterze społecznym, cieszy się szczególnym zainteresowaniem. Jest to bez wątpienia zjawisko społeczne, któremu warto poświęcić nieco uwagi.

Wstęp

Włodzimierz Wincławski, Studia socjologiczne w polskim szkolnictwie wyższym dawniej i dziś
Władysław Kwaśniewicz, Współczesne realia uniwersyteckiego kształcenia socjologów
Krystyna Szafraniec, Kształcenie socjologów w latach dziewięćdziesiątych : oferta dydaktyczna - kadra - studenci
Jolanta Kulpińska, Konferencja Instytutów Socjologii - w poszukiwaniu standardów
Marian Niezgoda, Proces akredytacji kierunku socjologia - i co dalej?
Krzysztof Frysztacki, Akredytacja studiów socjologicznych 1999-2000: doświadczenia i sugestie
Krzysztof Olechnicki, Tomasz Szlendak, Polska socjologia akademicka w świetle rankingów prasowych
Henryk Galus, Wartościowanie wiedzy socjologicznej w dydaktyce i w życiu publicznym
Krzysztof Wasielewski, Studia socjologiczne na tle sporów o współczesny model wyższej uczelni
Mada Zielińska, Elżbieta Papiór, Studia zaoczne - szansą czy zagrożeniem dla edukacji? Przykład zielonogórskiej socjologii
Halina Sekuła-Kwaśniewicz, Reforma edukacji a socjologiczne aspekty kształcenia nauczycieli
Adam Rosół, Socjologia w kształceniu nauczycieli pedagogów
Marek Latoszek, Zmiana społeczna i problemy tożsamości człowieka w programach nauczania socjologii w akademiach medycznych
Krystyna Leśniak-Moczuk, Rola socjologii w kształceniu ekonomistów w wyższych szkołach państwowych i niepaństwowych
Ewa Jurczyńska-McCluskey, Pożytki z upowszechniania socjologii jako kierunku poza dużymi ośrodkami akademickimi
Monika Kwiecińska-Zdrenka, Nauczanie socjologii w Europie Wschodniej z perspektywy socjologów zachodnich
Michał Głuszkowski, Nietradycyjne metody nauczania socjologii na Ukrainie

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum