• Home
  • Corpus inscriptionum Poloniae, t. 9, Województwo olsztyńskie, z. 1, Lubawa i okolice

Jarosław Wenta, Jan Wroniszewski

Corpus inscriptionum Poloniae, t. 9, Województwo olsztyńskie, z. 1, Lubawa i okolice

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-0616-9
Publication year:
1995
Pages number:
140
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Corpus inscriptionum Poloniae
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

2,00 zł

miękka

Jarosław Wenta, Jan Wroniszewski

Corpus inscriptionum Poloniae, t. 9, Województwo olsztyńskie, z. 1, Lubawa i okolice

Niniejszy tom Corpus Inscriptionum Poloniae ma objąć swym zakre­sem obszar dzisiejszego województwa olsztyńskiego. Cezurę chronologiczną publikowanych zabytków epigraficznych wyznacza rok 1800. Dla wo­jewództwa olsztyńskiego jest to data czysto umowna. Obszar ten obej­muje zasadniczo trzy historycznie ukształtowane części. Są to: Warmia - do pokoju toruńskiego część państwa zakonu krzyżackiego w Prusach, a następnie w okresie staropolskim katolickie terytorium z dominium bi­skupim, część niemieckojęzycznych i protestanckich Prus Książęcych oraz część dominium biskupów chełmińskich z ośrodkiem w Lubawie, będącego częścią województwa chełmińskiego Rzeczypospolitej. W zależności od wyżej przedstawionych podziałów mamy do czynienia z różnym stanem zachowania zabytków epigraficznych. Wyraźnie niekorzystnie wyróżnia się poprotestanckie terytorium dawnych Prus Książęcych. Na stan zachowania zabytków oczywisty wpływ miały przemieszczenia ludności po drugiej woj­nie światowej oraz zniszczenia dokonane przez armię radziecką w trakcie kampanii wojennej. Migracja ludności nie dotknęła polskiej etnicznie ziemi lubawskiej. Protestanckie parafie mazurskie ulegały likwidacji wskutek emi­gracji parafian jeszcze w latach 70. i 80. Miało to oczywisty wpływ na stan zachowania zabytków i ich przemieszczenia. Największe straty dotyczą argenteriów, jakkolwiek notujemy je także w przypadku innych obiektów z dzwonami włącznie. Zjawisko emigracji ludności, dotyczące również War­mii, nie łączyło się tam jednak ze stratami w zabytkach, zwłaszcza jeżeli chodzi o czasy najnowsze. Na terenie województwa olsztyńskiego obserwujemy wyraźne zróżnico­wanie charakteru inskrypcji w zależności od obszaru. Wyróżnia się tery­torium Prus Książęcych ze względu na dominujący język niemiecki i różne formy fraktury obecne w piśmie epigraficznym. Trzeba tu zaznaczyć wpływ, jaki miała na charakter zabytków religia protestancka z właściwą jej liturgią

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum