• Home
  • Literaturoznawstwo
  • Nieosiągalna całość. Szkice o powieści polskiej XIX wieku. Józef Ignacy Kraszewski - Ludwik Sztyrmer - Henryk Sienkiewicz

Ewa Owczarz

Nieosiągalna całość. Szkice o powieści polskiej XIX wieku. Józef Ignacy Kraszewski - Ludwik Sztyrmer - Henryk Sienkiewicz

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2358-3
Publication year:
2009
Pages number:
322
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

27,30 zł

miękka

Ewa Owczarz

Nieosiągalna całość. Szkice o powieści polskiej XIX wieku. Józef Ignacy Kraszewski - Ludwik Sztyrmer - Henryk Sienkiewicz

Kategoria produktu:

Józef Ignacy Kraszewski, Ludwik Sztyrmer, Henryk Sienkiewicz – to dla jednych zapewne układ całkiem przypadkowy i z lekka niewspółmierny (Sztyrmer wobec Sienkiewicza?). Dla innych, znających związki dwóch pierwszych pisarzy, zarówno towarzyskie (koteria petersburska), jak i literackie (przenikliwe recenzje Kraszewskiego o twórczości kryjącej się pod pseudonimem Eleonory Sztyrmer; złośliwe uwagi Sztyrmera-Gerwazego Bomby o „płodowitości”, która za sprawą Kraszewskiego „zrobiła sobie ogromną i prawdziwie tajemniczą wziętość” ), pamiętających nadto o tym, ile Sienkiewicz zawdzięcza autorowi Brühla na polu powieści historycznej, o wzajemnej życzliwości, ale i rywalizacji obu wybitnych powieściopisarzy historycznych, a także przypominających sobie sądy Kazimierza Czachowskiego o prekursorstwie „maniackich autoanaliz” bohaterów Sztyrmera wobec Bez dogmatu , wybór tych trzech autorów, obejmujących swą twórczością powieściową całość XIX wieku, nie jest już tak zaskakujący. Nie o tym jednak będzie mowa, nie o związkach przypadkowych, nawiązaniach świadomych i powinowactwach z wyboru, skądinąd interesujących i nie w pełni zbadanych w odniesieniu do wskazanej w tytule trójcy pisarzy. Chodzić będzie o pokazanie trzech różnych – oryginalnych, ale i wyznaczających pewne tendencje ogólne – sposobów kształtowania Całości, sytuowania uniwersum literackiego wobec tekstu-świata. Wszystkie one wpisują się w dziewiętnastowieczną „intensywność poszukiwań jakiejś całościowej hipotezy sensu” .

Wykaz skrótów
Wstęp

Część pierwsza
Poszukiwanie siebie– poszukiwanie formy. Powieści Kraszewskiego o artyście
„Tragikomedia życia poety” – Poeta i świat
„Skamieniał u progu” – Pamiętniki nieznajomego
Ku romantycznej paraboli powieściowej – Sfinks
Wileńska Lalka – Powieść bez tytułu
Między dokonanym a możliwym – Metamorfozy

Część druga
Powieści nieboszczyka Pantofla. Sztyrmerowskie dążenie do pełni
Groteska u Sztyrmera– Frenofagiusz i Frenolesty
Kataleptyk, czyli między „cudownością polską” a „fantastycznością niemiecką”

Część trzecia
„Absolutna synteza absolutnych antytez”. Dwie współczesne powieści Sienkiewicza
Między esencją a egzystencją – Bez dogmatu
„Na piedestale tragiczności” – Bez dogmatu
Pokusa idylli – Bez dogmatu i Rodzina Połanieckich

Dopowiedzenie i…Otwarcie
Nota bibliograficzna
Indeks osobowy

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Ewa Owczarz

    Profesor w Zakładzie Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Interesuje się powieścią polską XIX wieku. Autorka książek: Dydaktyka społeczna w powieściach J. I. Kraszewskiego, Warszawa-Poznań-Toruń 1987; Między retoryką a dowolnością. Wśród romantycznych struktur powieściowych w okresie międzypowstaniowym, Toruń1993; Nieosiągalna całość. Szkice opowieści polskiej XIX wieku. Józef Ignacy Kraszewski - Ludwik Sztyrmer - Henryk Sienkiewicz, Toruń 2009; współredaktorka kilku tomów zbiorowych, m.in. Mickiewicz - Słowacki - Krasiński. Romantyczne uwarunkowania i współczesne konteksty (współredaktor: Jerzy Smulski), Łowicz 2001; Z problemów prozy - powieść inicjacyjna (współredaktor: Wojciech Gutowski), Toruń 2003; Z problemów prozy - powieść o artyście (współredaktor: W. Gutowski), Toruń 2006; Światy przedstawione. Prace z historii i teorii literatury ofiarowane Profesorowi Jerzemu Speinie, (współredaktorzy: Maria Kalinowska, Janusz Skuczyński, Marcin Wołk), Toruń 2006; Dygasiński, monograficzny numer „Litteraria Copernicana" 2009, nr 2(4), we współredakcji z Zofią Mocarską-Tycową i Mirosławą Radowską-Lisak.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum