• Home
  • Ekonomia i zarządzanie
  • Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej

Rafał Haffer

Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2149-7
Publication year:
2011
Pages number:
582
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

78,00 zł

miękka

Rafał Haffer

Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej

Kategoria produktu:

Temat pracy wpisuje się w nad wyraz aktualny, światowy nurt badawczy o wpływie samooceny na efektywność przedsiębiorstw. [ ...] Novum pracy jest jednoznaczne i ważkie dla nauk o zarządzaniu. [ ... ] Autor - na podstawie trafnie dobranej literatury przedmiotu, a także doświadczeń praktycznych i starannie zebranych wyników badań - podjął bardzo udaną próbę diagnozy i oceny rozwoju stosowanych w przedsiębiorstwach w Polsce podejść do samooceny organizacji, po to, by jako syntezę wniosków z badań zaproponować wartościowy dla nauki i praktyki kompleksowy system samooceny oraz procedurę jego wdrożenia. [ ...] Praca - ufam - będzie cenną, poszukiwaną pozycją wydawniczą, zarówno w środowisku naukowo-badawczym, w tym akademickim, jak i wśród przedstawicieli praktyki życia gospodarczego.

Wstęp / 9
Rozdział 1. Dojrzałość systemu zarządzania przedsiębiorstwem jako wyznacznik doskonałości biznesowej / 17
1.1. Ewolucja doskonałości biznesowej /17
1.1.1. Doskonałość 1.0: miękkie zasoby organizacji /21
1.1.2. Doskonałość 2.0: zmiana /22
1.1.3. Doskonałość 3.0: uczenie się /24
1.1.4. Doskonałość 4.0: zintegrowany rozwój /26
1.1.5. Doskonałość 5.0: budowanie jakości w ramach 4P / 27
1.1.6. Doskonałość 6.0: maksymalizowanie wartości dla interesariuszy /31
1.1.7. Doskonałość 7.0: modele doskonałości biznesowej /36
1.1.8. Doskonałość 8.0: dojrzałość systemu zarządzania /38
1.2. System zarządzania i wyznaczniki jego dojrzałości /45
1.2.1. Standardy w zakresie zarządzania jakością /52
1.2.1.1. System zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 /52
1.2.1.2. Sektorowe standardy zarządzania jakością /70
1.2.2. Inne standardy zarządzania /73
1.2.3. Zasady zarządzania /90
1.2.4. Model podejścia procesowego /104
1.2.5. Metodyki doskonalenia procesów /113
1.2.5.1. Business Process Reengineering (BPR) /114
1.2.5.2. Lean Management /121
1.2.5.3. Six Sigma /127
1.2.5.4. Lean Six Sigma /153
1.2.6. Metodyki pomiaru wyników działalności i modele samooceny /156
1.2.7. Technologie informatyczne /157
1.2.8. Integracja systemu zarządzania /163
1.3. Projektowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem /174
Rozdział 2. Samoocena i pomiar wyników działalności przedsiębiorstwa /191
2.1. Samoocena przedsiębiorstwa w oparciu o model doskonałości biznesowej /191
2.1.1. Istota i korzyści samooceny przedsiębiorstwa /192
2.1.2. Modele stosowane do samooceny przedsiębiorstwa /201
2.1.2.1. Model Nagrody Deminga /202
2.1.2.2. Model Nagrody Jakości Malcolma Baldrige'a /211
2.1.2.3. Model Europejskiej Nagrody Jakości /220
2.1.2.4. Model Polskiej Nagrody Jakości /229
2.1.2.5. Przegląd wybranych narodowych modeli doskonałości biznesowej /232
2.1.3. Realizacja procesu samooceny w przedsiębiorstwie /239
2.1.4. Metody samooceny przedsiębiorstwa /274
2.2. Samoocena w oparciu o system pomiaru wyników działalności przedsiębiorstwa /298
2.2.1. Metodyki pomiaru wyników działalności przedsiębiorstwa /298
2.2.2. Definicja systemu pomiaru wyników działalności przedsiębiorstwa /325
2.2.3. Charakterystyki systemu pomiaru wyników działalności przedsiębiorstwa /333
2.2.3.1. Elementy systemu pomiaru wyników działalności przedsiębiorstwa /333
2.2.3.2. Funkcje systemu pomiaru wyników działalności przedsiębiorstwa /336
2.2.3.3. Procesy realizowane w systemie pomiaru wyników działalności przedsiębiorstwa /338
Rozdział 3. Zastosowane metody badań i charakterystyka próby badawczej /341
3.1. Metodyka i procedura badań empirycznych /341
3.2. Budowa kwestionariuszy ankiety i wywiadu /348
3.3. Metoda ekspercka /350
3.4. Charakterystyka próby badanych przedsiębiorstw /353
Rozdział 4. Aktywność polskich przedsiębiorstw w zakresie samooceny i jej wyniki a stosowane systemy zarządzania /365
4.1. Charakterystyka zmiennych i skal pomiarowych /365
4.2. Systemy zarządzania stosowane w przedsiębiorstwach /376
4.3. Charakterystyka systemów samooceny stosowanych w przedsiębiorstwach /384
4.3.1. Obszary systemów samooceny /386
4.3.2. Elementy systemów samooceny /388
4.3.3. Funkcje systemów samooceny /391
4.3.4. Procesy realizowane w systemach samooceny /395
4.4. Zakres samooceny i stosowane w przedsiębiorstwach mierniki wyników
działalności /397
4.4.1. Perspektywa finansowa /400
4.4.2. Perspektywa klientów /405
4.4.3. Perspektywa pracowników - uczenia się i wzrostu /408
4.4.4. Perspektywa procesów wewnętrznych /412
4.5. Poziom doskonałości biznesowej przedsiębiorstw /417
4.5.1. Wyniki samooceny według modelu EFQM a stosowane systemy zarządzania /417
4.5.2. Samoocena a uzyskiwane wyniki działalności /423
4.5.3. Wyniki samooceny według modelu DBEI - analiza porównawcza polskich i duńskich przedsiębiorstw /426
4.5.4. Poziom doskonałości biznesowej a realizacja funkcji personalnej /436
4.5.5. Poziom doskonałości biznesowej a stosowane zintegrowane systemy informatyczne /443
4.6. Obszary samooceny, w których osiągane wyniki najsilniej skorelowane są z całkowitą efektywnością funkcjonowania przedsiębiorstw /448
Rozdział 5. Podstawy i warunki budowania kompleksowych systemów samooceny polskich przedsiębiorstw /457
5.1. Weryfikacja hipotez badawczych - wyniki badań w przedsiębiorstwach i opinie ekspertów /457
5.2. Ramowy model kompleksowego systemu samooceny przedsiębiorstwa /465
5.2.1. Obszary kompleksowego systemu samooceny /468
5.2.2. Elementy kompleksowego systemu samooceny / 476
5.2.3. Funkcje kompleksowego systemu samooceny /479
5.2.4. Procesy realizowane w kompleksowym systemie samooceny /482
5.3. Etapy procesu i procedura wdrażania kompleksowego systemu samooceny w przedsiębiorstwie /484
5.4. Wewnątrzorganizacyjne warunki sprzyjające budowie kompleksowych systemów samooceny w przedsiębiorstwach /500
5.4.1. Perspektywa przedstawicieli przedsiębiorstw /500
5.4.2. Perspektywa ekspertów /511
5.4.3. Kluczowe czynniki wewnątrzorganizacyjne stymulujące przedsiębiorstwa do budowy kompleksowych systemów samooceny /514
5.5. Zewnętrzne warunki sprzyjające budowie kompleksowych systemów samooceny w przedsiębiorstwach /517
5.5.1. Czynniki otoczenia sektorowego stymulujące przedsiębiorstwa do budowy kompleksowych systemów samooceny /517
5.5.1.1. Perspektywa przedstawicieli przedsiębiorstw /517
5.5.1.2. Perspektywa ekspertów /521
5.5.2. Czynniki otoczenia ogólnego stymulujące przedsiębiorstwa do budowy kompleksowych systemów samooceny /523
5.5.2.1. Perspektywa przedstawicieli przedsiębiorstw /523
5.5.2.2. Perspektywa ekspertów /526
5.5.3. Kluczowe czynniki zewnętrzne stymulujące przedsiębiorstwa do budowy kompleksowych systemów samooceny /529
5.6. Wynikowy model kompleksowego systemu samooceny przedsiębiorstwa /532
Zakończenie /543
Spis tabel /549
Spis rysunków /555
Literatura /561
Summary /579

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum