• Home
  • Toruńskie studia polsko-włoskie. Studi polacco-italiani di Toruń. V (2009)

Cezary Bronowski, Zbigniew Witkowski (red.)

Toruńskie studia polsko-włoskie. Studi polacco-italiani di Toruń. V (2009)

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2356-9
Publication year:
2009
Pages number:
290
Typ okładki:
miękka
Series:
Toruńskie studia polsko-włoskie
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

53,00 zł

miękka

Cezary Bronowski, Zbigniew Witkowski (red.)

Toruńskie studia polsko-włoskie. Studi polacco-italiani di Toruń. V (2009)

Po wydaniu IV tomu Toruńskich studiów polsko-wloskich w 2005 r., oddajemy do rąk czytelników kolejny, V tom, mając nadzieję, że stanie się w przyszłości regularną i cykliczną publikacją.

Należy podkreślić, że wydane w tej formie tomy studiów nie są publikacją periodyczną, ale bardzo nam potrzebną, by nie tylko zobrazować współpracę UMK z wieloma włoskimi uczelniami, a przede wszystkim zaprezentować na przestrzeni ostatnich lat osiągnięcia naukowo-badawcze obu stron.

Poza tradycyjnie wydawanymi pracami z dziedziny historii, historii prawa, prawa rzymskiego, prawa publicznego, w tym konstytucyjnego oraz prawa prywatnego, do niniejszego tomu włączamy nowości wydawnicze dotyczące kilku artykułów z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa włoskiego. Należy dodać, że UMK jest pod tym względem znaczącym ośrodkiem, udział filologów i literaturoznawców nie może budzić więc zdziwienia. Ponadto wprowadzamy nowy dział poświęcony recenzjom i notom recenzyjnym.

Piąty tom Toruńskich studiów polsko-wloskich jest kolejnym dowodem trwania i pogłębiania się owocnej współpracy naukowo-badawczej oraz przyjaźni między uczonymi różnych generacji, która jeszcze ściślej łączy środowiska akademickie Polski (w tym Torunia) i Włoch. Dowodem bilateralnej współpracy są liczne konferencje i seminaria organizowane w Toruniu w Polsce oraz w Rzymie we Włoszech. Podczas ostatniego seminarium polsko-włoskiego zorganizowanego w czerwcu br. mieliśmy przyjemność gościć Jej Ekscelencję panią Annę Blefari-Melazzi, ambasadora Republiki Włoch w Polsce, natomiast w 2006 r. Prezydent Republiki Włoskiej, w uznaniu zasług na polu współpracy naukowej polsko-włoskiej nadał profesorowi Zbigniewowi Witkowskiemu z Wydziału Prawa i Administracji, jednemu z redaktorów niniejszych studiów, Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Republiki Włoskiej. W 2009 r. natomiast drugi redaktortomu, prof. Cezary Bronowski, otrzymał od burmistrza Palermo, Diego Cammaraty, nagrodę miasta i tytuł honorowego Ambasadora literatury sycylijskiej w Polsce. Profesor został także uhonorowany przez Stowarzyszenie „Dantego Alighieri".

Są liczne przykłady świadczące o bardzo dobrym odbiorze i wysokim poziomie naukowym naszych tomów studiów polsko-włoskich zarówno w Polsce, jak i we Włoszech. Mamy jednocześnie nadzieję, że tom V będzie cieszył się również ogromnym zainteresowaniem w środowisku naukowym oraz wśród samych czytelników.

Zbigniew Witkowskl, Cezary Bronowski Toruń 2008

Od redaktorów

Nota dalla redazione

Część I

HISTORIA I PRAWO

1.1. PRAWO RZYMSKIE

Anna Pieniążek-Brzostowska

O Stanisławie Wróblewskim - romaniście

Summary

Marek Sobczyk

Ryzyko utraty i zepsucia się rzeczy oznaczonej co do gatunku na przykładzie rzymskiego kontraktu kupna-sprzedaży wina

Summary

Anna Zaborowska

Typy wewnętrznych struktur podmiotowych działalności handlowej związanej z powierzaniem statku niewolnikowi w rzymskim prawie klasycznym

Summary

1.2. PRAWO WŁOSKIE

Giuseppe Contini

Na marginesie 60. rocznicy uchwalenia Konstytucji Republiki Włoskiej

Summary

Francesco Adornato

Procesy globalne, rozwój lokalny, instrumenty negocjacyjne

Summary

Adriana Nosewicz

Pozycja regionów we włoskiej koncepcji podziału terytorialnego państwa

Summary

Anna Dolata-Zaród

L'equivalenza linguistica sulFesempio delie traduzioni dei contratti

Summary

Karol Karp

Cuore di Edmondo De Amicłs nella sua dimensione morale: verso rimmagine delia nuova scuola e del vero maestro

Summary

Agnieszka Szymecka

Umowy administracji publicznej we włoskim porządku prawnym

Summary

Magdalena Rączka

Rozwiązanie parlamentu we włoskim prawie konstytucyjnym (w aspekcie normatywnym)

Summary

1.3. POLSKA A UNIA EUROPEJSKA

Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz

La caduta del comunismo, la trasformazione costituzionale in Polonia e la posizione delia Polonia nell'Unione Europea dopo cinąue anni dali' ingresso

Streszczenie

Summary

Piero Gambale e Arianna Pitino

II processo di „europeizzazione" dell'ordinamento polacco: prime considerazioni su alcuni riflessi derivanti dall'adesione all'Unione Europea

Streszczenie

Summary

Część II LITERATUROZNAWSTWO

Carlo Dilonardo

Rinascere dalie ceneri ossia 1'esperienza di Paolo Grassi, Giorgio Strehler e del Piccolo Teatro

Summary

Ferdinando Puglia

II caso di Adelina e Filumena Maturano in Eduardo De Filippo e Yittorio De Sica

Summary

Sylwia Kucharuk

II problema delPidentita ne la Signora Morli, una e due di Luigi Pirandello

Summary

Część III RECENZJE I NOTY RECENZYJNE

RECENZJE

Cezary Bronowski

Frangois Orsini: Pirandello e ['Europa, Editore Luigi Pellegrini, Cosenza 2001, pp. 194

NOTY

Roman Sosnowski

Manuel Barbera, Elisa Corino, Cristina Onesti (a cura di), Corpora e Linguistica in Rete, Guerra, Perugia 2007

Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz

„Przegląd Sejmowy" nr 6 (83)72007 - wydany z okazji 60. rocznicy uchwalenia Konstytucji Republiki Włoskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, ss. 261.

VARIA

Andres Ollero

II ruolo dei deputati e la funzione dei partiti politici

Nota o Autorach

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum