• Home
  • Pedagogika
  • W kręgu idei. Państwo-Edukacja-Religia. Księga Pamiątkowa ofiarowana dr Katarzynie Kalinowskiej

Witold Wojdyło, Grzegorz Radomski, Małgorzata Zamojska, Dariusz Góra-Szopiński (red.)

W kręgu idei. Państwo-Edukacja-Religia. Księga Pamiątkowa ofiarowana dr Katarzynie Kalinowskiej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2612-6
Publication year:
2011
Pages number:
394
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

54,00 zł

miękka

Witold Wojdyło, Grzegorz Radomski, Małgorzata Zamojska, Dariusz Góra-Szopiński (red.)

W kręgu idei. Państwo-Edukacja-Religia. Księga Pamiątkowa ofiarowana dr Katarzynie Kalinowskiej

Kategoria produktu:

Celem publikacji jest przybliżenie zarówno sylwetki, jak i zainteresowań badawczych dr Katarzyny Kalinowskiej. Rozważania jej przyjaciół i współpracowników nie stronią od nawiązań osobistych, np. przywołań rozmów z badaczką oraz pochodzących z nich wątków będących inspiracją do powstania poszczególnych artykułów. Pośrednio odsyłają także do nurtów i tematów, które stanowiły asumpt do pracy badawczej prowadzonej przez samą dr Katarzynę Kalinowską, tzn.: do historii Kościoła, Katolickiej Nauki Społecznej, roli edukacji w kształtowaniu postaw obywatelskich. 

Wstęp / 7

Część I. Państwo

Joanna Rezmer, Rola organizacji pozarządowych w procedurach petycyjnych powszechnego systemu ochrony praw człowieka / 13
Renata Runiewicz-Jasińska, Kinga Dudzińska, Ewolucja sysyemu demokratycznego Litwy / 29
Roman Bäcker, Patriotyzm jako kategoria politologiczna / 55
Wojciech Polak, Toruńska Służba Bezpieczeństwa na tropie tajnej organizacji. Sprawa Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie „Patriota“ z 1977 roku / 63
Karol Zamojski, Solidarność jako filozofia pomocniczości – czytając „Etykę solidarności“ Józefa Tichnera / 69

Część II. Edukacja
A. Problemy oświaty i wychowania

Witold Wojdyło, Wychowawcza rola Kościoła katolickiego w myśli politycznej Narodowej Demokracji 1918-1939 / 81
Grzegorz Radomski, Problematyka cywilizacji i jej implikacje dla systemu wychowania w ujęciu publicystów obozu narodowego / 91
Tomasz Sikorski, Od uniwersytetów ludowych po książkę dla ludu. Kilka uwag na temat oświaty pozaszkolnej w myśli politycznej polskich konserwatystów (1918-1939) / 111
Przemysław Dąbrowski, Idea utworzenia przez rząd polski Uniwerytetu Ukraińskiego - w świetle wspomnień Fryderyka Zolla / 121
Hanna Solarczyk-Szwec, Historia niemieckiej edukacji dorosłych lat 1945-1990 w ujęciu komparatystycznym / 145
Radosław Kołatek, Nauczanie religii w publicznym systemie oświaty w Polsce w latach 1989-1992 / 161
Anna Lew, Problematyka szkolnictwa i oświaty w dokumentach programowych polskich partii liberalnych po 1989 roku / 199

B. Nauczyciele i wzorce osobowe

Jacek Bartyzel, Wprowadzenie do Leo Straussa / 217
Dariusz Góra-Szopiński, Florian Znaniecki – naukowiec polski w Europie i Ameryce / 243
Małgorzata Strzelecka, Początki aktywności publicystycznej Jerzego Turowicza w latach trzydziestych XX wieku / 267

Część III. Religia

Jarosław Macała, Kościół katolicki wobec ustroju państwa w II Rzeczypospolitej / 287
Małgorzata Zamojska, Światopogląd katolicki zespołu „Polityki“ na podstawie Polskiej Idei Imperialnej z 1938 roku. Charakterystyka, cele i konsekwencje / 305
Michał Białkowski, Korzenie ideowo-instytucjonalne Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu. Szkic do badania środowisk katolickich nurtu intelektualnego / 319
Michał Strzelecki, Ciągłość czy zmiana? Katolicka doktryna społeczna wobec głównych problemów życia zbiorowego w XX i XXI wieku / 351
Anna Paluszek, Umma – wspólnota muzułmanów. Konsekwencje i możliwości w aspekcie współczesności / 375

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum