Joanna Bielska-Krawczyk, Zofia Mocarska-Tycowa (red.)

Kolor w kulturze

Nakład wyczerpany

Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2525-9
Publication year:
2010
Pages number:
358
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

54,00 zł

miękka

Joanna Bielska-Krawczyk, Zofia Mocarska-Tycowa (red.)

Kolor w kulturze

Kategoria produktu:

Kolorem ludzie posługują się intencjonalnie we wszystkich kulturach, a jednocześnie używają go w sposób bardzo zróżnicowany – zarówno w zakresie „palety” barw, jak i przypisywanych jej znaczeń oraz celów jej zastosowania. Kolor może więc znaleźć się w centrum debaty dotyczącej uniwersalizmu i różnorodności kulturowej. Dzięki niemu możemy odkrywać różnice istniejące między kulturami (np. kolor żałoby: w Polsce czerń, w Japonii biel; kolory tradycyjnych strojów: indygo Tuaregów, czerwień Masajów), ale też z przemian zachodzących w obrębie jednej kultury. Za pomocą koloru próbujemy również charakteryzować pewne zjawiska w kulturze, a nawet całe kultury (np. „czarna msza”, „czarne koszule”, „białe kołnierzyki”, „białe plamy w historii”, „pomarańczowa rewolucja”, „green peace”, rasa żółta, rasa biała, kultura „czarnej Afryki”, szarzyzna epoki PRL-u czy „think pink” jako synonim kultury amerykańskiej). Książka ta w całości poświęcona jest analizie funkcji i znaczeń kolorów występujących w różnych sferach życia kulturowego (od tekstów autorów łacińskich poprzez średniowieczne kodeksy iluminowane aż po sztuki teatralne Bergmana, filmy Kieślowskiego czy debaty telewizyjne oraz widowiska sportowe i młodzieżowe subkultury).

Książka podzielona została na pięć dużych rozdziałów: I. Kolor w słowie II. Kolor w obrazie III. Kolor w teatrze i w filmie IV. Kolor w mediach i przestrzeni publicznej V. Kolor a tożsamość indywidualna i zbiorowa. Publikację otwierają więc refleksje nad znaczeniem słowa „kolor”, zamykają zaś rozważania dotyczące koloru jako takiego i roli, jaką spełnia on w rzeczywistości społecznej. Znaleźć możemy tutaj zatem szeroki wachlarz zagadnień – począwszy od kwestii etymologicznych związanych z kolorami, a skończywszy na ich funkcjach perswazyjnych i marketingowych.

Wprowadzenie /9

KOLOR W SŁOWIE
Katarzyna Michałowska - Kolor w księgach etymologicznych (V-VII) traktatu M. T. Warrona pt. De lingua Latina /15
Joanna Szczęk - O postrzeganiu świata przez pryzmat barw w języku niemieckim i polskim /23
Ewa Komorowska - Barwa żółta/złota w zwierciadle języka polskiego. Aspekt lingwistyczny /37
Grażyna Olszaniec - Glas. Kolor niebieski i zielony w języku bretońskim /45
Danuta Stanulewicz - Kosmetyki i kolory - o nazwach barw w katalogach Yves Rocher /53

KOLOR W OBRAZIE
Elżbieta Mikiciuk - Barwy ze Słońca są. O symbolice koloru w ikonie /67
Joanna Rydzkowska - Pstrokacizna czy świętość zamknięta między kartami? /75
Monika Polak - Barwy książki artystycznej. Paleta czerni /83
Barbara Walentynowicz - Kompozycje barw i dźwięków. Witkacy i zjawisko chromestezji /91
Magdalena Zdrenka - Patent na kolor. Yves Klein - niebieska twórczość /97

KOLOR W TEATRZE I W FILMIE
Małgorzata Mieszek - Złote łańcuchy, wieńce, Godziny i Czasy - o „jednobarwności" w sztukach z warszawskiego kolegium ojców pijarów /107
Magdalena Jasińska - Barwy Ziemi w spektaklu Missa Pagana według poematu Edwarda Stachury Teatru „Węgajty" /119
Monika Samsel-Chojnacka - Trzy kolory - Bergman /129
Krzysztof Trojanowski - W barwach socrealizmu. O Przygodzie na Mariensztacie Leonarda Buczkowskiego /141
Piotr Skrzypczak - Sienkiewicz w Eastmankolorze. Barwa i światło w filmowej Trylogii Jerzego Hoff mana /147
Sylwia Kołos - Biografia w kolorze. O filmowych biogramach Francisca Goi /167
Anna Ciechanowska - Kolory wampira. Analiza symboliki w filmowych adaptacjach Draculi /179
Aleksandra Frączek - Symbolika czerwieni w filmie. Na podstawie Trzech kolorów: Czerwonego K. Kieślowskiego, Kobiet na skraju załamania nerwowego P. Almodóvara oraz Oldboya P. Chan-wooka /189

KOLOR W ŻYCIU SPOŁECZNYM
Kolor w mediach i życiu publicznym
Marcin Skibicki - Od afisza ilustrowanego do plakatu-przedmiotu - kolor jako reguła rządząca plakatem na przykładzie dzieł francuskich mistrzów /203
Magdalena Mateja - Czarne, żółte, czerwone. Korelacja grafiki i tematyki w prasie bulwarowej /211
Zbigniew Bednarek - Kolor w mediach, media w kolorze. Prasa, telewizja, film /223
Kinga Klimczak - O barwach malowanych dźwiękiem. Na podstawie reportażu Jest coś i nie ma czegoś Ireny Piłatowskiej /233
Joanna Bachura, Aleksandra Mucha - Wtórna wizualność sztuki radiowej. Na przykładzie wybranych słuchowisk dramatycznych /243
Alina Mróz - Kolory krawatów jako elementy scenografii studia telewizyjnego. O debatach przed wyborami w 2007 r. /255
Emilia Adamiszyn - Kolor w przestrzeni miejskiej - działania teatrów ulicznych /261
Kolor a tożsamość indywidualna i zbiorowa
Iza Elżbieta Smolińska - Kolor jako wyznacznik tożsamości społecznej, religijnej i państwowej. Na wybranych przykładach dziejów kultury Egiptu /271
Włodzimierz Moch - Dualizm postrzegania koloru w subkulturze hipisów i jego kulturowe powinowactwa /279
Karolina Grabowska-Garczyńska - Kolor a tożsamość - o społecznym konstruowaniu siebie /293
Magdalena Piotrowska - Światłocienie w słowno-wizualnym obrazowaniu historii narodowej (na przełomie XIX i XX wieku) /305
Artur Duda - „Polska, biało-czerwoni". Barwy narodowe w kulturze popularnej /317

Ilustracje /329
Indeks kolorów /341
Indeks nazwisk /346

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum